2020. május 28., csütörtök

Ki volt igazából Jézus, honnan származott és miért változtatták meg szándékosan a vele kapcsolatos tudást?

Ki volt a történelmi Jézus, honnan származott, melyik nép szülötte volt? Mi volt az anyanyelve, mi volt Jézus filozófiájának az alapja? Kik és miért törölték el Jézus eredeti tanítását, nacionáléját, származását? Miért hamis a mai kép róla, személyéről és a tanításáról?


Kérdések százai várnak megválaszolásra. A "Jézus, a szkíta" című könyv megpróbál utat találni és segít megláttatni a lényeget. Az igazság Jézus szerint felszabadít. Jézus életének kutatása egyszer mindenképpen fényt fog deríteni az egyház, a modern kereszténység őszinteségére.

Jézus, a szkíta: Szemerey István

"A Jézus életéről végzett kutatás próbára teszi az egyház őszinteségét; s ez az igazságért vívott legkínosabb és legkeményebb küzdelem, melynek valaha is tanúi lehettünk."

"A modern kereszténységnek szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy bármikor felfedezhetik Jézusról a történelmi igazságot."

Albert Schweizer gondolatai mai is érvényesek. Ki volt a történelmi Jézus, honnan származott, melyik nép szülötte volt? Ezekhez a kérdésekhez hozzátehetjük a következőket.

Miért nem tudunk semmit a galileai népről, ahonnan Jézus származott? Kik voltak? Mi volt az igazi nevük? Hiszen a galileai csak egy ragadványnév, azt jelenti "idegenek". Azaz a Júdeában élő zsidók számára egy külön tartományban élő, nem zsidó származású, nem zsidó vallású és nem zsidó identitású emberek, azaz számukra idegenek.

Mi volt Jézus anyanyelve? Hiszen származásilag Jézus zsidó nem lehetett, ezt a Talmud is pontosan leírja. Tehát anyanyelve sem lehetett a zsidók által beszélt nyelv. Kik voltak a pártusok, a galileaiak szövetségesei, rokonai, akik a római seregeket többször tönkreverték? Miért nem írnak erről történelemkönyveink?

Mi volt a gnosztikus tudás alapja, mely Jézus filozófiájának is alapja? Kik és miért változtatták meg az emberiség két alapvetően fontos szentháromságát, a Fény Szentháromságát (Atya-Fiú-SzűzAnya), és a Trichotómiát (test-szellem-lélek)? Az előbbiből miért vették ki a SzűzAnyát, és helyettesítették a Szentlélek fogalmával, illetve az utóbbiból miért törölték el a lélek fogalmát, illetve gyúrták egybe a lelket és a szellemet?

Miért és kik törölték el Jézus eredeti tanítását, nacionáléját, származását? Miért hamis a mai kép róla, személyéről, és tanításáról? Folytathatnánk a kérdések százaival. E könyv megpróbál utat találni ebben az ellenerők által kialakított mocsárban, hogy megláthassuk a lényeget, és ezáltal annak a tudásnak birtokába kerüljünk, amely már maga, az igazság. Amely Jézus szerint felszabadít. Azért, hogy a jelenben és jövőben már ne tévedjünk el újra és újra, és ne tudjanak mások sem eltéríteni minket.

Kedves Olvasó, ismerd meg ebből a könyvből a tényeket, s ha egyszer újra látsz, ne engedd a hazugság kényelmes fátylával látásod elhomályosítani.

(forrás: https://ujvilagtudat.blogspot.com)

Jézus, a szkíta - Szemerey István, Jakab István - videóRészlet a könyvből:

Az öt világvallás. Tulajdonképpen nem is kell más a felemelkedéshez. Ha tudja az ember, hogy az emberiség tudatát a vallások irányítják, de tudja, hogy számtalan kisebb vallás van a nagyobbak mögött, akkor előbb-utóbb arra is rájön, hogy az egész lényege az a mankó, amely segít a világot, benne az Istent is megérteni. Akkor rájön, hogy milyen nevetséges, ha valaki kineveti, sőt, megveti a másikat azért, mert neki az Istent máshogyan mesélték el. A vallás véleményem szerint addig kell, hogy mankót adjon az embernek, amíg botorkál a sötétben. Istent kell megtalálni általuk. Isten, pedig maga a szeretet. Az az Isten, amelyik haragvó, pusztító, teljesen mindegy, melyik vallási köpönyegbe tesszük, az biztosan nem a Mindenható Szeretet. Ennek képében és függvényében íródott e könyvem is.

A reinkarnációról és a karmáról

„Az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét.”
Hans Sterneder

„Az élet és a halál – ugyanúgy, mint a be- és kilégzés, az alvás és az ébrenlét – csak ritmus, bár a dimenzió túl nagy ahhoz, hogy az ember átlássa ezt. A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak, vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). Erről Platón ugyanúgy tudott, mint Goethe. A reinkarnáció ugyanis nem hit, hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. Csak a reinkarnáció áll összhangban az univer-zumunk törvényeivel. A valóságot is léte igazolja, s nincs szüksége külső bizonyítékokra. A halál nem egy úgynevezett „nemlét”, hanem csak a létnek egy másik, ellentétes pólusú formája.” „A halál leteszi a földi élet során használt járművet, az emberi testet. A halál így maga egy kapu. Amelyen keresztül anyagi dolgokat nem lehet tovább cipelni. A lélek csak a tapasztalatait viheti magával. Viszont aki meg-halt, az tovább él. A lelke halhatatlan, csak egy másik, anyag nélküli világban éli tovább életét: Majd – ha még szükséges –, visszatér az anyagi világba, és új testet kap. Más szóval, aki éppen abban a világban van, ahol nincs fizikai test, az a következő ritmusban megszületik erre a világra egy kis fizikai testben”. „Azaz, szünet után újra kezdődik a tanév.”

„A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. A karma a kiegyenlítődés törvénye. Gondoskodik arról, hogy az ember ugyanazzal a problematikával mindaddig konfrontálódjék, amíg cselekedeteivel meg nem váltja azt. A karma törvénye azt követeli az embertől, hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés, amelyet korunk embere nem akar megtenni. Mi emberek, sok fáradtsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket, amelyek megszabadítanak a felelősségtől, s a bűnösséget a társadalomra, a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük.”