2019. május 27., hétfő

Hioszi Tatiosz élete és munkái“Élni annyi, mint szeretni. Szeretni, látni és megmutatni, érezni és érzékeltetni, meghallani és meghallgatni, magasba szállni és felröpíteni, kinyílni és felnyitni, megérteni és megértetni, együtt érezni és eggyé olvadni - és tudni, hogy a szeretet a legmagasabb rendű alkotás.”
Hioszi Tatiosz 
 

A Szeretet filozófusa

Hioszi Tatiosz [Hiosz, Kr. e. 368- Hiosz, Kr. e. 289]

Tatiosz Kr. e. 368-ban született a török partoknál fekvő Hiosz szigetén. Előfordul, hogy a szeretet tanának ókori mesterét összetévesztik a 800 évvel később élt alexandriai szépíróval, Akhilleusz Tatiosszal (Kr. u. 5. sz.), vagy a hasonló nevű athéni természetfilozófussal (Kr. u. 2-3. sz.), aki fő művét (Bevezetés a számok világába) a Hioszi Tatiosz működése után 500 évvel később írta.

Apja, Gallinosz szerszámkészítő mester volt - meséli Kalimonasz a naplójában -, aki már gyermekkorában támogatta fia ember- és életszeretetét, elmélyülő hajlamát. Tatiosz bebarangolta a sziget hegyi falvait, miközben beszélgetett az emberekkel. Kérdéseket tett fel az ifjaknak (Gondoltál-e arra, hogy az emberi gondolat a leghatalmasabb építő és romboló erő?) - aki jól válaszolt, annak ajándékot adott: egy almát, egy fürt szőlőt, egy olajágat, vagy egy tengeri csillagot, amelyet ő hozott fel a mélységből.

Később elajándékozta legnagyobb kincsét: tudását a szeretetről - azt a csodát, amelyet az élet igazi tudományának nevezett:

- Azért élünk, hogy szeressünk és szeressenek. Sokan későn, vagy soha nem találnak rá az élet ezen egyszerű és tiszta magyarázatára.

- Három kiválóság van, amelyre az ember született: a szeretni tudás, a szeretet elfogadása és az élet szeretete.

- Amikor a megértést elneveztük szeretetnek, trónjára emeltük az embert.


351-ben Athénba ment, és Platón Akadémiáján bölcseletet tanult 17 évesen. Ott ismerte meg későbbi mesterét, Arisztotelészt, aki 367-tol 347-ig hallgatta Platón előadásait, és Tatioszt rögtön a barátságába fogadta. Négy esztendő múltán azonban útjaik elváltak. 347-ben Platón elhunyt, iskoláját nem Arisztotelészre, hanem unokaöccsére, Szpeuszipposzra hagyta. Ennek oka abban keresendő, hogy Arisztotelész tanításaiba beépítette a Platón előtti iskolák természettudományos (mechanikai és fiziológiai) eredményeit is.

Arisztotelész 347-ben barátja, Hermeiász hívására a müsziai Atarneoszba utazott. 345-ben, a perzsa zavargások idején Hermeiászt megölték, ekkor védelmébe vette Püthiát, annak unokahúgát, és Mütilénében összeházasodtak. Ez idő alatt Tatiosz az Akadémián bölcseletet hallgatott Szpeuszipposz irányítása alatt. 343-ban - amikor Arisztotelész Philipposz hívására Pellába ment, és Nagy Sándor nevelője lett - Tatiosz hazatért Hioszra, és feleségül vette Theiát. Hamarosan két lányuk született: Eupalina, az iskolaalapító és Amphissza, a tanító.

335-ben hírét vette a Peripatosz nevű egyetem megalapításának. Rögtön Athénba hajózott, és 33 évesen ismét tanulásra adta fejét Arisztotelész iskolájában. Mestere és barátja előadásai lenyűgözték: - Isten oka és kezdete mindennek. Ennek tudása isteni résszé tette szellemünket.- hallotta Arisztotelésztől egyik előadásán.
 
