2018. május 7., hétfő

Az átok, az ima és a szerelmi mágiaAmikor bajba kerül az ember, akkor is imádkozni kezd, ha ateista, amikor pedig dühös, úgy szalad ki száján az átok, hogy eszébe sem jut, szavai valójában negatív imák, és könnyen valóra válhatnak. Mert az átok és az ima egy tőről fakadnak. Akárcsak a szerelmi mágia.


Mottó: Ha meg akarjuk ismerni a látszat mögött rejtőző valóságot, meg kell tanulnunk energiákban gondolkodni. 
(Kurt Tepperwein)

Ugyan, ki ne gondolt volna már arra, hogy „de jó volna varázsolni”. Nem kell ahhoz parapszichológusnak, boszorkánynak vagy varázslónak lenni, hogy átvigyük az akaratunkat másokra, vagy egyszerűen az akarat erejével elérjük azt, amit szeretnénk. Elég nagyon erősen akarni, és megtörténik.

„Akarom – mindenáron!” – tanítja a vágyak realizálásának legegyszerűbb módszerét a Titok című bestseller. Amióta ez a kis könyv elindult hódító útjára, egyre többen határozzák el: igenis élni fognak a bennük rejlő varázserővel, az akarattal, és elérik legrejtettebb vágyaikat is. És egyre többen tapasztalják azt, hogy „működik”. Mégsem árt az óvatosság.

Egy fiatal lány nagyon-nagyon vágyott már arra, hogy végre a maga ura legyen, ne kelljen a szüleitől függnie. Ne a papától kelljen elkunyerálni az autót, ha kirándulni akar a barátnőjével, vagy egyedül. Sétái közben mindig megállt a domboldalon egy ház előtt, és arra gondolt: „én is ilyen szép házat szeretnék!”

Minden este úgy hajtotta álomra a fejét, hogy elképzelte: sok pénze van, autója, övé a domboldali ház? „Nekem ez kell! Bármi áron!” És egy év múlva minden kívánsága teljesült.

Mégsem tudott örülni a megvalósulásnak. Mert nagy árat fizetett érte. A szüleit egy őrült kamionos lesodorta az autópályáról, a kocsijuk felgyulladt, mindketten azonnal meghaltak. A lány örökölt mindent: házat, autót, bankbetétet? A maga ura lehetett. A szónak akkor van mágikus ereje, ha felruházzák vele. Ha a kívánsággal negatív energiát (áldás esetében pozitív energiát) sugároznak magukból, maguk köré. Angol és amerikai egyetemi kutatók sok vizsgálódás után hivatalosan is publikálták: „a hit nem csupán az örök kárhozattól véd, de a földi életet is meghosszabbítja”.

Mielőtt ezt kijelentették, több ezer betegre kiterjedő felmérést végeztek, ami során egészséges emberek, profi imádkozók, papok, szerzetesek, apácák (imádkoztak egy-egy számukra ismeretlen infarktus utáni állapotban lévő betegért. A kontrollcsoportba pedig ugyanolyan betegek százait sorolták, akikért senki nem imádkozott. És kiderült, hogy lényegesen kevesebben haltak meg azok közül, akikért imádkoztak. A skót egyetemi klinikán részben olyan idős embereket vizsgáltak, akik soha nem jártak templomba, a kontrollcsoportban azokat figyelték, akik legalább hetente egyszer elmentek imádkozni a misére. És kiderült, hogy a templomba járó vallásos öregek szervezetének ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben magasabb volt, mint a nem imádkozóké.

Mi az ima?

A jól megfogalmazott ima valójában pozitív jókívánság. És itt valójában minden szón hangsúly van. Azt ugyanis már tudományos kísérletekkel is sikerült alátámasztani, hogy az akarat ereje csodákra képes. Az ima pedig valójában a koncentrálás egyik nagyon erős formája, amikor csak egy dolog lebeg az imádkozó szeme előtt: az óhajtott cél. Ezt a célt meditálással, erős koncentrálással a nem hívők is elérhetik. A pozitív energia gerjesztése és másokra történő átvitele ugyanis nekik is segít. A tudósok az ima gyógyító ereje (a ma már mérhető) pozitív energia gerjesztésében rejlik.

