2014. augusztus 26., kedd

Nikola Tesla és a módosult tudatállapotokNikola Tesla már fiatalon olyan képességekről tett tanúbizonyságot, amiket méltán természetfelettinek nevezhetünk.
Minden akkor kezdődött, amikor gyermekkorában meghalt a bátyja. Nikola rémálmoktól szenvedett és saját akaraterejével próbált megszabadulni ezektől a rémképektől, elkezdett mentálisan utazni egy virtuális világban

Nikola Tesla
 
„Először homályosan, majd egyre élesebben látok távoli helyeket, országokat, embereket, kommunikálok és barátkozom velük. Ők valóságosak és kedvesek, közeliek, mintha a saját családtagjaim lennének”- számolt be utazásairól.

A modern tudósok az ilyen állapotot változó tudatállapotnak nevezik. Itt nincs semmilyen korlát, az ember térben és időben különböző helyeken képes megjelenni, amit elektromos mérőeszközökkel be is lehet bizonyítani.

Tesla édesapja papnak szánta fiát, nem engedte a mérnöki pályára. Ebbe Nikola súlyosan belebetegedett, halálközeli állapotot tapasztalt. Már majdnem belehalt, amikor az apa végül megengedte neki, hogy mérnöknek tanuljon, és ő gyorsan meggyógyult.

Különleges képességei akkor aktivizálódtak, amikor egy évet a hegyekben töltött. Felerősödött az intuíciója és naponta csak két órát aludt.

Intuíciója segített neki, amikor azon a zseniális tervén dolgozott, hogyan kell a váltakozóáramot motorokban felhasználni. Ötleteit elmesélte professzorának, aki lehetetlennek tartotta ezt. De az intuíciója azt súgta, jó úton jár. Később a megérzést olyan dolognak nevezte, ami megelőzi a pontos (egzakt) tudatot. Agyunknak különleges érzékeny idegsejtjei vannak, amelyek segítenek az igazságot megérezni, amikor nem tudjuk azt logikusan megmagyarázni.

Egy februári napon a legjobb barátjával, Szigeti Antallal sétált Budapesten a Városligetben. Emelkedett hangulatban volt, egy csodálatos naplementében gyönyörködtek és ő hirtelen megdermedt. Szigeti nem merte megtörni a csendet, a barátját nézte, aki mintha transzban lett volna. Néhány perc múlva Tesla így szólt:

– És mégis forogni fog az ellenkező irányba Minden attól függ, ami az én vágyam. Szigeti azt gondolta, Tesla ezt a lemenő napból olvassa ki, és nem értette, mi történt. De Tesla továbbra is a saját gondolataira figyelt Gyorsan egy bottal a homokba rajzolta az áramkört, a váltakozóáramú motor rajzát. Ma a villamosenergia-iparban és a mindennapi életben ezt használjuk.

Később Tesla megtanult spontán belépni a változó tudatállapotba a saját akaratának tetsző módon. Emlékiratában ír a módosult tudatállapotok megnyilvánulásairól. „Több évvel ezelőtt megoldottam ezt a problémát. Élet és halál volt a kérdés. Azt hittem meg fogok halni, és megoldottam. És akkor egy bizonyos ponton megtörtént az elképzelhetetlen. A ketyegő óra hangját három szobával odébb is hallottam, hallottam ahogy a légy leszáll az asztalra. Csengett tőle a fülem. A sötétben olyan érzékeny volt, mint egy denevér. Meg tudtam állapítani a távolságot a szobában levő tárgyak között az alapján, ahogy a bizsergést éreztem a homlokomon. A napfény olyan erős nyomást gyakorolt az agyamra, hogy úgy éreztem, elveszítem az eszméletemet. Egy távoli lovaskocsi száguldása az egész testemet megrázta. Hirtelen egy fényes villanást láttam, olyat, mint egy fényes kis nap, és kiderült az igazság. Ez az abszolút boldogság állapota volt, a gondolataim végtelen folyamban száguldottak, és alig sikerült azokat rögzíteni…” 
 
 
Tesla megtanulta a módosult tudatállapotot használni a teremtési folyamatában: „Kikapcsolom az agyamat a külső világ befolyásából, abban az állapotban kapom a belső világból a látást.” Ebben az állapotban hozta létre tökéletes találmányait. Nem használta a tudomány világában szokásos matematikai eszközöket, képleteket.

