2014. november 8., szombat

Egy egyszerű ember különleges képességekkel - Bruno Gröning (1906-1959)


Egyesek csodadoktornak tartották, mások sarlatánnak.
A gyógyulások, amelyek ő általa hatottak, emberek millióit rázta meg.
Bibliai jelenetek játszódtak le: a bénák ismét jártak, a vakok újra láttak és a süketek újra hallottak.1959-ben halt meg, de szavai: "Nincs gyógyíthatatlan betegség, Isten a legnagyobb orvos" ezt az orvosilag dokumentált gyógyulások mind a mai napig bizonyítják. A csodák továbbra is történnek, a mai időkben is emberek ezrei élhetnek meg gyógyulásokat, és segítségeket tanítása által.
Bruno Gröning: "Mindenki saját maga orvosa lesz, bízzál és higgyél, segít és gyógyít az isteni erő."

 Bruno Gröning

Bruno Gröning 1906-ban született Danzing-Olivában, negyedikként hét testvér közül. Már mint kisgyerek gyógyító hatással volt beteg emberekre és állatokra.
Az első világháború miatt csak az elemi iskola öt osztályát tudta elvégezni. Bruno Gröning kitanulta az ácsmesterséget, különféle szakmákban dolgozott, a második világháborúban behívták katonának és fogságba esett. 1949-ben került a nyilvánosság elé azáltal, hogy meggyógyított egy fiatal fiút Herfordban (Németország), akiről az orvosok már lemondtak. Világra szóló feltűnést keltettek a tömeggyógyulások Traberhofban Rosenheimnél, München közelében. Ennek ellenére gyógyítási tilalmat rendeltek el ellene, és többé nem gyógyíthatott nyilvánosság előtt. 1959. január 26-án fejezte be földi életét Párizsban.

Tanítása: a szellemi úton történő segítség és gyógyulás

Bruno Gröning képességeit szellemi úton kapta, nem tanulta vagy fejlesztette ki ezeket. Tanítását szabadon tartott előadásokon a hallgatóság "tudomására hozta". Bruno Gröning tanításának igazságát "jó gyümölcséről" ill. a jó eredményekről ismerhetjük fel.
Bruno Gröning hitvalló előadásaiban hangsúlyozta az emberekre ható szellemi erők fontosságát. Ezeknek az erőknek a hatása sokkal nagyobb, mint ahogy azt hinni lehetne. A gondolatok különösen hozzátartoznak ezekhez a szellemi erőkhöz. A tudomány is egyre jobban elismeri az élet szellemi összefüggéseit.
A Bruno Gröning tanítása által a szellemi úton történő segítség és gyógyulás egyre több ember számára ad lehetőséget arra, hogy a betegségtől, a gondtól és a bajtól megszabaduljon. Hogy mennyire követi egy segélykérő ezt a tanítást, az természetesen csak saját magától függ. 

Bruno Gröning mondta: "A gyógyáramnak Isten az adója és az ember a felvevője." 

Bruno Gröning hitvalló előadásai közben gyakran bibliai jelenetek játszódtak le. A vakok újra láttak, a bénák újra jártak. Ezeket a gyógyulásokat és azoknak tartósságát számos közlemény és újságcikk igazolja.
És ezek a "csodák" továbbra is történnek. Ma is hat a "gyógyáram", amelyre Bruno Gröning utalt. A sikerélmények ezrei - nagy részben már a Bruno Gröning Baráti Kör Orvostudományi Szakcsoport (MWF) független orvosai által regisztrált és dokumentált leletek alapján - világosan igazolják ezt. 

"Minden embernek meg kell halnia, nekem is, de én nem leszek halott. És ha valaki hív engem, jövök és segítek továbbra is , ha Isten is úgy akarja" jelezte előre Bruno Gröning.

Tanítása: pozitív hatása meggyőző

Bruno Gröning az embereket nem kezelte, ennélfogva nem orvosi értelemben gyógyított. Nem érdeklődött sohasem a segélykérők betegsége felől. Éppen ellenkezőleg: határozottan tiltakozott az ellen, hogy valamit is halljon a betegségről, vagy a betegséget megnevezzék neki. Gyógyító hatása egyedül csak az ő hitvalló előadásai alapján történt, amelyben a segélykérőket teljes megtérésre hívta fel. Bruno Gröning soha nem ígért gyógyulást. Előadásai részben hangszalagon, részben jegyzetekben maradtak fenn.
Bármilyen hihetetlenül is hangzik: szavainak és tanításának meghallgatásával és figyelembevételével gyógyultak és gyógyulnak meg emberek, állatok és növények. Ma is ugyanúgy, mint annak idején.
A segítségek és gyógyulások mellett megfigyelhető az életszemléletre és életmódra való pozitív hatás. Ezt sok ember igazolja, s arról számolnak be, hogy pozitív személyiségfejlődést állapítottak meg magukon. 

