2015. november 1., vasárnap

Most már tudományos kutatás is bizonyítja a testen kívüli élmények valódiságátÉrvényes-e a testen kívüli tapasztalat élménye? Az erre mutató számtalan bizonyítékra alapozva az Aberdeen Egyetemen dolgozó Dr. Crookall 9 könyvet írt TKÉ-kről (Testen Kívüli Élményekről)


Egy Oxfordi diákokkal készített felmérés szerint 34%-uknak volt testen kívüli élménye. Egy másik, 902 felnőtt bevonásával készített felmérés 8%-os arányt mutat. Egy másik tanulmány - mely 44 Nyugaton kívüli állam bevonásával készült - eredményeiből egyedül 3 nem hitt a testen kívüli élményekben.
Még egy tanulmány kimutatta, hogy a világ 488 társadalmából 89%-nak vannak legalábbis kulturális hagyományai a testen kívüli élménnyel kapcsolatban. Ezek fényében világos, hogy megszokott jelenségről van szó, rengeteg ember állítja, hogy megélt ilyesmit valamikor élete során, de vajon van e tudományos hitele ezeknek?

Dr. Charles Tart, a Kaliforniai Egyetem Pszichológia szakának nyugalmazott professzora érdekes kísérletet végzett. Dr. Charles Tart vendégelőadóként a Kaliforniai Integrál-tanulmányok Egyetemének Kelet-Nyugati Pszichológia szakán, illetve a Virginiai Orvosi Egyetem Pszichiátriai szakán is oktat. A Journal of the American Society for Psychical Research –ben megjelent TKÉ-tanulmánya talán mindközül a leghírhedtebb.

Lejegyzést készített egyik tesztalanya, egy fiatal hölgy testen kívüli élményéről. A kísérleti szobában egy ágy volt, egy polc, egy falióra és egy megfigyelőablak, melynek túloldalán Dr. Tart figyelte az eseményeket. A tesztalanyt agyhullám-aktivitást mérő elektromos készülékekkel látták el, ahogy az alsó ábra mutatja.Ez a testen kívüli élmény azért figyelemreméltó, mert az alany - Dr. Tart megfigyelése alatt - testét elhagyva leolvasta a szoba sarkában lévő polcon elhelyezett papíron lévő 5 számjegyű számot, mely 25132 volt. A polc, rajta a papíron lévő számokkal jelentős távolságban az ágy felett lett úgy elhelyezve, hogy még állva sem tudta volna leolvasni: az ágyon rögzített fizikai testébe visszatérve mégis pontosan visszamondta őket. A kísérlet előtt, majd alatt rögzített elektroenkefalográfiai, REM (Rapid Eye Movement, gyors szemmozgás) és galvános bőr-reakciós adatok kimutatták, hogy a testelhagyás állapotában jelentős változás ment végbe mindezen területeken. A tesztalany TKÉ-je jó példája az ún. „igazmondó érzékelésnek”, a testen kívüli állapot alatt történő események bizonyított megfigyelésének.

Dr. Tart az alábbi következtetésre jutott:

"Noha a pszichológiai adatok korlátozottak, mivel a tesztalany saját beszámolójára támaszkodik, mely által saját pszichológiai mintája vegyül a tapasztalattal, úgy tűnik, hogy testen kívüli élményei egy nem-álom, nem-éber állapotú agyhullámon történtek, melynek jellegzetességei a lelassult agyi alfa-aktivitás és az inaktív autonóm idegrendszer. Két történés mutat sokatmondó bizonyítékot arra, hogy a TKÉ releváns velejárója a parapszichológiának. Összefoglalásképp, ez a rövid esettanulmány tisztán kimutatja a Miss Z. által beszámolt TKÉ élmények és az elektroenkefalográfiai adatok által kimutatott prominens alphoid aktivitás, a gyors szemmozgás és bőrérzékenység hiánya, illetve az átlagos pulzusgyakoriság közötti összefüggést."

Ez az úttörő felfedezés kimutatja, hogy összefüggés van a TKÉ és az agy-testi aktivitás abnormális változásai között, a tesztalany a TKÉ alatt el tudott olvasni egy 5 számjegyű számot. Jelentése beszámol a papírlap pontos elhelyezéséről is, mely fekvő helyzetben volt a polcon, nem pedig a falnak támasztva, ahogy ő várta. Egy öt számjegyű szám pontos eltalálására 59000 az 1-hez az esély, így az abszolút véletlen kizárható a lehetőségek közül.

A szkeptikusok nagyon értenek ahhoz, hogy kihagyják a számukra megmagyarázhatatlan bizonyítékokat, és azt állítják, hogy egyes tudományos kutatások virtuálisan reprodukálják a testen kívüli élmény érzését. Nagy a különbség a máshol tartózkodás illúziója és valódi események megfigyelése között, melyhez a test nem férhet. Ez a tanulmány egy újabb bizonyíték, mely erős tudományos hátteret ad a lélek mivoltjának.
(forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu)