2022. augusztus 21., vasárnap

Dr. Pataky Árpád spirituális író, tanító emlékére

 

A régi Magyarországon, egészen a II. világháború végéig élte fénykorát a honi
spiritizmus, vagy szellemtan. Még Grünhut Adolf doktor alapította a Szellemi Búvárok
Pesti Egyletét az 1880-as években. 

 
A spiritológia világa

A szellemtan, vagy más néven spiritológia ekkor kezd a tudományos világ
érdeklődésének homlokterébe kerülni.Több médium, mint Eszter, Béla, József,
Adelma, Elemér, hogy csak az ismertebbeket említsem, voltak a szellemek szócsövei. 

Sok vita is volt a témában, érte a honi spiritisztákat is sok támadás a sajtó és a szkeptikusok részéről, de egészen 1945-ig folytatták tevékenységüket. Az 1948-as év, a kommunista diktatúra megszilárdulása vetett véget minden ilyen alternatív mozgalomnak, a szeánszok megszakadtak, csak a ’60-as évek végétől voltak titkos összejövetelek itt-ott magánházaknál, zárt körben, például Székesfehérváron Kapon Jánoséknál, Spiritiszta és Ufókör néven.

Dr. Pataky Árpád

A szellemtanról Dr. Pataky Árpád írt egy háromrészes könyvet, ami alapmű a témában, 
ez a Bevezetés a spiritológiába.
A trilógia részletesen tárgyalja a spiritizmus múltját, jelenét, és a távlatokba tekint. Rengeteg konkrét esetet is felvonultat, megtudhatjuk a miérteket és a hogyanokat is. A szellemvilág mindent elmond, amit csak szeretnénk tudni.

Pataky Árpádnak nagy szerepe volt a spiritiszta élet újraindításában a rendszerváltozást követő években, újra lehetett erről a korább taburól is beszélni, a kommunizmusban keletkezett információs vákuum eloszlása után újra áramlott mindenhonnan a sok érdekes és rendhagyó dolog, az embereket is érdekelte az „új”. Volt sajtója is a spiritizmusnak, Égi világosság címen jelent meg egy folyóirat.
 

Spirituális Baráti Kör honlapja:

https://sbk.gportal.hu/ 

- - - - - - -

Dr. Pataky Árpád spirituális író - tanító, mediális csoport vezető, spirituális munkás halál utáni jelentkezése az Adai médiumon keresztül. - videó

Árpi bácsi dolgozta fel az Égi Világosság folyóiratot, kidolgozta  az Evangéliumok szellemi magyarázatát, és még sok szellemtani munka fűződik a nevéhez.

forrás: István Karsay

 
 
 Dr. Pataky Árpád spirituális író - tanító, mediális csoport vezető, spirituális munkás halál utáni jelentkezése az Adai médiumon keresztül és komoly tanítása 2021.április. 18. - videó
Tanítás a jelen helyzetről és a várható jövőről. Beszél a szellemi hazában lévő munkáról. - videó
forrás: István Karsay