2017. október 13., péntek

Tudósok tanulmányozták egy kínai nő rendkívüli pszichikai képességeit, aki elméjének erejével képes magokat csíráztatniAhogy a címből kitűnik, itt egy "valóban hihetetlen" képességnek lehetünk tanúi. Ebben az esetben szinte szó szerint lehetetlen magyarázatot adni erre a döbbenetes jelenségre annak ellenére, hogy többször is megtörtént ellenőrzött körülmények között.


A rendkívüli emberi képességeket már évtizedek óta vizsgálják a tudósok, és bár számos tanulmányt végeztek, melyek statisztikailag meggyőző eredményt mutattak, még mindig kemény ellenállás tapasztalható a legtöbb szakember részéről, akik a témával foglalkoznak.

Másrészt sok kiváló tudós ismerte és fogadta el az ilyen típusú jelenségek fontosságát. A materiális tudomány nagyszerű dolog, de itt az ideje, hogy belépjünk a nem anyagi tudományok valóságába, melyről Nikola Tesla azt mondta, hogy az emberiség mérhetetlen léptékű haladását hozhatja, melynek során a fejlődésünk exponenciálisan felgyorsul.

A kvantummechanika megkérdőjelezte az általunk "anyagi" világnak nevezett valóság alapjait, és megmutatta, hogy a szubatomi részecskék és atomok nem igazán szilárd tárgyak, és az emberi tudat felfoghatatlannak tűnő hatással van a nem anyagi birodalomra.

"A tudatot alapvető dolognak tekintem. Úgy tekintek az anyagra, mint ami a tudatból származik. Nem vagyunk képesek a tudat mögé tekinteni. Minden, amiről beszélünk, minden, amit létezőnek tekintünk, feltételezi a tudatot," - mondta Max Planck elméleti fizikus, a kvantummechanika megalapítója, amiért 1918-ban elnyerte a fizikai Nobel-díjat.

Sok tudós, köztük nagy többségben úttörő szakemberek hangsúlyozták a tudattal kapcsolatos tényezők fontosságát (mint a mérés és megfigyelés), és hogy milyen hatással vannak a fizikai anyagi világra.


Ezeket a képességeket ellenőrzött körülmények között számtalan alkalommal bizonyították. Az egyik legismertebb példa erre Ingo Swann, akinek a "távolbalátó" képességeit vették górcső alá. A vizsgálatba állítólag azért kezdtek bele, mert a CIA-nak aggályai támadtak a szovjetek pszichés jelenségekkel kapcsolatos kutatásai miatt, mivel az Egyesült Államok hírszerzésének adatai azt mutatták, hogy a Szovjetunióban komolyan foglalkoztak "pszichotronikus" vizsgálatokkal.

Ezt azért fontos megemlíteni, mert azon emberi képességek iránt, melyek ellentmondanak a jelenleg ismert fizikai törvényeknek, nagy érdeklődést tanúsítottak a különböző kormányok, de különösen a nyugati hírszerző ügynökségek.

Ugyanakkor nem csupán a hírszerző ügynökségek érdeklődését keltette fel ez a téma. Kína szintén nagyon aktív, amikor bizonyos kiterjesztett emberi képességekkel rendelkező személyek azonosításáról van szó. 1981-ben például egy kutatás jelent meg a Kínai Népköztársaságban a Ziran Zazhi (Természet folyóirat) folyóiratban "Kísérletek tárgyak átvitelére, melyet az emberi test szokatlan képességei hajtottak végre" címmel, melyben arról számoltak be, hogy "tehetséges gyerekek" képesek voltak kisebb fizikai tárgyakat egyik helyről a másikra teleportálni.

Van egy rendkívüli állításokat megfogalmazó kiadvány, melyet az amerikai hadsereg légierejének kutató laboratóriumában készítettek. Ez a tanulmány olyan pontos parapszichológiai jelenségeket ír le, mint a tisztánlátás, pszichokinetikus hatások, és így tovább. A dokumentum a cikk végén olvasható.

Egy 2010-ben kiadott jelentésben Dong Shen nyugalmazott vegyész kutató egy kísérletet írt le, melynek során mentálisan teleportáltak ki papírdarabokat egy lezárt műanyag tartályból. Ami még ennél is lenyűgözőbb, hogy ezeket a módszereket másoknak is megtanították, és a siker 40 százalékos volt.

Fontos megemlíteni azt is, amit Dean Radin, az Ismeretelméleti Intézet vezető kutatója mondott:

"Ezen tanulmányok részleteit és hitelességét értékelni már nehéz, mert a legtöbb tanulmány csak Kínában jelenik meg. A technikákról nem számoltak be Kínán kívül, és az alkalmazott kísérleti módszerek a tesztek elvégzése során nem tűnnek olyan szigorúnak, mint a tipikus nyugati módszerek."

