2018. január 30., kedd

Zsigray András: Mi történik a tudatra ébredésig?Az előző cikkekből felismerhettük, hogy a tudat a testben a szentháromságból ismert Szellem. Szellem a testben. A semleges tudati energia, a gondolati energia, az univerzum legmagasabb rezgésű energiája. Erre az energiára működik az emberi agy, amikor gondolatokat dolgoz fel. Azt is felismerhettük, hogy ez az energia akkor jön létre a testünkben, amikor két ellentétes polaritású érzelmet ütköztetünk, a félelmet a szeretettel. Láthattuk, hogy a félelem a negatív polaritású életenergia, a szeretet a pozitív polaritású életenergia. Amikor a kettő összeolvad, akkor létrejön a semleges energia, amiből növekedik a tudatunk, szellemünk.


Az életünk a háttérben a tudatunk növekedéséről szól. Képzeld el, hogy a tudatod a testben egy labda nagyságú gömb. Neked az a célod, hogy ezt a gömböt egyre nagyobbra tágítsd ki, fújjad fel. Hét fokozatot tudsz elérni, a célod a legnagyobb gömb elérése. A legkisebb gömb borsó nagyságú, a legnagyobb gömb akkora, hogy körbe veszi az egész tested. Minden egyes gömbnek van egy bejárata a tetején, és egy az alján is. Amikor belélegzel olyankor nyitódik a felső kapu, amikor kilélegzel olyankor nyitódik az alsó kapu. Olyan mintha a gömbbe két vezeték lenne bekötve, egy kék és egy piros kábel. A gömbök között két különbség van. Minél nagyobb a gömb, annál vastagabbak a vezetékek átmérői, azaz légzésenként annál több negatív vagy pozitív életenergiát lélegezhetünk be. A másik lényeges változás, hogy a gömb méretétől függ a figyelmünk. Ha nagy a gömb akkor hosszan összpontosítani tudunk, egyszerre sok információt a fejünkbe tudunk tartani, nem vesztjük el a fonalat. A hét gömbön keresztül vagyunk csatlakozva a csakramezőkhöz, ahol az előző életeink emlékei tárolódnak. Minél nagyobb gömb aktív bennünk, annál szeretet teljesebb az ösztönös viselkedésünk.

Mielőtt testet kapunk, mi döntjük el hogy mekkora fejlődést szeretnénk elérni. Kétféle képpen lehet élni. Életről életre elérünk egyre magasabb tudatszintet, és a következő életet ott folytatjuk, ahol energetikailag az előzőt abbahagytuk. Így leszünk egyre szeretetet teljesebbek, szelídebbek, értelmesebbek már egészen pici korunk óta. A világon a viselkedési mintákon keresztül jól megfigyelhető, hogy melyik nemzet, melyik csakra szintjén van. Általában a hasonló rezgésű lelkek egy helyre születnek. Szintén megfigyelhető, hogy a gyermekek egyre szelídebbek, okosabbak, már egészen pici korban is, össze se lehet hasonlítani a tudatszintjüket a harminc évvel ezelőtt született gyermekek tudatszintjével. A lélek egészen addig növekedik, amíg el nem éri azt a rezgésszintet, amelynél már magasabb dimenziókba születik, már hosszabb az élete, és az univerzumnak egy újabb szintjén fejlődik, lát el feladatokat. Általában van egy reinkarnációs ciklus, ahol egy lélekcsoportot testekbe öntenek, és két rezgésváltás között fejlődnek. Időszakonként a bolygók dimenziót váltanak, és olyankor kiválogatódnak a lelkek az elért rezgésszint szerint, megjelenek az angyalok, akik olyanok mint a kertészek. Egy felsőbb dimenzióból figyelemmel kísérték a fejlődési ciklust, a háttérből finoman irányították az életünket.

