2014. november 30., vasárnap

A TUDATALATTID HATALMAMivel van elméd; legjobb, ha használni is megtanulod.
Két szinten működik: a tudatos vagy racionális és a tudat alatti vagy irracionális szinten.
Tudatos elméddel gondolkodol, megszokott gondolataid pedig tudatalattidba süllyednek, és tudatalattidat természetüknek megfelelő teremtésre késztetik. Tudatalattid az érzelmeid székhelye, ez a teremtő elme. Jó gondolataidat jó eredmények követik. Ha gonosz dolgokra gondolsz, gonosz eredményekkel számolhatsz - így működik az elméd.

Sose feledd: ha tudatalattid elfogad egy eszmét, rögvest hozzálát végrehajtásához. Érdekes és megfoghatatlan igazság ez: a tudat alatti törvénye egyaránt vonatkozik a jó és a káros elképzelésekre. Ha negatív módon alkalmazzuk, kudarcot, frusztrációt, boldogtalanságot okoz. Ha viszont szokásszerű gondolataink harmonikusak és konstruktívak, tökéletes egészséget, sikert, jómódot teremthetünk magunknak.
A helyes gondolkodás, a helyes érzelmek kialakításának elengedhetetlen előfeltétele a lélek békéje és a test egészsége. Bármit kijelenthetsz gondolatban: ha lelked mélyén igaznak érzed, tudatalattid elfogadja, és kézzelfogható valóságot teremt belőle számodra. Mindössze azt kell elérned, hogy tudatalattid elfogadja elképzelésedet, s akkor saját tudatalattid törvénye előteremti az áhított egészséget, békességet vagy pozíciót. Add ki a parancsot, tedd közzé a nyilatkozatot, és tudatalattid engedelmesen reprodukálja a mintául belenyomott elképzelést! Ilyen az elméd törvénye: a tudatos elmédben forgatott gondolat természetének megfelelő választ várhatsz tudatalattidtól is.

Pszichológusok és pszichiáterek rámutattak, hogy amikor tudatalattidba gondolatok jutnak tovább, benyomások érik az agysejteket. Mihelyt tudatalattid elfogad egy ötletet, azonnal munkálkodni kezd a végrehajtásán. Az elképzelések összekapcsolása révén működik, s célja eléréséért a legapróbb ismeret-morzsákat is felhasználja munkája során, amire valaha szert tettél életedben. A bensődben rejlő végtelen energiára, hatalomra, bölcsességre támaszkodik. Felsorakoztatja maga mellett a természet összes törvényét. Van, amikor azonnali eredményt ér el érdekedben, máskor napokat, heteket, még annál is többet igénybe vehet a dolog... Kifürkészhetetlenek az ő útjai.

1. Jó gondolat helyébe jót várj! Rossz gondolat helyébe rosszat várj! Az vagy, amit egész nap gondolsz.

2. Tudatalattid nem vitatkozik. Elfogadja tudatos elméd kijelen­téseit. Lehet, hogy úgy érzed: “Nem engedhetem meg magam­nak." Mégse mondd ki! Válassz jobb gondolatot, jelentsd ki: “Igenis megveszem. Lelkileg elfogadom."

3. Tiéd a választás joga. Válaszd az egészséget és a boldogságot! Csak tőled függ, hogy jóindulatot vagy gonoszságot válasz­tasz-e. Válassz: légy kooperatív, víg, barátságos, szeretetre méltó, és az egész világ kitárul előtted. Ez a legjobb módja, hogy varázslatos személyiség váljon belőled.

4. Tudatod a “kapuőrző". Fő feladata, hogy megóvja tudatalatti­dat a hamis benyomásoktól. Válassz: hidd, hogy valami jó kö­vetkezik, s most is éppen valami jó történik. Legnagyobb hatalmad a választás képességében rejlik. Válaszd a bőséget és boldogságot!

5. Másoktól származó szuggesztiók és kijelentések nem árthatnak neked. Csak saját gondolataid tevékenységének van hatalma. Választhatsz: elutasíthatod mások gondolatait vagy kijelenté­seit, és megerősítheted a jót. Módodban áll, hogy megválaszd reagálásod módját.

6. Vigyázz, mit mondasz! Minden fölösleges szóról el kell szá­molnod. Sose mondd: “Belebukom; kirúgnak az állásomból; nem tudom kifizetni a lakbért." Tudatalattidnak nincs humor­érzéke. Amit kimondasz, megvalósítja.

7. Elméd nem gonosz. Egyetlen természeti erő sem gonosz. Min­den attól függ, hogyan használod a természet erőit. Arra hasz­náld elmédet, hogy áldást, gyógyulást, inspirációt oszthass az emberek között.

8. Sose mondd: “Nem tehetem." Győzd le ezt a félelmet, mondd inkább: “Saját tudatalattim hatalma révén bármit megtehetek."

9. Gondolataid az élet örökkévaló igazságaiból és elveiből indul­janak ki, nem pedig a félelem, tudatlanság, babona alapállásá­ból. Ne hagyd, hogy mások gondolkodjanak helyetted. Magad válaszd meg gondolataidat, és magad hozd meg döntéseidet.

10. Te vagy lelked (tudatalattid) kapitánya és sorsod mestere. Ne feledd: tied a választás képessége. Válaszd az életet! Válaszd a szeretetet! Válaszd az egészséget! Válaszd a boldogságot!

11. Tudatalattid bármit elfogad és megvalósít, amit tudatos elméd elhisz, és igaznak tekint: Higgy a jó szerencsében, az isteni út­mutatásban, a helyes cselekvésben és az élet összes áldásában!"

(DR. JOSEPH MURPHY: Tudatalattid csodálatos hatalma)