Ráismert a dolgok lényegére. Azt mondta az agy csak egy adó-vevő: „Én csak egy antenna vagyok, amit rá kell hangolni a megfelelő frekvenciára. Az univerzumban van egy bizonyos mag, ahonnan a tudást, az erőt és az ihletet kapjuk. A titkát nem ismerem, de tudom, hogy létezik. Az univerzum információs világa ez, amiben minden benne van.

Kortársai közül legfőképpen ötleteinek lenyűgöző számával és azzal a vallomásával tűnt ki, amely szerint nem ő találja ki ezeket az ötleteket. „Képes vagyok rákapcsolódni erre az információs mezőre és meg tudom keresni benne a szükséges információt.”

Sokan azt gondolták, hogy ebből a térből az összes információ megszerezhető. Ez igaz, de nemcsak fogadni kell tudni, hanem helyesen is kell értelmezni a kapott információt. Tesla nem tudta volna megérteni az információkat előzetes alapos tudás, hozzáértés, a fizikai törvények ismerete nélkül. Ezért mélyült el a természettudományokban, különösen a villamos energia világában.

Kortársai felismerték, hogy szokatlan előrelátásai, profétikus tisztán látó képességei vannak. Ez azoknál természetes, akik mindennapi lelki gyakorlatokon keresztül változó tudatállapotokat élnek meg.

1890-ben Philadelphiában nem engedte meg a barátainak, hogy felszálljanak a vonatra. Így megmentette az életüket, ugyanis a vonatot baleset érte.
1912-ben lebeszélte egyik szponzorát, Morgan Pirpontát arról, hogy a Titanicon utazzon. Ő bízott Tesla intuíciójában, visszaadta a jegyeket és túlélte. John Astor nem vette komolyan Tesla tanácsait, felszállt a Titanicra és meghalt.
Édesanyja életének az utolsó pillanataiban „látta” ahogyan az otthonában fekszik tőle két háztömbnyire. Egy felhőben angyal alakú lényt látott, akiben édesanyja jellemző vonásait ismerte fel. Később megtudta, hogy akkor halt meg.
Évekkel előre tudta az első világháború kezdetének időpontját, csak 5-6 napot tévedett.
Megjósolta, hogy 20 éven belül kezdődik a második világháború.
Tesla egy ortodox pap fia volt. Olyan Istenben hitt, aki a különbözött attól, amit a vallások tanítottak.

Később jógával is foglalkozott, aszkétikus életformát élt. Érdekelte a buddhista filozófia, amely szerint az emberi én csak illúzió, olyasmi, mint a szubjektív térben és időben ismert hullámok. 
"Amikor a hullámok eltűnnek, nem marad semmi belőlünk, a személyiség nem létezik. Nem lehet megállapítani, hogy az óceánban a hullámok nincsenek felruházva az individualizmus tulajdonságaival. Csak látszólag tűnik úgy, hogy egyik hullám követi a másikat. Ma nem vagyunk azok, akik tegnap voltunk, én magam egy láncszem vagyok a relatív létezésben, ami nem azonos a tegnapival, egy láncszem a relatív létezésből, ami nem azonos az előzővel. Az élet egy független folyamat, és nem az én esetleg hibás szubjektív elképzelésem a reális életemről."

Tesla egész életében igyekezett integrálni a szellemi világ információit az anyagi világba. Spirituálisan úgy vélte, hogy a fizikai test halála után az ember halhatatlan. Napi kemény szellemi munkájának köszönhetően ismerte a különleges tudás titkait és képes volt értelmezni a világot.

Úgy emlékszünk rá, mint zseniális fizikusra, feltalálóra, és ami a legfontosabb, egy olyan valóságos személyre, aki képes volt a természet titkait a fenomenális képességein keresztül tanulmányozni.

forrás:orokseg.wordpress.com

- - - - - - -

Nikola Tesla Legendája - videó