Bruno Gröning mondta: "Az élet játékszabályait adom Önöknek, hogy az élet mesterei legyenek!"

Tanítása: az Istenhez vezető út

Bruno Gröning azt mondta: "Tevékenységem csak arra szolgál, hogy minden embert ezen a Földön a helyes útra, az isteni útra vezessek" 

Feladatát abban látta, hogy az embereknek az isteni hit megértéséhez és átéléséhez utat mutasson és ezzel visszavezesse őket az isteni hithez, ez volt mindig szavainak lényege. Saját személyében az útmutatót, az isteni erő közvetítőjét látta.
Egy ilyen istenhit átfogó hatása, mint minden pozitív folyamatnak a forrása, már ősrégi. Ez az irodalomban is elismert tény. 

Bruno Gröning ezzel kapcsolatban azt mondta: "Nem mondok újat Önöknek, hanem csak azt, amit ma már nem tudnak." 

Ez érthetővé teszi, miért nem akarta Bruno Gröning sohasem a köszönetet saját magának kisajátítani: "Ne nekem köszönjék, hanem Istennek, Ő tette ezt." A tanítás elfogadása gyakran vezet egy visszanyert, illetve megerősödött vallásossághoz.

Bruno Gröning tanítása és a tudomány

A modern tudomány csak ma kezdi újra felfedezni, amit minden régi kultúra tudott, sőt Ázsiában a mai napig is ismert tény. Magasabb erők folyamatai irányítják és határozzák meg életünket. Arról a biológiai sugárzásról, amit az orosz Gurvics professzor 1922-ben mint sejtkisugárzást fedezett fel, sikerült a Novoszibirszki Tudományos Akadémiának bebizonyítania, hogy ez minden élő szervezet sejtjének döntő információs hordozója. Időközben ezeket a felfedezéseket bebizonyították és kibővítették. Különösen a kaiserslauterni egyetemen tevékenykedő Popp professzor munkája által, akinek 1975-ben nagyon érzékeny műszerekkel sikerült a sejtkisugárzást mint egy koherenst, azaz a legnagyobb mértékben rendezett elektromágneses sugárzást az ultraibolya fény hullámhosszúságában méréstechnikailag kimutatnia. Ezáltal megnyílt egy teljesen újfajta tudás, és magának az életnek a megértése. 

Bruno Gröning a következőket mondta: "Véleményem szerint létem a mai tudományt nagyon kellene érdekelnie, már csak azért is, mert tevékenységem a kutatás számára ösztönzést ad, és pedig egy jövőbeni feladat számára." 

Ezzel a tudással kezdődik annak megértése, hogyan történhetnek éteri energiaáramlások által gyógyulások pl. a Bruno Gröning tanítása szerint a testben érezhető "gyógyáram" által. Bruno Gröning nagyon alaposan és átfogóan ismerte ezeknek az energiáknak a törvényszerűségeit, és ezen ismereteit egyszerű tanításában az emberiség szolgálatába állította.

A Baráti Kör - barátok a közös úton

Már Bruno Gröning életében volt Baráti Kör. Häusler (1922-2007) asszony 1979-ben, amint kitudódott, hogy a segítségek és gyógyulások Bruno Gröning halála után is folytatódtak, elkezdte a Bruno Gröning Baráti Kört felépíteni, hogy a tanítás, és a segítségeknek és a gyógyulásoknak ebből adódó előfeltételei szélesebb körben elterjedhessenek.
A megnevezés "Baráti Kör" találó, mert olyan emberek kötetlen csoportosulásáról van szó, akik felismert eszméket követnek és egymással szeretetteljes és barátságos kapcsolatot tartanak fenn. Sem jogi, sem pénzügyi kapcsolat nincs közöttük. A Baráti Körtől való elszakadás bármikor és minden barát számára azonnal lehetséges.

A szellemi úton történő gyógyulások Bruno Gröning tanítása által orvosilag bizonyíthatóak - orvosok és más gyógyszakmában dolgozók tudósítanak

A különböző, regisztrált gyógyulások nagy száma és a megfigyelt hatásmechanizmus tanulmányozása egyértelmű bizonyítékát adta a szakemberek számára, hogy sok betegen, akiknek eddig semmi reményük sem volt a gyógyulásra, segíteni lehet ezen az úton.
Az MWF orvosai és természetgyógyászai nemzetközi előadássorozatokat tartanak más gyógyászati ágak szakembereinek és laikusoknak, hogy beszámoljanak tapasztalataikról, amelyeket Bruno Gröning tanítása által szereztek, és felhívják a figyelmet a még eddig ismeretlen lehetőségekre. 

(forrás: http://let.ucoz.hu) 

- - - - - -

Bruno Groening dokumentumfilm - videó