2015. szeptember 11., péntek

Kozmikus bölcső - A születés előtti élet spirituális dimenziói


Elizabeth M. Carman és Neil J. Carman egy érdekes könyvet írtak születések előtti spirituális emlékekről. Egy érdekes és informatív útmutató tele olyan emberek történeteivel, akiknek emlékeik vannak azelőtti életükről, mielőtt emberi testbe születtek volna. Egy olyan út, mely sok értékes válasszal szolgál a Földön lévő életünkkel kapcsolatban, hogy vajon honnan is jöttünk.


Elizabeth M. Carman és Neil J. Carman


1. Pontosan mi inspirálta és motiválta, hogy létrehozzák a Kozmikus bölcső - A születés előtti élet spirituális dimenziói című könyvet?

Elizabeth: Mindig is érdekelt, hogy mi van az öt érzéken és a három hétköznapi tudatállapoton túl, azaz az ébrenléten, az alváson és az álmodáson kívül. Egy lehetőség adódott 1989-ben, hogy kutassam a magasabb tudatosságot önmegvalósított nőkkel az anyaságba vezető spirituális utazásuk tekintetében. Ez egy sok tabuval teli történet, mely arra várt, hogy elmondják. Megleptek az anyák beszámolói a születés előtti látogatásokról és kommunikációról a még meg nem született magzatukkal. Ez az, amikor a Lélek arra törekszik, hogy az álmok, látomások és telepatikus látogatások segítségével készítse fel választott szüleit a megszületésére. A születés előtti kommunkiáció előfordulhat évekkel a fogantatás előtt, és folytatódhat azután is, mután a lélek belépett a magzatba.

Továbbá felfedeztem számos más lenyűgöző születés előtti tapasztalatot is: a születés előtti élet emlékeit. Ez magában foglalja a tiszta lélek emlékeit, emlékeket a mennyei világról, emlékeket a szülők választásáról, a fogantatásról, emlékeket az anyaméhből és a születésről.

Végül izgatott voltam azon felfedezéstől, hogy a születés előtti tapasztalat fogalma nyomon követhető a nyugati klasszikus filozófusoktól egészen a görög és római filozófusokig. A születés előtti lét és születés előtti tanulási terv koncepcióját megerősítették a vallások, filozófusok és a kisebb méretű közösségek világszerte. A Kozmikus bölcső egy erős vallásközi üzenetet inspirált, mert ez egy jövőképet határoz meg a nagy vallások áthidalására és a gazdag lelki bölcsesség összekapcsolására kulturális szempontból. A Kozmikus bölcső egy egész fejezetet szentel a benszülött ausztrál népek születés előtti kommunikációjának. Ugyancsak egy fejezet foglalkozik az észak-amerikai benszülött népek születés előtti emlékeivel. A Kozmikus bölcsőben található elképzelések inkább egyesítőek, mint megosztóak. Mindannyian egy család vagyunk

A Kozmikus bölcső a materialista elképzelésen túlra visz bennünket, miszerint az öröklődés és a társadalmi környezet határozza meg az életet. Életünk drámája jóval a születés előtt meg lett tervezve. A születés előtti tapasztalatok az emberi tudatosság új dimenzióit taníthatják az emberiségnek. Kiterjeszthetik annak határait, amit az emberek igaznak tekintenek, és megváltoztathatják az emberiség megközelítését a fogantatás, a terhesség, a szülés, az élet és halál tekintetében.
2. El tudná magyarázni nekünk részletesen, hogy mit jelent a születés előtti emlékezet?

Elizabeth: a születés előtti emlékek az első lélegzetvétel előtti események emlékeit jelentik. A kutatásban különválasztottuk a gyermekek és felnőttek eseteit, akik természetes módon emlékeznek lelki útjukra az emberi formába. Nem tartalmaz semmilyen olyan esetet, mely hipnózis, regresszió vagy médiumi közvetítés révén jött létre. Azokat az embereket néztük, akik átcsúsztak a feledés repedésein, és ezzel a magasabb tudatossággal születtek.

Például Summer emlékszik egy nem fizikai szeretet, öröm és tudatossági állapotra: "Az én egyéniségem alig volt hallható. Minden érzékem egységes volt. Minden egy volt. Mégis, volt egy finom érzése az "én"-ségemnek, identitásomnak, egomnak vagy egyéniségemnek. Éreztem Isten jelenlétét, nem teljesen egyként Istennel, hanem mint Isten méhében, hogy úgy mondjam."