"A kincset belül keresd. Amit szemed lát, a világ ezernyi csodája. Bensődbe engedve te adsz valódi életet számára. Ezt üzenjük neki, neked és mindenkinek: kincs az élet, melynek legnagyobb kincse a Szeretet."
(Hioszi Tatiosz)Vond ki a rosszból a rosszat, máris megtalálod benne a jót - mondta hallgatóinak 330-ban már a Peripatosz egyetem tanáraként, ahol bölcseletet adott elő. Kalimonasz 328-ban arra kérte, térjen haza: - Szükségünk van egy olyan tanítóra, akit az istenek megtanítottak gondolkodni és nevetni.-

Tatiosz 325-ben hazaköltözött Hioszra - ezúttal végleg -, majd megnyitotta saját iskoláját a Platián, és - a Nap fénytengere felnyitotta a szemeket -. Athénból, Tanagrából, Megarából, de Epheszoszból, és a környező szigetekről is özönlöttek a hallgatók, hogy megismerjék Tatiosz - új tanításait a szép és helyes szeretetről

- Akinek célja a helyes élet - annak eszköze az emberség.

- Külön világ minden ember, ami összeköt bennünket egymással - az az emberség.


Kalimonasz szerint -Tatiosz égi tudás birtokába jutott Athénban Arisztotelész oldalán.- A Mester mosolyogva válaszolt: - Te is tudod mindezt, csupán elő kell venned a mélyből.-

Tatiosz éppen három éve vezette filozófiai iskoláját, amikor Arisztotelészt 323-ban istentagadás vádjával (eurymedon asztheia) elmozdították Athénból. Bár sok fontos feladat kötötte otthonához (lánya, Eupalina iskolát nyitott a sziget fővárosában a szegények számára), mégis Athénba sietett.

- Az igazság aranyból van, és kiállja az idő próbáját - írta Kalimonasznak Athénból, ahová későn érkezett. Arisztotelészt időközben Halkiszba száműzték (kutatói azt állítják, ott élt haláláig, 322-ig). Tatiosz neves tanítványa, Iliádész szerint Arisztotelész sohasem jutott el halkiszi otthonáig. Az Evia-szigeti Euriposz szakadék előtt látták utoljára. Feltételezik, hogy ellenségei a szakadékba lökték.

Tatiosz élete utolsó napjáig vezette a Szeretet Tanításai elnevezésű iskoláját Hiosz szigetén. 79 évet élt. Munkáinak - naplójának, leveleinek, kéziratainak - rendezését 289-ben legkiemelkedőbb tanítványára, Kalimonaszra bízta (aki egyben veje és barátja is volt). 
Több könyve maradt fenn:
 Életbölcsességek, A bölcsesség ábécéje, A Szeretet kis könyve, Mosolygó történelem, Az Élet szép ajándékai, A Szeretet ereje, Emberi történetek, Üzenetek a Szeretet Földjéről, A Csillagszikrák útja, Lélekutazás stb.

- Annyi szépség, annyi igazság, annyi bölcsesség van benned, Tatiosz. Engedd meg, hogy követhessünk, mi és az emberek kérjük ezt tőled.- írta levelében Kalimonasz a Mesternek.

Tatiosz ezt válaszolta: - Bennetek rejlik a csoda, ezért inkább én követlek titeket emberi szeretettel és bölcsességgel.-

A bölcs ember könyve Tatiosz Gyűjteményes munkáinak első kötete. A tisztelt magyar olvasó először olvashatja kivételesen gazdag és szép nyelvünkön az Életbölcsességek, A bölcsesség ábécéje, Tanulságos történetek, Az Élet szép ajándékai c. munkáinak teljes anyagát, amelyet a Visszavonhatatlanok töredékeivel bővítettünk ki.

A gyűjtemény első hazai olvasója írta A bölcs ember könyvéről:

-Tatioszt olvasva az az érzésem támadt, örülök, hogy embernek születtem...

(forrás: thesecret.hu)

Hioszi Tatiosz - gondolatai - videó
forrás:bazsu100