2022. augusztus 8., hétfő

Üzenet - John Lennon az ötödik dimenzióból


"A szoba fényleni kezdett, és engem mélységes béke töltött el. 

Fizikai testem vonzása egyre inkább engedett; tudtam, hogy meghaltam. 

A szoba felragyogott, és a világ, amelyet ismertem, többé nem létezett. 

Átsuhantam egy "alagúton", fénylett, akár a nap." 

- John Lennon -

John Lennon visszatért, hogy megossza velünk a létezés más birodalmaiban tett utazását és hogy megmagyarázza az egyéni életünkben és a világban végbemenő gyökeres változásokat. 

A könyv célja, hogy hatást gyakoroljunk életünkre. 

Univerzális üzenet, egy univerzális embertől.


A szerző megjegyzése:

Születésemtől kezdve tisztánhalló vagyok.

Sokáig elnyomtam ezt a képességemet , azt gondoltam, hogy kevés vagy éppen semmi jelentősége nincs a mindennapi életben.

John Lennon üzenetét az általam „nyitott tudatú kapcsolat”-nak nevezett folyamaton keresztül adta át.Itt nincs szükség transzra, a „befogadó” teljesen éber állapotban van az egész folyamat alatt.
Egyszerűen ráhangolom magam az üzenni vágyó személy rezgésére és közös szándékunk hidat formál. Az információ ezen a hídon keresztül jut el hozzám. Én igyekszem az üzenetet olyan szavakba foglalni, amelyek kifejezik a szándékozott formát, tartalmat és a közölni vágyó személy érzelmi világát.

Johnnal való első találkozásom három nappal a halála után történt.

Az első héten Johnt nagyon aggasztotta, hogy éteri testét erősen lehúzza az emberek millióinak gyásza. Bár mélyen meghatotta a világméretű gyász, azt kívánta, hogy az emberek minél hamarabb tegyék túl magukat rajta. Túlságosan is jól emlékezett saját szenvedésére anyja halála után.

1981. november elején John megkért, hogy állítsak össze egy könyvet az együtt töltött hónapok anyagából.

A könyvben John elmesélte halála pillanatának megpróbáltatásait, amikor saját teste fölött lebegve látta Yoko Ono kétségbeesését. 

John újra találkozott édesanyjával, akivel mindig is zaklatott kapcsolata volt az életben.

Amit most megoszt velünk, az a saját maga által tapasztalt, angyali forrásokből és az Isteni Szellem különböző aspektusaiból származó igazság. Élményei mindannyiunknak felbecsülhetetlen ajándékot nyújtanak.

- Jason Leen 1989. március -

 - - - - - - 

 Részlet az interjúból:

Jason Leen összeállítása a John Lennonnal folytatott beszélgetések jegyzeteiből.

 JASON: Nos, John, hol akarod elkezdeni?

JOHN: Gondolom, a kezdetnél.

JASON: A halálod pillanatával?

JOHN: Nem. Egypár nappal előbb egyszer csak azt éreztem, hogy valamilyen nagy változás fog történni az életemben.

ASON: Megérezted a halálod? 

JOHN: Nem. Az előtte való héten nem. De több alkalommal is "láttam" a halálomat. Ezekből az előérzetekből sok minden valósult meg azon az éjszakán, amkor lelőttek.
Bámulatos, ahogy a dolgok egymásba kapcsolódnak. De ez a változás, amelyről az előbb beszéltem, egyáltalán nem a halál előérzete volt. Csak egy különös érzés, ami egyre erősödött bennem. December 8-án este Yoko és én a New York-i stúdióban dolgoztunk. Nagyon belemerültem a munkába és elégedett voltam azzal, amit csináltam, mégis úgy éreztem, valami nincs rendjén. Gondolataim egyre Sean körül forogtak. Azt terveztük, hogy kimegyünk vacsorázni a többiekkel, de úgy döntöttem, elég volt mára. Semmi mást nem kívántam, mint otthon lenni Yokóval és Seannal. A történet folytatását ismered...

JASON: Attól a perctől kezdve, hogy bekerültél a fény alagútjába, majdnem állandó segítséget kaptál éteri és angyali forrásokból.  Tudod, hogy miért!

JOHN: Mindenkivel, aki "meghal", nagy szeretettel és segítséggel törődnek. Csak később tudtam meg, hogy az a különleges energia, amely akkor körülvett, megvédett attól, hogy egy hosszan tartó bánatba süllyedjek, mert el kellett szakadnom családomtól. Ez nem jelenti  azt, hogy nem voltak ilyen érzéseim. Csak azt, hogy nem emésztettek fel. Ha a szomorúság és fájdalom alacsony rezgései zárnak magukba, nem lehetek az örök élet és az éteri birodalmak szószólója.

JASON: Ez a visszatérésed és közös munkánk  fő célja?

JOHN: Igen, néhány személyes ügy kivételével Yoko és köztem. Azért léptem érintkezésbe az emberiséggel, hogy a halál utáni élet létezéséről beszéljek mindazoknak, akik meghallgatnak. Az emberek rendkívüli módon korlátozzák saját fejlődésüket azzal, hogy elutasítják a nem fizikai világok létezését. A démonok, akik az emberek szerint a szellemvilágot lakják, nem mások, mint a fantázia szüleményei. Itt nincs semmi, amitől félni kell.

JASON: Kapcsolatba léptél Yokóval halálod óta?

JOHN: Nem úgy, mint veled, de azért több ízben keresztüljutottam hozzá. Érezte jelenlétemet, de közvetlen kapcsolat még nem jött létre közöttünk. Azt hiszem, idővel meg tudjuk majd osztani gondolatainkat, amikor megtanulunk kapcsolatot teremteni jelenlegi állapotunkban.

