2017. október 29., vasárnap

Az ember szellemi lény A test csak a szellem és lélek földi porhüvelyeBruno Gröning felvilágosította hallgatóit az ember igazi lényéről: „Ki Ön valójában?“ - kérdezte. Egy hallgatója sem tudott a nevén kívül mást válaszolni. De ezt Bruno Gröning nem hagyta ennyiben: „Ön a test?“ – kutatott tovább. Hallgatásunkra elmagyarázta nekünk, hogy mi sohasem a test vagyunk, hanem szellemi lények. Testünket csak erre a földi életre kaptuk kölcsön Istentől, a születésünkkor kaptuk, és le kell adnunk a földnek, ha hazatérünk.


Lelkünk kapcsolat szellemünk és testünk között, a jó és rossz tapasztalatokat magával viszi innen a túlvilágra. A lélek az isteni szikra hordozója, ami abban a pillanatban, amikor az ember nyitottá válik a hitben, lehetővé teszi Istenhez a kapcsolatot. Ha a lélek hitetlenségbe zárja magát, megszakad Istennel való kapcsolata.

A test tehát nem a lényeges ismertetője az embernek, hanem csak a szellem és lélek földi burka. Így a test halálával nem szűnik meg minden, ahogy manapság sok ember hiszi, hanem az élet megy tovább. Az élet nincs a testhez kötve. 

Az ember nem gonosz – csak ha elhanyagolja magát, akkor esik a gonosz áldozatául


Az ember szellem, teste ajándék, amit Isten, mint szerszámot bocsátott rendelkezésére erre a földi életre. Az ember igazi feladata, hogy testét a jóra használja, és segítségével a jó gondolatokat tettekké változtassa át. Az embernek azonban szabad akaratából lehetősége van arra, hogy azzal vissza is éljen, ezért lophat, ölhet, rombolhat. Egy ember tettein le lehet olvasni, kivel áll összeköttetésben, kinek a szolgálatában áll: Isten szolgálatában vagy a Sátánéban. Ez nem azt jelenti, hogy az ember, mint olyan, jó vagy rossz, hanem:

„Az ember isteni lény és az is marad, sohasem ördögi, sohasem Sátáni, az ember sohasem rossz, csak ha Istent elhagyja, ha elhanyagolja magát, akkor a gonosz rátelepedhet. A gonosz hatalmába keríti, és emiatt a gonoszt kell szolgálnia. Nem az ember az, aki rosszat cselekszik, hanem a gonosz. De a gonosztól nem várhatunk jót! Ahogy Istentől sem soha rosszat!“

„Ha az ember nagyon gyenge, a gonosz rabja lesz, nem tud többé azon az úton menni, ami felfelé vezet, s akkor nincs ereje, tehát lezuhan, a gonosz karjaiba esik, és kiszolgáltatottjává válik. Ha nem jön egy segítő, mentő kéz, hogy onnan kiragadja, akkor egy időre elveszett, a gonoszt kell szolgálnia.“ 

Minden gondolatnak van hatása

Minden ember kötelessége, hogy testét rendben tartsa. De minden negatív gondolat, minden rossz szó és minden rossz tett ártalmasan hat testére, ez azt jelenti, ha a szelleme nem áll Istennel kapcsolatban és negatív gondolatoknak adja át magát, ez a test megbetegedését vonhatja maga után.

Ha azonban a lélek kinyílik ismét az isteni erőre és összeköttetésbe kerül a szellemmel, annak következménye a test gyógyulása. Ezért olyan döntő a saját szellemi beállítottságunk. Sohasem szabad gyógyulást ígérnünk. Ez mindig az embertől függ, mennyire nyitott a jó felé, és mennyire fogadja be szívébe Bruno Gröning tanítását. A test orvosi kezelése csak a következményt tudja leküzdeni, de az eredeti okot nem tudja megszüntetni. Ezt csak az ember saját maga tudja, amennyiben a „nagy megtérést“ önmagában megvalósítja.

(forrás: bruno-groening.org)

Egy egyszerű ember különleges képességekkel - Bruno Gröning (1906-1959):

http://dszilvia.blogspot.hu/2014/11/egy-egyszeru-ember-kulonleges.html

Szellemi gyógyulás Bruno Gröning által - Part Viktória, Must Péter - videó