2015. május 12., kedd

ANKH keresztMás néven füleskereszt, Níluskereszt vagy Níluskulcs. Az
élet és az életerő szimbóluma.
Ha jobban szemügyre vesszük, akkor világosan láthatjuk, hogy a felkelő Napot szimbolizálja ez a szent jelkép.

Amikor ugyanis reggel napfelkeltekor kisétálunk a szabadba, akkor a horizonton éppen felkelő napot láthatjuk viszont a kereszt felső, úgynevezett füles részénél, a látóhatár maga a kereszt vízszintes
része, míg a Nap által megvilágított ösvény – a napút – a kereszt függőleges szára. Tehát a felkelő Naphoz vezető ösvény a füleskereszt egyik értelmezése.

Ennek tükrében tegyük fel a nagyon is helyénvaló kérdést: vajon milyen út vezet a Naphoz?

Valamint: milyen célt szimbolizál a Nap?

A naphoz vezető út az Élet.

Az Élet maga az ismeretekből szőtt tudomány.

A Naphoz vezető ösvény az Isteni Tudás útja, mely felszabadítja az embert a kötöttségeiből és örökké beragyogja a Szellemét. Így a Nap egyenlő az Élettel, a Tudással, a Hatalommal, a Szellemmel és az Örök Léttel.

Ezzel egy csapásra fény derül arra a misztériumra, hogy
miért csak istenek, fáraók és a legfőbb beavatottak kezében tűnik elő az Ankh.

Az Élet és az imént felsorolt összes princípium adása és elvétele lett beletömörítve az Ankhba.

Így érthető az is, hogy mind ezen a világon, mind a túlvilágon érvényesül a hatása. Ezzel magyarázható az Ankh - amulettek népszerűsége is.

Később az Ankh minden titkos (okkult) tudomány jelképévé lépett elő, nemcsak Egyiptom, hanem Káldea, Fönícia, Mexikó és Peru földjén is.
Sőt, Indiában a brahmin papok a mai napig ezt a jelet írják a homlokukra, de a kopt keresztények is szívesen alkalmazzák

(Száraz György)