Az egyik út a lépcsőzetes fejlődés, amikor megmaradunk ösztönös irányítás alatt. A másik út, amikor olyan lélek érkezik, amely már felsőbb világokból érkezett vissza, önként vállalva a tudatvesztést, testet öltést. Ezeknek a lelkeknek az a célja, hogy egy élet alatt járják végig a csakrák energia szintjeit, és a testen belül létrehozzák a tudatot, amely segítségével lecsatlakozhatnak az energiamezőkről, szabaddá válhatnak. Nagyon magas rezgéssel érkeznek, gyerekkorukban tele vannak szeretettel. Majd a sorsuk szerint fokozatosan olyan megpróbáltatások érik őket, melyek során egyre több félelemmel kell megküzdeniük. A cél a magasabb szeretet szint megtapasztalása, amely csakis úgy sikerülhet, ha a lélek képes befogadni mélyebb rezgést is. Nagyon mély poklot kell képesnek lennie feldolgozni, hogy képes legyen megtapasztalni a mennyei érzelmeket, energiákat. Ezért úgy tervezi meg az életét, hogy elérje azokat a mély lelki válságokat, melyek által lesüllyedhet a poklokba. Kudarc, a kudarc hátán, de az elfelejtett cél lépésről lépésre megvalósul. Emberként megélve a cél nem más, mint megtanulni egyre több félelemmel kiegyensúlyozva élni. A folyamatos depressziós időszakok után az ember egyre elfogadóbb, egyre türelmesebb. Egy ponton az ember képes teljesen megadni magát, elveszti az összes félelmét. Többé nem érdekli ha elveszti az életét, ha a szerettei vesztik el az életüket, ha az összes pénzét elveszti, ha haragudnak rá, ha kibeszélik a háta mögött. Semmitől sem fél. Úgy él, hogy mindig fel van készülve bármilyen lehetőségre, és mindig képes meglátni a dolgok jó oldalát. Tudja, hogy nincs olyan hogy hiba, vagy győzünk vagy fejlődünk, a kettő ugyan az.

Valójában megtanul energetikailag befogadni egy erős negatív energiát, amelyhez hozzá szoktatja a testét. Megtanulja úgy átáramoltatni a testén, hogy a teste nem feszül be. Feszültség mindig akkor jön létre, amikor egy formán belül kialakul egy szélsőséges nyomáskülönbség. Az autó esetében a forma a Föld légköre, ahol a külső légnyomás sokkal kisebb, mint a motorban megjelenő nyomás a robbanások végett, ezért a motor egészen addig feszült lesz, amíg a túlnyomást ki nem engedte, ki nem egyenlítődött a légköri nyomással. a kiegyenlítődésből felszabaduló energia meghajtja a fogaskerekeket, az autó mozogni fog. Ugyanez történik az emberi testben is. Amikor megnyitunk egy alsóbb csakrát, akkor hirtelen nagyon mély rezgésű negatív energiát áramoltatunk be, nyomás fog bennünk kialakulni, mert nem lesz egyensúlyban a beáramlott negatív életenergia a bennünk lévő pozitív életenergiával. Ekkor két dolog történhet. Vagy kiengedjük a túlnyomást hanggal, vagy fizikai erővel. Vagy megnyitunk egy felsőbb csakrát, és kiegyenlítjük a nyomáskülönbséget. Ha az autó esetében képesek lennénk a légköri nyomást megemelni a motor belsejéhez, akkor a fogas kerekek nem mozdulnának meg.

Nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy ne boruljunk ki, ne őrüljünk meg, ne ordítsunk, ne törjünk, zúzzunk. Csak is úgy sikerülhet megnyitni a felsőbb csakrát, ha képesek vagyunk lehiggadni, és gondolkodni. Sokat gondolkodni, egészen addig, amíg meg nem értjük miért történt velünk a fájdalmas élethelyzet. Egy bizonyos ponton felismerjük, hogy hibáztunk, vagy megértjük mi váltotta ki embertársunkban a fájdalmas viselkedést. A beérkező negatív energiát az első pillanatban a legnehezebb kezelni, majd mialatt hónapokig gondolkodunk, egyre jobban megszelídül. Végül mire megértettük, hogy miért történt velünk, miért történt velünk az élettapasztalat, addigra már észre se vesszük a negatív energiát, úgy megszokjuk a jelenlétét. A háttérben nagyon fontos folyamatok zajlottak. Az agyunknak a bennünk lévő negatív energia biztosította az üzemanyagot a gondolkodáshoz. Minél többet gondolkodtunk annál többször ismertük fel, hogy nem biztos hogy csak a másik volt a hibás, annál többször bocsátottunk meg, annál többször nyitottunk meg magasabb csakrákat. Fokozatosan dolgoztuk fel a beáramlott negatív életenergiát, fokozatosan egyenlítettük ki pozitív életenergiával. És a testünk mindeközben megtanulta elviselni a magas feszültséget, az idegszálaink, agysejtjeink egyre jobban alkalmazkodtak a nagyobb életenergia áramlásokhoz.