Ebben a fogamzás előtti szakaszban az emberek emlékeznek a választott élettervükre. Teresa emlékezett az Isteni Tervezőre, aki segített neki kiválasztani az életét a Földön. Teresa eldöntötte családja típusát, férje tulajdonságait, nehézségeket, sérüléseket, és életének egyéb arcait. Rennie, egy nyugalmazott katonatiszt három szülőpárt is megnézett előtte. A vezetője elmondta neki, hogy az élete milyen volna mindegyik fajta szülővel és megengedte Rennie-nek, hogy eldöntse, hogy milyen szülőket szeretne.

A születés előtti emlékekhez hozzátartoznak a méh-időben megélt emlékek, mint például Lorenzoé: "A velem való terhesség idején az anyám teljesen boldog volt. Annyira, hogy amikor negativitást éreztem, azt nem éreztem diszharmóniaként. Megtanultam, hogy ezt ellenőrizni tudom. Jöttem és mentem, ahogy tetszett. Ott játszottam, ahol csak akartam. Rengeteg időt töltöttem játékkal a Jupiteren, a növekedés bolygóján, a Szaturnuszon, a karmikus tanáron. A Jupiter és a Szaturnusz Jovián, nem földszerű bolygók. Ezek tűz és és jég, gáz és villámlás. És ez az én természetem, csendes, dübörgő és mennydörgő."

A Kozmikus bölcsőbe belevettük a császármetszéses születéseket, a fogós születéseket, a farfekvéses, a nyak köré tekeredett köldökzsinóros születéseket, amelyeknél nem szívesen hagyták el a méh nyugalmát, hogy megszülessenek, és a halálközeli élményeket is.
3. Miért felejtjük el, hogy honnan jöttünk, amint ebbe az életbe születünk?

Elizabeth: Az emberek a 99 százalékát elfelejtik az életüknek, amikor megérkeznek a testükbe, nem annyira meglepő, hogy elfelejtik a születés előtti emlékeiket. A fizikai megtestesülés és társadalmi kondicionálás egy tompa tudatosság, ami azt a hitet okozza, hogy az érzékszervi észlelés az egyetlen valóság. Az emberi születés hasonló a filmnézéshez, melyben egy azonosított karakterré válunk. Elmerülünk a saját hollywoodi drámánkban, a földi illúzióban. A születés előtti amnézia ismert az ősi és a mai ember számára. A Kozmikus bölcsőben megosztjuk ezeket az elméleteket a Buddhizmus, Pythagoras, az ősi indiai orvosi értekezések, a Judaizmus, Gnoszticizmus és a Szufizmus tükrében.

4. Kénytelenek vagyunk inkarnálódni a Földön mondjuk mint egy ebihal? Néha csodálkozom, hogy miért is jöttem ide. És ha én választottam, "Mire gondoltam a mennyekben?"

Neil: Igen, mindenki maga választja a jó és a rossz dolgokat ebben az életben, mint ahogy az iskolában is vannak könnyű és nehéz osztályok. Amikor az álatlános iskolában vagyunk, a középiskolai algebra ijesztőnek tűnik, de amikor eljutunk a középiskolába, és algebrát tanulunk, már nem is olyan rossz. Az élet leckéi nehéznek tűnhetnek, sőt kegyetlennek amikor átmegyünk rajtuk, de tíz évvel később, megtalálhatjuk a kényelmét azoknak a tapasztalatoknak, melyekből tanultunk.

5. Hogyan érez azokról a hajlamokról, melyekkel tragédiákra iratkozunk fel életünk folyamán? Úgy tűnik, hogy elég sokan vannak az önsegítő fronton. Én például egy rák túlélő vagyok, és az életem egy elég durva út volt. Úgy érzi, hogy minden amit választunk, amin átmegyünk, annak egy különleges oka van?

Neil: Igen, néhány meginterjúvolt ember kifejezetten úgy döntött, hogy a kihívásokat választja. Az élet előjátéka az anyaméhben tele van rejtéllyel. Minden színész a legmegfelelőbb forgatókönyvvel érkezik az élet színpadára. Egyes filozófusok azt mondják, hogy ez egy szabad akaratú világegyetem, és minden egyes Lélek-színész betekint a következő életébe és azt a családot választja, mely leginkább tükrözi az igényét. Egy második perspektíva, ami a reinkarnációval kapcsolatos azt hangsúlyozza, hogy a Lélek képes befolyásolni a születés előtti választásokat, ami a lelki érettséggel változik. Minden színész a múltbéli életek során felhalmozódott tettek következményének fényében választ forgatókönyvet. Egy harmadik elmélet azt feltételezi, hogy a Kozmikus Tervező a színfalak mögött dolgozva írja a forgatókönyvet az élet nagy játékához, és határozza meg a színpadot. A Kozmikus Tervező vezényli a mintegy 130 millió gyermek nagy belépését a Földi születésbe minden egyes évben, ezen felül sok millió kilépését is. A Kozmikus bölcső bemutatja a megkérdezett emberek születés előtti emlékeit, valamint a vallási és filozófiai tanításokat, benszülöttek legendáit, és látnokokat, akik ezt a három különböző nézőponot képviselik.
6. Megosztana velünk egy történetet, amiről úgy érzi, hogy segít az olvasónak megérteni, hogy pontosan mit testesít meg az önök könyve?