Az imádkozik helyesen, aki az elérendő célt nagyon pontosan megfogalmazza. „Istenem, add, hogy meggyógyuljak?” Vagy „Meg kell gyógyulnom? segít a terápia, segítenek az orvosok, segít az akaraterőm, segítenek az égiek?” Viszont aligha hoz gyógyulást, ha valaki azért imádkozik, hogy „Istenem, add, hogy ne haljak meg?” Nem halhatok meg?” A „nem”-szó negatív töltete ugyanis kioltja a pozitív energiákat, ahogy a halál gondolata is. Amerikai tudósok egyetemi hallgatók körében végeztek felmérést, és kiderült, hogy akik a tétel kihúzása előtt nagyon erősen arra koncentráltak, hogy melyik tételt nem szeretnék kihúzni, mert azt nem igazán tudják - szinte majdnem mindnyájan épp a rettegett tételért nyúltak.

Sokkal jobban jártak volna, ha arra koncentrálnak, amit tudnak, és azt akarták volna kihúzni. Vajon aki egy nős férfiba szerelmes, és azért imádkozik, hogy kedvese hagyja ott a családját a kedvéért, csak a saját boldogságára gondol, eszébe sem jut, hogy ezzel másokat tesz tönkre. Azt pedig elképzelni sem tudja, hogy egyszer majd tőle is „elimádkozza” valaki a végre megszerzett kedvest. Vagy ami talán rosszabb: az egykori feleség átka teszi boldogtalanná az együtt töltött éveket.

Mi az átok?

Nem egyszerűen rossz kívánság. Több annál. Fegyver, amely akár ölni is tud. Alighanem jóval régebbi, mint az ima. Talán mert a rossz szándék is gyakoribb, mint a jó. A kimondott szónak évezredek óta súlya van. A kiszolgáltatott ember csupán a szavak erejében bízhatott. Az átok arra szolgált, hogy félelmet ébresszen és visszatartson valakit egy bizonyos cselekvéstől, viselkedéstől, s ha mégis megteszi, hát maga hívja ki önmaga ellen a sorsot, utoléri az átok. Az amerikaiak szerint a Kennedy családon például átok ül.

Alighanem a hatalomvágya és gátlástalansága miatt mondhatták ki az egyik ősre, s attól kezdve annyi baj érte az utódokat, hogy azt már aligha lehet a véletlennel magyarázni. S különösképpen azokon teljesedett be az átok, akik valami módon kapcsolatba kerültek a hatalommal. Átkozni lehet szemtől szemben, de lehet úgy is, hogy a rontást adó nem is találkozik „áldozatával”. Ősrégi keleti módszer, hogy az ellenfél viaszból öntött figuráját több helyen is átszúrják tűvel, hogy az elátkozottnak azon a testtájon fájjon.

Ma is gyakran használják jósok és mágusok a „fényképes” módszert, amikor az „áldozat” fényképét egy sajátságos oltárra tűzik, és hét egymást követő napon azonos időpontban hét-hét percig meggyújtanak előtte hét fekete gyertyát. Ha az átok működik, akkor a megátkozott akár bele is halhat a frissen szerzett bajába. Az orvostudomány sok olyan esetet feljegyzett, amikor valaki teljesen egészségesen és minden tudományosan értelmezhető ok nélkül ágynak esett, és meghalt.

A boncolás sem mutatott ki szervi bajt, viszont az elhunyt környezetében élők tudták: átok ült rajta. De van ellenpélda is: a pozitív gondolkodás, az erős akarat, az ima fel tudja oldani az átkot. Az észak-amerikai navajo indiánok a még beszélni sem tudó gyermekeiket arra tanítják: „gondolkozz szépen”, „beszélj szépen”, azaz mindig a jót fogalmazd meg, a rosszat szavakban is kerüld. A kutatók mindenesetre elámultak azon, hogy az orvos által végzetesnek diagnosztizált betegségből is képesek meggyógyulni, ha azt az orvos feltételes módban közli velük, ha hagy egy halvány reménysugárt a gyógyulásra.

Amikor azt mondta az elég előrehaladott rákos betegnek, hogy „talán még nincs minden veszve? Mindent megteszek, hogy meggyógyuljon!” - a beteg tényleg jobban lett, és az élete évekkel meghosszabbodott. Viszont halálos kimenetele volt olyan betegségeknek, amikből könnyedén meg lehetett volna gyógyulni, csak az orvos rosszul „tálalta”: „a vakbélműtét rutin dolog, de olykor abba is bele lehet halni!” A szerelmi mágia erősen hasonlít az átok, a rontás rítusához, hiszen egy tőről fakadnak. Fekete mágia ez is, az is. Hiszen beavatkozunk valakinek az energia-rendszerébe és érzelemvilágába, és valami olyanra „kényszerítjük” akaratunkkal, amit ő nem kíván, nem szeretne.