JASON: És mi van Sennal és Juliannel? Velük kapcsolatba léptél?

JOHN: Nem azon a szinten, ahogy Yokóval próbáltam. Talán ha majd nagyobbak lesznek, tudunk valamilyen módon érintkezni, de most csak álmukban látogatom meg őket. Közelükben akarok maradni, amennyire csak lehet.

JASON: Van valaki más, akivel érintkezésbe léptél?

JOHN: Igen, többekkel, akik közel álltak hozzám fizikai életemben. Legtöbbjük érezte jelenlétemet, de szóbeli kapcsolat nem volt közöttünk. Amit csak tudtam, megtettem, hogy tudomásukra hozzam, közel vagyok. Együtt töltöttünk néhány percet. Ez minden.

JASON: Mi mindent láttál új környezetedben?

JOHN: Többféle éteri építményt láttam és belülről is megnéztem őket. Legtöbbjüket arra használják, hogy az újonnan érkezett emberek éteri testét egyensúlyba hozzák - úgy is mondhatnánk, hogy meggyógyítsák őket, bár ez a kifejezés kicsit furcsának tűnhet, amikor olyan valakiről  beszélünk, aki már nem "él". A lényeg az, hogy a fizikain túl a létnek vannak még más régiói is. Az emberek miután elhagyják a Földet, tovább élnek, csak éppen nincs fizikai testük.

JASON: Hatással van rád, hogy mit éreznek és gondolnak rólad az emberek?

JOHN: Kezdetben, amíg az éteri testem bizonytalan volt, a magnetikus vonzás, ami az emberekből áradt, akik szerették volna, hogy újra köztük legyek, néha majdnem elviselhetetlen volt. De amint egyensúlyba kerültem és megtaláltam a fókuszomat, ezek a rezgések nem hatottak rám többé.

Jason Leen: Üzenet John Lennon az ötödik dimenzióból (könyv részletek):

Az "Üzenet" különleges beszámoló John Lennon "ajtón túli" élményeiről, onnan, amit ma halálnak nevezünk.

Ez az ajtó átvezet az örökké tartó élet egyik formájából a másikba.

A könyv legfontosabb üzenete abban áll, hogy az emberiség korlátlan rejtett képességei hamarosan kifejezésre jutnak.

Az emberi faj lehetőségei egyedülállóak a Világmindenségben és nincs még egy olyan izgalmas hely, mint az éppen itt és most.

Elmondja az emberiségnek: a mi rendeltetésünk az, hogy túllépjünk az idő és tér határain, hogy egyéni tudatunkat egyesítsük egymással, a bolygónkkal és Istennel.

"Közeledik a Föld felébredésének ideje, de először az emberiségnek kell felébrednie.
A Földön a tudatnak hét fokozata van:
atomi, ásványi, növényi, állati, emberi, éteri és angyali.


A szivárvány is hét színből áll:
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya.

Ezek a színek szoros kapcsolatban vannak az éteri test
hét energiaközpontjával, a csakrákkal.

A csakrák mindegyike kapcsolatban áll
a belső elválasztású mirigyrendszer hét központjával:
ivarmirigyek, Lynden-mirigyek, napfonat, csecsemőmirigy, pajzsmirigy, tobozmirigy és agyalapi mirigy.

A földi élet folyamán a csakrák egyenesen a
hét éteri birodalomból kapják az energiát.

A csakrák lecsökkentik az energia rezgéssebességét, majd szétosztják a mirigyközpontokon keresztül.
E táplálék nélkül a test nem tudná magát fönntartani a Földön."

"A földi élet egyik legfontosabb feladata teremtő erőink teljes elfogadása.
Az éteri birodalomban telepátia útján érintkezünk, csak rágondolunk valakire vagy valamire és máris kapcsolatba kerülünk vele.
A szabad akarat itt annyira kifejlődött, hogy valóban: "amit hiszel, úgyis lesz".
Minden vágy azonnal beteljesül, ezért kell megtanulnunk irányítani a gondolatainkat, mielőtt ezzel az új valósággal kapcsolatba léphetünk."

Az egész Teremtés egy gondolat Isten elméjében, és Isten a teremtő erő, amely mindent formába önt.
Ez a Kulcs a Birodalomhoz."

"Hát akkor tűnődtem, ha itt minden kívánság megvalósul és pénzzel nem lehet sikert és hatalmat vásárolni, akkor itt végre elértük az egyenlőséget."

"Amikor az emberek teljes mértékig tudatában lesznek isteni mivoltuknak, képesek lesznek a teremtő energiák teljes spektrumának használatára és korlátlanul beléphetnek majd a Teremtés valamennyi birodalmába."

 - - - - - - 

 John Lennon - Imagine (live 1975) - videó

 
 
 John Lennon: Imagine - Képzeld el

Képzeld el, hogy nincs mennyország
Nem nehéz, csak meg kell próbálnod
Nincs alattunk pokol
Fölöttünk csak a kék ég
Képzeld el, hogy minden ember
A mának él

Képzeld el, hogy nincsenek országok
Nem nehéz belegondolni
Nincs miért ölni és meghalni
S vallások sem léteznek
Képzeld el, hogy minden ember
Békében él egymással

Talán álmodozónak tartasz
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy nap te is közénk állsz
S eggyé válik a világ

Képzeld el, hogy nincsenek vagyontárgyak
Vajon képes vagy rá?
Nem létezik kapzsiság, sem pedig éhség
Csak testvériség
Képzeld el, hogy minden ember
Osztozik a világon

Talán álmodozónak tartasz
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy nap te is közénk állsz
S eggyé válik a világ