És így növekedik bennünk a gömb. Minél többször egyenlítünk ki negatív energiát, annál nagyobbra növekedik. Ahhoz, hogy gyorsan növekedjen, ahhoz bőségesen kell lennie negatív energia utánpótlásnak. A nyugati világban bőven van utánpótlás. A gömb negatív pólusa egyre vastagabb lesz, és ahhoz szintenként igazodni fog a pozitív pólus is. Hét csakrapontnak megfelelően hét gömb fejlődési szint van. Ahogy a fénynél is, itt is egyre magasabb rezgésű a beérkező életenergia rezgése. A tested fokozatosan hozzászokik a magas rezgéshez, azáltal hogy tűri a feszültséget. A negatív vezeték átmérője fokozatosan növekedik, egyre több életenergiát képes vezetni az idegrendszer, a gömb feltöltődik a feldolgozott gondolatokkal, egészen addig, amíg el nem éri a feszültség határát. Ez egy finomabb feszültség, amelyet stressznek ismerünk, ezt a túlnyomást a gömb feszülése okozza. Egyre több tudati energiát dolgozunk fel, egyre több negatív életenergiát egyenlítünk ki pozitív életenergiával. A kiegyenlítésből gondolatok lesznek, amelyeknek tárhely kell. A gömb a tárhely, a gömbben tárolódnak egészen addig, amíg már olyan sok van belőlük, hogy a gömb túlfeszül, és akkor megnyitódik egy magasabb csakrapont. Aktiválódik egy nagyobb gömb, a megvastagodott negatív vezeték kiegyenlítődik ugyanolyan vastag pozitív vezetékkel, és bőségesen megnövekedik a tárhely mennyisége. A magasabb csakraponton magasabb élettapasztalatok vannak elmentve az előző életekből, a tudatalatti alapprogram kicserélődik bennünk, az ösztönös viselkedésünk szeretet teljesebb lesz. Minden egyes csakrapontnak megvannak az ősi ösztönös viselkedési formái, amelyek végett szenvedünk. Minél mélyebbre süllyedünk, annál agresszívabbak lesznek a cselekedeteink, annál több embert bántunk meg, annál több negatív energiával találkozunk. A befogadott negatív energiát feldolgozzuk, pozitív energia segítségével tudati energiává alakítjuk, gondolati energiává, és létrehozzuk a szeretet teljesebb viselkedési minták tudatalatti programjait. A csakrapontváltásnál felülírjuk az ösztönös mintákat, így egy következő életünkben a mélyebb rezgésszinten is szeretet teljes lesz az ösztönös viselkedésünk.

A folyamatos tágítás eredményeként elérjük a szívcsakra gömböt és tudatraébredünk. A szívcsakra a negyedik csakra, a szellem csakrája, amely se negatív, se pozitív, hanem semleges. Nem vagyok benne biztos, de van egy spirituális testünk is egy tükörvilágban, az ikerlángunk. Amikor alszunk, akkor a tudatunk abban a testben van. Ébrenlétkor a fizikai testünkben van. A fizikai testünkben van a három negatív csakra, a spirituális testünkben a három pozitív csakra. A szíven keresztül vagyunk összekötve a spirituális testünkkel, a lélekkel. Gyerekkorunkban a felső csakrák irányítják a döntéseinket a jobb agyféltekén keresztül. 21 éves korunk után az alsó csakrák irányítják a döntéseinket a bal agyféltekén keresztül. A jobb agyféllel intuitívan gondolkodunk, össze vagyunk kötve a felső szellemmel, a minden tudással. Kicsit olyan a magas rezgésű pozitív életenergia mint az internet. Gyerekkorban hiába volt internet, nem volt kifejlődve az agyunk, nem volt mivel feldolgozni a szeretet energia rezgéseit. Tudatraébredve az idegrendszer, az agy készen áll a magas rezgés feldolgozására. A szeretet energia szintjén beszélgetni kezdünk a Jóistennel, kérdéseket adunk, és a jobb agyféltekén keresztül válaszokat kapunk. Én három éve kérdezek.

