2017. október 11., szerda

Széchenyi István imája: a mindennapi cselekvés„Mindenható Isten, hallgasd meg mindennapi imádságomat! Töltsd el szívemet angyali tisztaságú szeretettel embertársaim iránt, hazám iránt és honfitársaim iránt!” 


“Világosítsd meg (szívemet) egy kerub szellemével és gondolkodó erejével; engedd a jövendőbe pillantanom; a jó magot a rossztól megkülönböztetnem!

Sugalld nekem, mit és hogyan kell kezdenem, hogy egykoron a tőkével, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak!

Gondolkodni és dolgozni akarok, éjjel nappal, éltem fogytáig.

Gyarapítsd, ami jó – tipord el születésekor, ami netán rossz gyümölcsöt teremne! Segíts nekem, hogy minden szenvedelmet elfojthassak magamban!

Engedd, hogy a világon mindent lelkem igaz alázatával szemlélhessek, és kezdhessek – és engedd, hogy az angyal, ki engem megvilágosít, békességben és csendes boldogságban éljen!

Ez imádságom ne mondassék, hanem szüntelen cselekvés által küldessék az égbe!”

(Széchenyi István Naplója, 1826. december 10.)
 (forrás:talita.hu)

Széchenyi István élete röviden - videó