Ennek ellenére több száz elit, speciálisan képzett kutató több tudományos területről a kínai egyetemeken számtalan alkalommal tanulmányozta a megmagyarázhatatlan jelenségeket, melyeket a különleges képességekkel rendelkező emberek esetében figyeltek meg.

"A kínai teleportációs kísérletek eredményei egyszerűen magyarázhatók, mint egy emberi tudat jelenség, amely valamilyen módon képes áthelyezni vagy elforgatni a tesztelt tárgyakat egy 4. térbeli dimenzión keresztül úgy, hogy azok képesek áthatolni tömör falakon/akadályokon anélkül, hogy fizikailag megsértenék azokat." - Eric Davis, Ph.D, FBIS

A "chi energia" hatásai a növényi DNS-re és a sejtnövekedésre

Az American Journal of Chinese Medicine című tudományos folyóiratban jelent meg egy tanulmány, melyben egy nő különleges képességeit vizsgálták, aki képes arra, hogy felgyorsítsa bizonyos magok csírázását. A tanulmány megállapítja:

"Sun Li Chun egy rendkívüli képességekkel rendelkező nő. Tagja a Kínai Szomatikus Kutatóközpontnak, és a Wei Qi gyakorlója. A Wei Qi egyfajta csikung, amely megtanítja a gyakorlónak, hogyan vonja a hagyományos kínai orvoslás csi energiáját az elme irányítása alá. Sun Li Chun növényi magvak növekedését képes kiváltani, hogy azok több centiméter hosszú hajtásokat és gyökereket növesszenek 20 percen belül a mentálisan kivetített csi energia segítségével. Ezt 180 különböző alkalommal igazolták az egyetemeken, valamint tudományos és kutatóintézetekben Kínában (Tajvanon és Hongkonbagn), valamint más országokban (pl. Japán, Thaiföld, Malajzia, stb.). Hétszer vettünk részt és ismételtük meg a csíráztatási kísérletet, és közülük öt sikeres volt. Ez a magok fejlődésére gyakorolt figyelemre méltó hatás nagy figyelmet keltett, de a biológiai mechanizmus, amely a jelenség hátterében áll, egyelőre ismeretlen."


Vajon hogyan csinálja Sun? Úgy tűnik, hogy egy mély, transz-szerű állapotba kerül, és ebben az tudatállapotban képes az egyébként 3-4 napig tartó száraz mag csírázását 20 percre rövidíteni, melyek akár a 7-10 centiméteres nagyságot is elérik. A genetikai elemzés után a tudósok megerősítették, hogy valóban ez a helyzet.

Az alábbi két videóban Sun Li Chun látható, miközben kísérleteket hajt végre.
A tanulmány azt is megállapítja:

"Előzetesen azt feltételezték, hogy a csi energia megváltoztatta a csírázással összefüggő gén területet, és azt időben felgyorsította."

Ez volt az előzetes gondolat, mert a kísérlet során készült felvételeken idő torzulások voltak láthatóak. Arról is beszámoltak, hogy a közelben lévő órák a kísérlet alatt eltelt teljes időt mutatják annak ellenére, hogy bizonyos esetekben a kamera csupán 1 percnyi film időt mutat. Ez vicces, mert hasonló időzavarról gyakran számoltak be az ilyen típusú gyakorlatok során a kínai folklórban.

Danielle Graham, a SuperConsciousness Magazine jelenlegi főszerkesztője megállapítja:

"Azok, akik a rendkívüli emberi képességek fizikai hatásait tanulmányozzák az elme-anyag határfelülelen, gyakran hasonló megállapításokat tesznek. A kutatók egyetértenek abban, hogy ismétlődő, hiper-téridő nemlineáris makro jelenségeket figyelnek meg, amelyek megsértik a klasszikus és relativisztikus modellt, melyben a fizikai anyag természete jelenleg ismert.

Míg a nyugatiakat, akik nyíltan bizonyítják az elme-anyag kapcsolatát nyilvánosan gyalázzák és hiteltelenné teszik, az ismert különleges képességekkel rendelkezőket Kínában hősként és hírességként tisztelik, nemzeti kincsnek tekintik, akik keresettek mint tanárok, tanácsadók és szakértők."

A jelenségeket vizsgáló tanulmányok remélhetőleg a következő években is tovább folytatódnak. A főáramú tudomány egyre inkább nyit ezen témák felé, ahogy sok, korábban hihetetlen jelenség irányába is, melyek egyre érthetőbbek és maguktól értetődőbbek lesznek.

(forrás:http://ujvilagtudat.blogspot.hu)