2019. március 5., kedd

A szeráfok legfőbb tanításaiKik ők és mi a négy legfontosabb tanácsuk?

Az angyali hierarchia csúcsán állnak a legmagasabb rezgésszinttel rendelkező szeráfok. Ők jelképezik az Isten iránti szeretetet, a trónja körül állva pedig naphosszat őt dicsőítik a beszédükkel és az énekükkel.


A szeráf elnevezés a „száraf” szóból ered, aminek jelentése „elégető”, „elnyelő tűz”, tehát tüzes, izzó, égő lényekről van szó, akiknek hat szárnya közül kettő a fejükön, kettő a derekukon és kettő a lábukon található. A régi ábrázolásokon két szárny az arcukon helyezkedett el.

Legalábbis ezt látta Ézsaiás próféta abban a vízióban (Ézsaiás 6:1-7), amelyben Istennel találkozott a templomában, és megkapta tőle a prófétai szolgálatot:

„Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!”

Az Ótestamentumban a szeráfok lángoló lényként szerepelnek, ugyanis ők a szeretet angyalai, akik lángolnak a szeretettől.

Emellett az egész testük tele van szemekkel, hogy folyamatosan lássák Istent és a világot.

A szeráfok a nap minden percében Isten mellett állnak, ha pedig az úr valahova elmegy, akkor vele tartanak, mint a személyes testőrei. A Sefer Yetzirah, a Kabbala egyik szent szövege úgy szól a szeráfokról, hogy azok Isten trónjának közelében élnek, egy Beriyah nevű helyen, ami tele van tüzes energiával.

A szeráf angyalok éneke, dicsőítése nemcsak azt a célt szolgálja, hogy Istent magasztalják, ugyanis a hangok segítségével tartják egyensúlyban a bolygók mozgását és a mennyeket. A szeráfok zenéjét az emberek is meghallhatják, főleg azok, akiknek különösen jók a tisztán érzékeléseik.


Ahogy minden angyalnak, úgy a szeráfoknak is van néhány jó tanácsa, amit szeretnének, ha minden ember megtanulna.

A szeretet mindenkit összeköt: A szeráfok szerint a szeretet egyfajta láthatatlan fonal, ami mindenkit összeköt, testvérekké tesz. Ez az oka annak, hogy a szívekben semmi keresnivalója az ellenségeskedésnek, az előítéletnek, hiszen mind egyek vagyunk, és a szeretetnek kellene összetartania bennünket.

Az angyalok ilyen szeretetben állnak egymással. Ők egységet alkotnak, mert a kollektív szeretet által lesznek a legerősebbek. Igaz, hogy az emberek és az angyalok különböznek egymástól, de annyira azért nem, hogy ne lehetne lehetséges, hogy az emberek az angyalokéhoz hasonló szeretettel legyenek egymás iránt.

Istenhez a kulcs a szeretet: A szeráfok arra is szeretnék megtanítani az embereket, hogy abban az esetben, ha közelebb akarnak kerülni Istenhez, akkor ahhoz a legegyszerűbb, leghatékonyabb módszer az, ha aktívan gyakorolják a szeretetet, ami csak akkor ér valamit, ha tényleg szívből jön.

Ha tehát közelebb szeretnél kerülni Istenhez, akkor szeresd olyan forrón és őszintén az embereket, az állatokat és az angyalokat, ahogy csak tudod, mert a szeretet egy olyan csatorna, ami összeköt az emberekkel, az angyalokkal és Istennel.


Képes vagy az isteni szeretet elérésére: A szeráfok a szeretet szellemei, akik szeretetből állnak, és szeretnék, ha az emberek tudnák, hogy ők is képesek lehetnek a legtisztább módon szeretni. Ha te is szeretnéd elérni az isteni szeretetet, akkor tudnod kell, hogy ehhez sok idő és kitartás kell, mert nem megy egyik pillanatról a másikra.

Ugyanakkor biztos, hogy te is érezted már, hogy elönt az ok nélküli forró, átható szeretet, ami hatására úgy érezted, hogy képes vagy mindent feltételek nélkül szeretni. Ez az isteni szeretet.

A szeretet a nyers erő: A szeráfok utolsó leckéje az emberek számára az, hogy a szeretet nyers erő, amiből hitet, reményt merítünk, de ezáltal vagyunk képesek megtenni, kimondani a dolgokat. A szeretettel csodákra lehetünk képesek, hiszen ez olyan hatalmas erő, ami által nemcsak saját magunkat, hanem másokat is megválthatunk, megmenthetünk.

Ha rendelkezni szeretnél ezzel a hatalmas erővel, akkor a szeráfok szerint ki kell ismerned a szeretet természetét, hogy rájöjj arra, hogy mi mindenre használhatod, mennyi mindennek ez az alapja az életben.

Emellett a szeretet az a mozgatórugó, ami előrehajtja a világot, mert a szeretet egyenlő a tűzzel, ami mindenhez kell. Ha pedig a szeretet erő és tűz is egyben, akkor kijelenthető, hogy általa képes vagy meggyógyítani önmagadat és másokat.
(Forrás: noiportal.hu - Szerző: Ancsy

Szeráf-meditációs zene - videó
 forrás:gabrielle108