Elizabeth: A Kozmikus bölcsőben több mint 100 születés előtti történetet osztunk meg mai embereket megkérdezve, valamint 108 kultúra beszámolóját. Mivel a születés előtti beszámolókat két kategóriába sorolhatjuk, hadd adjak egy rövid részletet minden egyes ilyen típusú születés előtti beszámolóból; az egyiket a születés előtti emlékezetről, a másodikat a születés előtti kommunikációról.

Floyd például kiterjedt születés előtti emlékekkel rendelkezik Void-hoz történt utazásáról, amelyet egy Fehér Fényű Lény kezdeményezett, előző élet emlékéről tibeti lámaként, és elmúlt életének halál emlékeiről. Hadd osszam meg, mi történt azon a napon, amikor Floyd belépett az anyja méhébe: Repült a Föld felé, és látott egy űrkapszulát, majd benézett az ablakon. Egy férfi a vezérlőpultnál visszanézett rá. Floyd meg volt győződve arról, hogy John Glennt látta, aki 5 órán át keringett a Föld körül a Barátság 7 fedélzetén 1962 február 20-án. Ez hét és fél hónappal Floyd születése előtt történt. A repülési napló feljegyzi Glenn izgatottságát, amikor meglátta az apró, foszforeszkáló részecskék tömegét. Úgy nézett ki, mint egy ragyogóan kivilágított kavargó csillagzuhany a kapszula körül 28.000 kilométeres óránkénti sebességgel utazva.

Hadd osszak meg egy részletet egy születés előtti kommunikációs tapasztalatról, ahol Elsának udvaroltak Lelkek, akik megszületni szerettek volna az ő harmadik gyermekeként, amit sem ő, sem a férje nem akartak. Elsa: "Kis Lelkek jelentek meg nekem, és a szobában körben lebegtek, hasonlóak voltak egy gyöngyházfényű szappanbuborékhoz, és folyékony arany színük volt. Több ezren voltak. A szoba tele volt velük. Minden buborék egy kis kerek rózsaszínű angyal arc halvány benyomását keltette, aranyszínű hajjal. Ezek a Lélek angyalok húzták-vonták a szívemet egy közös vággyal: "Milyen jó anya lennél. Legyen még egy gyereked; legyen valaki közülünk!"

Miután öt nap egymás után folyt ez a találkozás, és elutasította a kérést, a Lelkek elkezdtek halványodni, majd azt mondták Elsának: "Jól van, elmegyünk. Nem leszünk a tiéd." Elsa azt gondolta, "Ó ne! Gyertek vissza. Egyikőtöké leszek." Ez egy jó értékesítő technika volt. Az imádnivaló buborékok végül megkapták Elsát. Csodálatos érzés fogta el, hogy kiválasztott lett. Micsoda megtiszteltetés. Ironikus, de mire a Lélek buborékok rábeszélték Elsát, a férje Jim, aki ellene volt még egy gyereknek azt mondta: "Lehetne még egy gyerekünk." Néhány hónappal később megfogant a harmadik gyermekük. Elsa: "A születése ót a harmadik fiunk úgy néz ki, mint azok az angyalok. Csak egy évet kellett ránk várnia, hogy a világra hozzuk őt."


7. Milyen a lelkünk az önök szempontjából? Látom, hogy a könyvben fénygömbnek vagy egy kis utazó űrhajónak nevezik.

Neil: Fénylények vagyunk. A Fény teremtett bennünket. A Fényből jövünk, és a Fénybe térünk vissza. Az emberi tapasztalat csak egy múló folyamat. Fény vagyunk. Mindig is Fények leszünk.

8. Amikor meghalunk és elhagyjuk ezt a testet, akkor visszatérünk arra a helyre, ahol a születés előtti emlékeink szerint voltunk? 