Az indiaiak a harmadik szemet a homlokunk közepére rajzolják. Ez jelzi a tudat székhelyét, a Hórusz szeme körüli legendák szerint is, az ébredés után ide száll le a tudat, a mindent látó szem. Én úgy értelmeztem ezt a folyamatot, hogy gyerekkorunkban az anya fogja a kezünket, felnőtt korunkban az apa fogja a kezünket, tudatraébredve meg kénytelenek elfogadni, hogy a továbbiakban csak tanácsokat adhatnak, a döntést már én hozom meg. Mit jelent ez? Minél tágabb a tudatod, minél magasabb csakraponton aktív, annál jobban figyelmes leszel a gondolataidra. Te a tudat vagy a testben aki figyel. Gyerekkorodban még olyan pici volt a tudatod, hogy abszolút nem voltál képes megfigyelni a gondolatok áramlását. Mire felnőtt leszel, addigra már a negatív csakrák a dominánsak, uralkodók, és elhiszed, hogy a negatív gondolatok a saját gondolataid. Ez nem így van. Minden csakramező, energiamező tudatos. Amelyiket megnyitod, az fog kotyogni a füledbe. Ha nagyon nagy hülyeségre akar rávenni egy alsóbb mező, akkor a felső mező is hallatja a hangját, lelkiismeret furdalásod lesz. Így élünk a pici tudattal, hogy nem tudjuk megkülönböztetni a hangokat a fejünkben, nem tudjuk melyik a saját tudatunk gondolata, melyik a negatív energiamezőé, és melyik a pozitív energia mezőé. Ez nem vicc, én nagyon sokat figyeltem ezeket a folyamatokat, mind magamban és másokon is. Egy depressziós ember, aki tartósan letáborozik egy alsóbb csakra szintjén, azt megőrjíti a gonosz hang. Nézd meg azt a filmet, hogy Felhőatlasz. A film végén, amikor Tom Hanks bennszülöttet játszik, nagyon szépen bemutatják, hogy kísért a negatív erő, mennyi szarságot elhitet velünk. Egy depressziós ember körül néz az utcán, és azt hiszi hogy mindenki róla suttog, gúnyolódik. A szörnyű gonosz hanga teletömi az elméjét gyanúsítgató gondolatokkal. És ennek az ellentéte is igaz. Ha a magas csakrákon vagy, akkor mindenkit szeretsz, és úgy gondolod hogy mindenki szeret téged is. ez egy bizonyos szinten teremtés, mert ha teletömi a füledet gonoszsággal, akkor oktalanul megtámadod az embertársaidat, meggyanúsítod őket hogy rólad suttogtak, elküldöd őket a fenébe, és egyre kevesebben fognak szeretni, a végén valóban összesúgnak a hátad mögött. Ugyanígy ha mindenkit szeretsz, előbb utóbb mindenki szeretni fog.

Tudatraébredés után megtudod különböztetni a saját gondolataidat, és az energiamezők gondolatait. A tudatraébredés előtt is már sikeresen harcolsz a gonosz manipuláló hangokkal. A kitágult gömb, és a megvastagodott vezetékek biztosítják a gondolkodáshoz azt az életenergia mennyiséget, és azt a befogadó képességet, amely szinten már van akkora figyelmünk, hogy egy részével folyamatosan befele forduljunk, önmagunkat figyeljük. Nagyon meglepő élettapasztalatok ezek, mert hirtelen lesz annyi figyelmünk, hogy elérnek a tudatunkig a csakrakapuk megnyitódásai. Érezni fogjuk, és tudatosítani fogjuk teljesen tisztán az érzelmet, hogy ha nagyobb változás történik az energiaáramlásban. Főleg olyankor, amikor vidámból pipa leszünk, szomorú kimarad. A másodperc tört része alatt átgondoljuk, hogy milyen gondolat nyitotta meg a mély rezgésű kaput, és visszacsukjuk. Elkezded beszívni a mély levegőt hogy ordítsál, de gyorsabb a tudat, nevetni kezdesz. Sok gomb van rajtunk, ezeket gyorsan kitisztítod. Tudatosítod az érzelmeid áramlását, figyeled a gondolataid, és részben a légzésed. Ha ezt a három pillért figyeled, akkor meg tudod tartani a magasabb kapuk nyitva tartását.

Ezek a folyamatok történnek tudatraébredésig. Ha sikerül elérned a korona csakra rezgését, akkor testtel együtt felemelkedsz, és elhagyod a reinkarnációs körforgást, állandó tudatod lesz egészen addig, amíg újra nem döntesz úgy, hogy növekedni akarsz.

Napjainkban emelkedik a Föld rezgése, egyre könnyebb szeretetteljesnek lenni, megbocsájtani, elengedni. Minél többen fogják meglovagolni ezeket a hullámokat, annál többen fogják elérni a szükséges energiaszintet magasabb rezgésű dimenziók megtapasztalásához, ahol már nincs félelem, az emberek szeretetben élnek, hosszú életeket. A mennyország létezik, és nem csak a halál után tapasztalható meg.
Mindenkinek sikeres felemelkedést kívánok. Szeretlek benneteket !
(Zsigray András)

Milyen erő tart vissza a tudatosságtól ? Gunagriha előadása- videó