2019. március 7., csütörtök

Az angyalidéző matematikus


Dr. John Dee (1527-1608) életpályája - bármennyire is páratlan - tükrözi kora értelmiségének különös átmeneti helyzetét. Kapcsolatban állt korának szinte összes jelentős személyiségével, uralkodókkal és arisztokratákkal (Erzsébet királynő, Báthori István, Habsburg Miksa, II. Rudolf, Vilém Rozmberg és Łaski vajda), tudósokkal és utazókkal (Gerard Mercator, Petrus Ramus, Conrad Gessner, Philip Sidney, Christian Francken). Személyében a matematikus, az asztrológus, a hermetista mágus, és az angyalidéző tudós ötvöződött.

Dr. John Dee 
forrás:Wikipédia

Dee lényegében mindennel foglalkozott, ami egy 16. századi tudóstól és mágustól elvárható. Már itt a blogon is érintettük leghíresebb alkotását, a Monas Hierogliphica-t, amely nézete szerint egyetlen ábrában az egész világot leképezi, egyetlen látványba gyűjti az intellektuális erőt. Hosszan lehet elemezni asztrológiai, mágikus és alkímiai nézeteit, és a 16. századforduló intellektuális közegére annyira jellemző univerzális-vallás eszményét. Euklidész Elemeinek angol fordításához írt előszava a matematikatörténet számára is jelentős szerzővé teszi. Mivel Dee életműve számunkra tökéletesen összeegyeztethetetlennek tűnő fogalmakat integrál (angyalmágia és tudomány), személyének és művének értelmezése antropológiai és tudománytörténeti módszerek együttes alkalmazását igényli.


Két matematikai felfogás küzdött ebben a korban a túlélésért. A Dee-nél is érvényesülő hermetikus nézet szerint a matematika elemei mélyebb tulajdonságokkal rendelkeznek, a világ dolgaival titkos kapcsolatban állnak, emblémaként szolgálnak és fontos értelmük van. A végül győzedelmeskedő konkurens álláspont szerint pedig semleges jelekkel állunk szemben, nincs erejük, nem állnak okozati kapcsolatban tárgyakkal, puszta szimbólumként használatosak. A két álláspont közt, részben mindkettőt képviselve találjuk John Dee-t a 16. századvég Európájában.

Edward Kelley
forrás: Wikipedia


A mi számunkra azonban Dee más szempontból érdekes. Élete egy fontos periódusában médiumának, az alkimista Edward Kelleynek segítségével angyalokat idézett. Az angyalok számos fontos dolgot közöltek vele, általában a világ értelméről, jövőjéről, és esetenként politikai fejleményekről, amiről szerencsére pontos tudásunk van, mert Dee mindent feljegyzett a naplójában, és később e jegyzetek nyomtatásban is megjelentek. Őszinteségét jellemzi, hogy azt sem hallgatta el, amikor az angyalok arra szólították fel - Kelley-n keresztül - hogy médiumával egy alkalommal cseréljen feleséget. Az arisztokrata Dee kissé megütődött a túlvilági javaslaton (Kelley és neje alacsony sorból származott, egyébként sem volt még a korban bevett a swinger party), de végül engedelmesen megtette, amit kívántak tőle.

John Dee angyali beszélgetései valójában angyali nyelven folytak, melynek volt ábécéje és egy sajátos nyelvtana is, mindez Kelly feljegyzéseiben is fennmaradt.


A beszélgetések koreográfiája meglehetősen bonyolult volt: az angyalok megjelentek a kristályban, és egyenként rámutattak azokra a betűkre, amelyeket összeolvasva előállt az üzenetük. Azonban mindezt visszafelé tették, és ez talán a héber nyelv jobbról balra írt szövegére utalt, talán arra, hogy az igazság forrása egyfajta tükrön keresztül tárult fel. Akárhogyan is, nem kis memória gyakorlatot jelenthetett a médium, Kelley számára, hogy hosszú üzeneteket visszafelé, ráadásul egy kizárólag általuk ismert nyelven adja elő.

Az obszidián tükör misztériuma - videó
forrás:Igazsagkereso


Kelleyről sokan úgy tartották - és tartják ma is - hogy egyszerű csaló volt, aki visszaélt Dee hiszékenységével. Mindez természetesen nagyon is logikusan hangzik, de nem mehetünk el szó nélkül a tanulatlan alkimista médium páratlan memóriája és zsenije mellett, amire szüksége volt az angyali üzenetek tolmácsolásához és az angyali nyelv Tolkieni szintű megalkotásához - hacsak nem feltételezzük, hogy valóban az angyalok szóltak hozzá, és ő csak lejegyezte, amit üzentek neki.
(forrás:Láng Benedek kripto.blog.hu)

- - - - - 

Kapcsolódó írás

A titokzatos fekete tükör, mely kapcsolatot létesít a túlvilággal

- - - - 

John Dee tárgyai a British Museumban
 (aranylemez, kristálygömb, obszidián tükör) - videó
forrás:falkel