A szerelmi kötésnél is szükség van az imádkozáshoz hasonló nagyon erős koncentrálásra, de kell még valami olyan apróság is, ami a vágyott embertől származik. Ez lehet hajszál, körömdarab, egy naponta viselt ruha, vagy kedvenc tárgy. És kell hozzá gyertya is. A láng ugyanis részben elsimítja a csapongó gondolatokat, és segít a koncentrálásban, másrészt felerősíti a rezgéseket. A másik emberre ugyanis csak úgy lehet hatni, ha a saját rezgéseinkkel szinkronba hozzuk az övét.

Mivel a vörös a szenvedély és a vágy színe, szerelmi mágiához leginkább piros gyertyát kell gyújtani. Ha már nem „megszerző”, hanem „megtartó” mágiára van szükség, akkor érdemes inkább sárga vagy rózsaszín gyertya mellett meditálni. Aki kellőképpen erős, határozott egyéniség, arra nem nagyon hat az efféle praktika. A pszichológusok pszichés nyomással magyarázzák az átok és a szerelmi praktikák hatásmechanizmusát.

A parapszichológusok a negatív energiák hatásáról beszélnek. Az átok mágikus cselekvés, és többnyire rossz szándékon, rossz akaraton alapul. De sok esetben lehet öntudatlanul is átkozódni. Az átok-kutatók szerint a negatív energia nemcsak a tudatunkban rombolhat, hanem bizonyos tárgyak által is.

A tárgy ugyanis magába szívja a rosszat, a félelmet, a betegséget, és továbbadja azoknak, akik érintkeznek vele. Lehet, hogy a tárgy eredeti tulajdonosa nem akarattal ruházta fel ártó energiával kedves tárgyát, csupán annyi szenvedése, kínja tapad hozzá, hogy az töltötte fel negatív energiával. (Ezért nem szabad utcán talált ékszert, pénzt azonnal használni. Meg kell előbb "tisztítani" a negatív hatásoktól, azaz le kell venni róla az esetleges átkot).


Védelmező amulettek

Mindennek a fordítottja is működik, azaz vannak tárgyak, amik elhárítják az átkot. Ilyen a legtöbb amulett vagy talizmán. Ezek hatásfoka éppen olyan vitatott, mint az elátkozott tárgyaké. Hiszen nem zárható ki a véletlen szerepe. Ma már egyáltalán nem meglepő, hogyha egy sötét öltönyös, arany szemüveges menedzser egyik karján méregdrága svájci órát hord, a másikon meg citrinből vagy tigrisszemből készült karláncot, hogy a negatív hatásokat távol tartsa magától. A talizmánok Indiából jutottak először a perzsákhoz, aztán évszázadok során az egész világon elterjed a használatuk.

A talizmánnal a jóindulatú, kedvező energiákat lehet magunkhoz vonzani. Az amulettel pedig (ami a talizmánból fejlődött ki, és elsősorban a védelmező istenség képét, jelképét ábrázolja) a negatív energiát lehet távol tartani. De a talizmánokat, amuletteket is „meg kell tisztítani”, ha valaki nem saját maga készíti, ugyanis nem tudhatja, hogy mielőtt hozzá került, milyen energiákkal töltődött fel. A legegyszerűbb tisztítási módszer: hideg folyó víz alatt kell tartani, majd törlés nélkül ki kell tenni teliholdkor vagy újholdkor az ablakpárkányra, és két nap, két éjjel ott hagyni úgy, hogy a holdfény is, a napfény is érhesse.

Akinek fontos a testi-lelki egészsége, annak meg kell tanulnia a Föld és az Univerzum energiájának felvételét és kiegyenlítését. Erre már évezredekkel ezelőtt rájöttek a kínai bölcsek. Hétezer éve alakult ki a csikung, és ebből az energiagyűjtő módszerből nőtt ki a kung fu, a tajcsi, de a 21. század "modern terápiájának" számító relaxációs módszerek többsége is. A lényege mindnek: a külső-belső harmónia megteremtése, a pozitív gondolkodás. Akinek ez sikerül, annak "imája meghallgattatik", s nem fog rajta sem átok, sem rontás.

(forrás:egeszsegter.hu)

Átok és Szerelem film - videó

Mára cigánytelepek generációi nőttek fel ezen a történeten, amelyben egy cigány férfi a folyó menti tábortüzes telepről beleszeret egy csinos, szőke parasztasszonykába, a cigánylány viszont, aki őt szereti, megátkozza a fiatalasszonyt, miközben Bangó Margit, a cigány legény anyja néha dalra fakad. Örök témák ezek: szerelem, féltékenység, pénz, szegénység...