2017. október 19., csütörtök

ThothRacionalizmusunk megfosztott bennünket attól a képességtől, hogy felismerjük és megtapasztaljuk számos ősi kultúra bölcsességét. 


Egoista gondolkodásunk megfosztott bennünket attól a képességtől, hogy érezzük az élet mélységét és igaz szentségét, az élet fenségét, és teljességét érjük el a tudatosság különböző szintjeit, amelyeket mára az emberiség szinte elvesztett. 

Az ókori egyiptomi mondákban a netjerek olyan őstípus formák voltak, akiknek a személyiségét azok tudták megtestesíteni, akik fizikai és spirituális testüket olyan módon tisztították meg, hogy az alkalmas legyen magasabb tudatosság befogadására. 

Az eredeti netjer vagy az e bölcsesség isteni elve Thot vagy Tehuti néven volt ismert. Gyakran ábrázolták madár vagy íbiszfejű írnoknak, aki minden tudás és bölcsesség eredetét képviselte. Thoth a gondolkodás vagy gondolat kozmikus elveként írható le. Thoth adta a nyelvet, a fogalmakat, az írást, a matematikát, az összes művészetet és az elme megnyilvánulásait. 


Csak azok férhettek hozzá Thoth áldott tudásához, akik különleges képzésen mentek át. Thoth könyve nem fizikai könyv, hanem az Akasha vagy földöntúli birodalom bölcsessége. A legenda szerint Thoth tudása egy titkos helyen, mélyen lett elrejtve minden emberben. és egy arany kígyó őrizte. A kincset őrző kígyó vagy sárkány őstípusa vagy örök mítosza, számos kultúrában terjedt el, és olyan nevekkel illették, mint a kundalini shakti, chi, szent lélek és belső energia. 

Az arany kígyó az énnel azonos, amely a belső energiában van lekötve, és amíg felül nem emelkedünk rajta, a lélek sohasem lesz képes valódi bölcsességre szert tenni. 
Azt mondták, hogy Thoth könyve semmi mást nem hozott az azt elolvasó emberek számára, mint szenvedést, még ha meg is találják az istenek titkait és mindent, ami a csillagok között rejtve van. 
Azt kell megérteniük, hogy azoknak okozott szenvedést, akik elolvasták, és azoknak az egóknak, akik megpróbálták azt uralni. 

Az egyiptomi mondában a felébredt tudatosságot Ozirisz képviselte. E nélkül a felébredt tudatosság nélkül a korlátozott én által megszerzett bármilyen tudás vagy megértés, veszélyes lenne és elválna a magasabb szintű bölcsességtől. Hórusz szemének nyitva kellett lennie.
Az itt található ezoterikus jelentés hasonló az Édenkertben történt bűnbeesés ismertebb történetéhez. Thoth könyve a jó és a gonosz tudásfájához hasonlít, aminek gyümölcséből Ádám és Éva evett a kísértés hatására. Az emberiség már evett a tiltott gyümölcsből, már kinyitotta Thoth könyvét, és kiűzetett az Édenkertből. 
A kígyó annak az ősi spirálnak a metaforája, amely a mikrokozmoszból a makrokozmoszig terjed. Ma ez a kígyó benned él. 
(Részlet a "Samadhi Movie, 2017 - Part 1 - "Maya, the Illusion of the Self" " című filmből való.)

 (forrás:lohere --youtube.com)