2019. január 9., szerda

Roberto Giacobbo: Mi van odaát?Megdöbbentő tanúbizonyságokat gyűjtött egy kötetbe a hazájában rendkívül népszerű televíziós szerkesztő-riporter, Roberto Giacobbo.


Műsorai a nálunk egykor nagy érdeklődéssel nézett, Déri János vezette Nulladik típusú találkozásokkal rokon Voyager azokat a különös, természetfelettinek vélt eseteket vizsgálja, amelyekre ma még nincs tudományos magyarázat. Ilyen téma a halál utáni lét. Valóban van folytatás? Valóban a lélek halhatatlan, csak mindig új testbe költözik? A szkeptikus beállítottságú, de nyitott gondolkodású szerző szigorúan tudományosan igazolt, hiteles történeteket tár elénk, s bármennyi kételyt megfogalmaz maga is, úgy tűnik, a válasz nem lehet egyértelműen nem arra a kérdésre: van-e élet a halál után?

Részlet a könyvből:

 " Az újságban olvastam Gabriella Alvisi történetét, egy hölgy Mariano Comenséből, aki 20 évvel ezelőtt elvesztette a lányát, Robertát. Alvisi asszony azt állította, hogy egy magnetofon segítségével képes kommunikálni az elhunyt lányával. Nagyon sok olyan könyvet olvastam, amelyek hasonlót állítottak, de még sosem tapasztaltam közvetlenül, médiumon keresztül ilyesmit, ezért eldöntöttem, hogy felkeresem a hölgyet. Leginkább szkeptikus voltam, őrültségnek tűnt a számomra a holtakkal ily módon kommunikálni, szóval nem hittem benne. Nem lepleztem az asszony előtt kételyeimet.
Alvisi asszony mosolygott, és azonnal kész volt a bizonyításra.
Azt kértem tőle, hogy beszélhessek jó barátommal, Enrico Melivel, aki szintén már nem élt  .
A hölgy továbbította a kérést a lányának, és a magnón megszólalt egy hang:
"Kezét csókolom"
Elképedtem, ugyanis valahányszor találkoztam Enricóval, vagy telefonon beszéltem vele, tréfásan, szicíliai akcentussal így köszönt nekem, s ezt most a saját szemem láttára, a fülem hallatára rögzítette a magnó. Kételyeim kezdtek szertefoszlani, de azért kértem még további bizonyítékokat.
Feltettem egy kérdést: 
"Enrico, emlékszel amikor a másvilágról beszélgettünk? Szeretnék megérteni valamit abból a másvilágból"
Az eljárás ugyanaz volt, mint az előbb: Alvisi asszony a kérdéssel Robertához fordult, ő továbbította a barátomnak.
A válasz ezúttal így szólt:
"Nyisd ki a kaput"
A fény kapuját! Enrico Melivel, a másvilágra utalva, nagyon sokszor emlegettük a fény kapuját. 
Nem volt többé kétségem.
Gabriella Alvisi: A tegnap élők hangjai

Gabriella Alvisi: betegségben tragikusan elhunyt 20 éves lányával, Roberta Alvisivel való beszélgetéseit rögzítette, s az ezzel kapcsolatos élményeit, kísérletezéseit mondja el, fizikai
törvényekkel is alátámasztva. 

 Roberta Alvisi

De nemcsak a lányának a hangját örökítette meg,
hanem sok más halottét is, akikkel kapcsolatba, szóbeli kommunikációba lépett. Ezek
közül pl. az alábbi olasz hírességekkel tudott beszélni, mint pl. D’Annunzióval, Dino
Buzzatival, Giorgio Cinivel, Giuseppe Corsával stb.

Gabriella Alvisi

Leírja, hogy a kezdeti kaotikusnak tűnő hangzavarokból hogyan kristályosodtak ki
a különféle túlvilági lények hangjai. Könyvének bevezetőjében az alábbi
gondolatindítás olvasható: «Az én láthatatlan beszélgető partnereim, feltétlenül
érdekeltek voltak, hogy a dolog kitudódjon. Ezt mondták nekem: „Írj könyvet!”.
Felhívtam figyelmüket arra, hogy nekem nagyon kevés a szabadidőm és éppen ezért kértem a segítségüket
Ezt felelték nekem: „Nem tehetjük, tied lesz az érdem.”, vagy: «Vigasztald az öregeket is, gondolj rájuk is!”

„Nehéz megírni a könyvünket” - mondták nekem ezek a ’hangok’. A kiadóm segítségemre jött, íme ez a könyv.»


A szerzőnő leszögezi, hogy nem önzésből és hírnévre vágyásból írta meg ezt a könyvet, hanem azért, hogy reményt táplálhasson mindazokba, akik valakijüket elveszítettek, s ezzel fájdalmuk enyhülhessen. Ezenkívül, hogy tudják meg, hogy elhunyt szeretteik a közelükben vannak és, hogy a halál nem más, mint egy válságállapot: egyik életformából egy másikba való átmenet. Hangsúlyozza, hogy azt szeretné, hogy mindenki tudja meg, hogy igenis lehetséges a kapcsolatteremtés a túlvilággal. Bennünket az előttünk a halál sorompója mögé került elhunytaktól csak egy gyenge diafragma választ el, akik egy bizonyos ideig életmódváltozás nélkül tovább élnek egy szellemvilágban, ami nagyon hasonlít a mi anyagi világunkhoz, egymással társalognak, személyiségük változatlan marad
.
Hangsúlyozza, hogy a túlvilág egy bizonyítható valóság. Azok, akik pillanatnyilag elhagytak bennünket a szellemvilágban tovább élnek, egy másik dimenzióba mennek át, ahova beékelődött az anyagi világ.
Láthatatlan barátai ezt mondták neki: «Gabri, a mi életünk egy csoda...»

Gabriella Alvisi, aki kutatásokat végzett a legkülönbözőbb területeken: az orvostudomány pszichológia szakágától az antropológiáig, az ezotéria elméleteitől a fizikáig, határozottan hitt abban, hogy egy másik dimenziós világgal volt kapcsolatban, s meg volt győződve arról, hogy a halottak hangjainak megfejtése a fizika tudományának a feladata, még akkor is, ha az emberek még mindig kétségbe vonják e jelenség eredetét.
 (forrás:osservatorioletterario.net)

Kapcsolódó írás:
Közvetlen kapcsolat teremthető a túlvilággal transzkommunikáción keresztül - Konkrét esetek (Videók)

Marcello Bacci EVP- videó
forrás: International Mediumistic Evidence
(Kísérletei során Bacci a rádiót rövidhullámú sávra hangolja a 7 és 9 MHz közötti frekvenciasávban egy olyan zónában, amely mentes a normális rádióadásoktól. Tíz-húsz percnyi várakozás után a meglévő háttérzaj eltűnik, és egy tipikus hangjelzés jön ki a hangszóróból, ami hasonló egy közeledő szélörvényhez, mely háromszor vagy négyszer ismétlődik rövid időközönként)
 

Kapcsolódó írás:
Valódi élet a halál után - Marcello Bacci transzkommunikációja a túlvilággal