2019. április 20., szombat

Einstein meggyőződéssel hitt a telepátiában és furcsa találkozója volt Wolf Messing parafenoménnelAlbert Einstein (1879-1955) elméleti fizikus kiemelkedő tudós volt, akit a speciális és általános relativitáselmélethez kötünk. Mindenki ismeri Einstein tudományhoz való hozzájárulását, valamint a tudomány filozófiára gyakorolt hatását, de ez a nagyszerű zseni más, nem szokványos tudományos témák iránt is érdeklődött, mint amilyen például a telepátia.

forrás:express.co.uk

Vajon mennyire volt nyitott ezekre az elképzelésekre Einstein valójában? Úgy tűnik, hogy Einstein hitt a telepatikus képességekben, de vajon tudta-e, hogy a kvantummechanika magyarázatot adhat a telepátiára?

A modern tudósok többsége elutasítja a telepatikus képességeket, de vannak olyanok is, akik azt sugallják, hogy nem vizsgáltuk még meg a jelenséget elég jól, ezért létezhetnek valódi telepaták.

Albert Einstein egyáltalán nem olyan tudós volt, aki ösztönözte volna az állítólagos pszichés erők tanulmányozását. Einstein józan ember volt, aki képes volt értékelni a világ és az univerzum titkait.

Ahogy Einstein egyszer mondta:
"A legszebb dolog, amit megtapasztalhatunk, a titokzatosság. Ez az igazi művészet és a tudomány forrása. Annak, akinek ez az érzés idegen, aki már nem tud megállni és rácsodálkozni és áhítattal körülnézni, az annyira jó, mint egy halott; a szemei zárva vannak."

Einstein találkozója Wolf Messinggel és a telepatikus kísérlet

A lengyel nemzetiségű Wolf Messing (1899 - 1974) híres pszichikus és telepata volt, akinek képességét még Sztálin is komolyan vette.

Messing képes volt megtalálni az elrejtett tárgyakat, olvasni az emberek elméjében, megjósolni a jövőt, és kihasználni a szuggesztió erejét. Az 1920-as és 1930-as években a leghíresebb európai pszichikus lett.

"A KGB titkos paranormális aktái" című műsorban Roger Moore házigazda rámutatott arra, hogy a KGB dokumentumok között megtalálható azon információ, hogy Messing találkozott Sigmund Freuddal és Albert Einsteinnel is.

Albert Eisntein, Wolf Messing és Sigmund Freud 

Ezen a találkozón, amely Einstein lakásában történt, Messing megmutatta telepatikus képességeit.

Messing állítólag azt mondta Freudnak, hogy
"Kívánjon valamit, és a kívánsága utasítás lesz számomra."
Aztán odament Einsteinhez, és három szőrszálat kitépett a bajuszából. "Ezt kívánta?" - kérdezte Freud felé fordulva. "Igen," - felelte Freud.

Einstein egészen biztosan komolyan vette a telepátiát, különben nem írta volna meg az 1930-ban megjelent Upton Sinclair által írt "Mental Radio" című könyv előszavát, amelyben a szerző a pszicikus erőket vitatta meg.

Einstein azzal, hogy megírta a telepátiáról szóló könyv előszavát, komoly és logikus tudósként a hírnevét kockáztatta.


"Nagy érdeklődéssel olvastam el Upton Sinclair könyvét, és meg vagyok győződve arról, hogy ugyanúgy megérdemli a legkomolyabb megfontolást, nem csak a laikusokét, hanem a szakemberekét és a pszichológusokét is," - írta Einstein.

"A telepatikus kísérletek eredményei, amelyek ebben a könyvben gondosan és világosan meg lettek fogalmazva, messze túlmutatnak azon, amit egy természetet vizsgáló ember gondolhat. Másrészről, nem kérdés, hogy egy ilyen lelkiismeretes megfigyelő és író, mint Upton Sinclair jóhiszeműségéhez és megbízhatóságához nem férhet kétség.

Tehát, ha valahogy az itt felsorolt tények nem a telepátián nyugszanak, hanem az egyik személy másikra gyakorolt hipnotikus hatásán, ez szintén nagy pszichológiai érdeklődésre tarthat számot. A pszichológiai szempontból érdeklődő körök semmiképpen sem hagyhatják ki ezt a könyvet," - írta Einstein 1930. május 23-án írt az előszóban.

Tehát nyugodtan kijelenthető, hogy Einstein támogatta a telepátia valóságos lehetőségét, és igen, mindenre nyitott tudós volt.

(forrás: ujvilagtudat.blogspot.com)

Albert Eisntein, Wolf Messing és Sigmund Freud telepátia - videó
forrás: ParanormalTV