Elizabeth: A Kozmosz hatalmas, sok réteggel és dimenzióval. A Föld egy közepes frekvencia. Minden lélek útja egyedülálló. Növekszünk és tanulunk a tapasztalatainkon keresztül a Föld síkján. A halál idejében visszatérünk arra a síkra, amellyel rezonálunk. Bizonyos mértékig ez a hitrendszerünkön alapul. Ha hiszünk Jézusban, akkor találkozunk Jézussal. Ha hiszünk Buddhában, akkor találkozunk Buddha birodalmában. Ha hiszünk a pokolban, végül a pokolban kötünk ki. Végül számos életidő után felismerjük, hogy örökkévaló lények és tapasztalat vagyunk, mindentudók, mindenhatók és mindenütt jelenvalók. Aztán visszatérünk a végső forráshoz, ahonnan eredetileg származunk. Fénytestben fogunk élni, és megnyilvánulunk egy fizikai testben a Föld síkján, ha úgy kívánjuk.

9. Szeretne megosztani még egy történetet a könyvből az olvasókkal? Olyan sok szép történet van ebben a könyvben. Melyik az, amelyiket megosztaná velünk?

Elizabeth: Az egyik spirituális mesterem egyszer azt mondta, hogy egy könyv nyolcadik fejezete, vagy bizonyos esetekben a nyolcadik lapja tartalmazza a tanításának a magját. Ebben az esetben a Kozmikus bölcső nyolcadik fejezetének a címe: "Láttam az összes jelmezem": Beverly evolúciós utazása. Beverly egy modern misztikus, tisztánhalló, tisztánlátó, és spirituális gyógyító, aki megosztotta tizenegy korábbi életét a Földön, és azt, hogyan és miért tervezte meg mindegyik életét. Hadd osszam meg az emlékeit a jelenlegi élete előtti időkből, amikor egy appalachei nő volt (1860-1902). Beverly: "Ítéletet viszünk magunkról ezen a dimenzionalitáson túl. Nem hagyjuk el azokat az érzéseket, mint a "lehetett volna", "lett volna", "kellett volna", amikor megérintjük önmagunk mindent átfogó szeretetének forrását és Istent. Vittem a tartozás, a szégyen és az önítélet felfogását, ahogy a következő életemet megelőzően a gondolataim által visszatükröződtek az életek közti időszakban: 'Nekem már könnyebb volt. Voltam kékvérű sok életen át. Feltételezéseimben arrogáns voltam, megértettem, ahonnan az emberek jöttek, nem kellett, hogy bőségbe szülessenek. Voltak már vonzó, erős, domináns, karizmatikus megtestesüléseim. Talán azt kellene mondanom, hogy "köszönöm", és értékelni, elismerni ahonnan jöttem ahelyett, hogy azt gondolnám, én vagyok a legnagyobb, a legrosszabb dolog, ami járkál.

"Szóval ezután gusztust kaptam. Kiválasztottam egy analfabéta asszonyt, aki a polgárháború idején született. Nyomorúságos szegénységben születtem. Egy földes padlójú kalyibában laktunk. A férjem egy csomó gyerekkel otthagyott engem. Meg voltam rémülve. Nem volt élelem és ruházat. Betegség volt mindenütt. A gyerekeim éhenhaltak a hideg télben. Törékeny testbe születtem. Negyvenkét évesen haltam meg. Nekem nem Istenért kellett ezt azt életet leélnem; ezt magamért kellett megtennem. Öregem, elismeréssel jöttem ki. Megtanultam, milyen értékes az életerő, melyet korábban nekem adtak. Nekem egyszer kellett ezt megtennem. Megkaptam a lényeget."

A tizenegy korábbi élete és az életei közti tervezés mellett Beverly mgosztotta részletes emlékeit attól kezdve, mióta egy kezdeti Istentől származó szikra volt, és a Minden Ami Vanból, a Minden Ami Egyből jött. Beverly emlékezete képviseli a születés előtti emlékek távoli végét azáltal, hogy Lelkének a Forrásból való evolúciós utazásának a kezdetéig terjed.

10. Van valami bölcsesség, amit szeretnének megosztani?

Elizabeth: Szeretem a meditációs technikát, melyet már több mint húsz éve gyakorlok. Elkészítettem a saját CD-met erről a fajta meditációs technikáról, melyet Nindra Jógának neveznek. A Nindra Jóga tudatos alvást, a test ellazításának egy mély és könnyed tapasztalatát, valamint bővülő tudatot jelent.

Neil és én is kutatásokon dolgozunk és könyveket írunk a fogantatás, a terhesség és születés lelki oldalára összpontosítva, például hogy hogyan hozzunk több felvilágosult gyermeket a világra. Szabadidőnkben én és Neil is szeretünk Szanszkritul énekelni, és harmóniumon játszani kisebb csoportokban. Tarthatják velünk a kapcsolatot, ha ellátogatnak hozzánk a www.CosmicCradle.com weboldalunkra.

(Forrás: ujvilagtudat.blogspot.hu)