2018. május 20., vasárnap

Magadra találhatsz a sugarak fényében


Két én él bennünk, egy földi és egy égi, egy emberi és egy szellemi én. 
Mi nem csak mulandó test, hanem halhatatlan lélek is vagyunk. Így van egy földi és egy mennyei testünk, családunk itt a földön és családunk a mennyben. A háromrétegű személyiségünk célja képességeink kibontakoztatása, lelkünk célja pedig az egyre tudatosabb kapcsolat a szellem vezetésével, vagyis a világ zaja dacára meghallani azt a belső hangot, ami az irányt a következő lépéshez súgja. Mert a két különböző énünknek teljesen különbözőek a szükségletei, kívánságai, képességei és adottságai.


Lélekként egy örök fényből született kis fénysugár vagyunk, egy kozmikus erő cseppnyi kis szikrája, az örökké születendő élet alkotó lélegzete. És attól függően, hogy mennyire fejlett a személyiségünk – amit a lelkünk életről életre újra létrehoz – adódnak lehetőségeink is, hogy egy változó világ cselekvő résztvevői legyünk.

A hármasságunk – akarat/erő, érzés/megérzés, gondolat/sejtés – az alkotóképességünk, az Isteni Háromságból eredő örökségünk. Az életnek ez a három energiája – akarat, szeretet, intelligencia – az a három nagy Isteni Fénysugár, ami az életet létrehozza, fenntartja és kíséri.

Minden egyes ember és minden egyes lélek egy Fénysugár energiájához tartozik, 
ami ezáltal az egyéniségünk energiáját, színét és hangját képezi. Az egyes energiáknak számtalan változata és keveredése van, de minden képességnek is megvan a maga energia- és színárnyalata. Az élet hét fő energiája a hét fő Fénysugár, és ez a hét fő Energiasugár a színkép minden színében ragyog, mint piros, sárga, narancs, zöld, kék és lila, valamint a mindent összefogó szín, az indigó.

A három fősugár, mint a három Isteni tulajdonság – 1. akarat, 2. szeretet, 3. intelligencia – képezi azt a három nagy Fénysugarat, amely az Isteni energiákat közvetíti. Ezek színe: 1. piros, 2. kék, 3. sárga. A többi négy sugár a látható élet energiáival van kapcsolatban, így ezek a megvalósulás sugarai. A 4. sugár zöld, a konfrontáció által elért harmónia, az 5. indigó, a tudatos értelem, a 6. narancs, az odaadás, a 7. lila, az organizálás, az ellentéteket összekötő képesség.

Melyik energiával érezzük leginkább a kapcsolatot? 
 Melyik képességünket éljük meg tudatosan? Melyik szín az erősségünk? Ha nagy különbségek élnek bennünk, a lelkünk egyszer fel fog szólítani minket, hogy gondozzuk és engedjük növekedni a gyengébb képességeinket is.

A mi modern tudományunk már ismeri a látható világ minden törvényét. Az ezoterika tudománya pedig már feltárta a látható élet mögött működő energiákat a természet legkisebb formáiban is. Ha ez a két irány egyszer eggyé válik, annak egy új tudomány lesz az eredménye, és a személyiség alkotó lélekként tevékeny része lesz az élet megújulásának.

Nekünk, a mai emberiségnek, a külvilág, a látható élet már nem tartogat titkokat, nem jelent rejtélyt. Inkább a dolgok miértje, a belső érzések, a lelkünk, a finomanyagú világ az, amit szeretnénk jobban megérteni. Ehhez nyújt majd segítséget az eljövendő idők Energiasugara, a nagy 7. Fénysugár összekötő ereje, a rend, a törvény és az élet „egyensúlyát” létrehozó erő. Ennek az energiának a segítségével fogjuk majd megismerni az éteri világ szabályait, a finomanyagú világ törvényeit, ezek pedig alkotóelemei mindannak, ami látható és tapintható. És ha egyszer megértjük az élet rendjét, akkor a mindennapi életünkben is a kozmikus világ egyensúlyát fogjuk alkalmazni. Ez az az út, ami előttünk áll. Ehhez nyújt segítséget Isten 7. Fénysugarának energiája.

És ha már felismertük, hogy képességeink fejlődése az út, és lelkünk növekedése a cél, akkor az életünk minden nappal egyre világosabb, érthetőbb és könnyebb lesz. Felismerjük, hogy a földi útjainkon nem mindig láthatjuk egyformán a napot, hogy az árnyékban töltött időszakok az élethez tartoznak. Hogy milyen fontosak a fény és az árnyék ritmusában megélt tapasztalatok, hisz megtanítják a figyelmet felváltva kifelé és befelé is irányítani.

A ritmus, a fejlődés útja, egy alkotó szeretet lépésről lépésre való kibontakozása. Az élet ritmusa, a világűr szívütése, Isten látható szeretete. Élni annyit jelent, mint a szeretet erejének sodrával együtt úszni, és hagyni magunkat vinni és vezetni. Megélni, hogy változnak az értékek, és készen állni, megismerni az ismeretlent.

Minél erősebbé válnak lelkünk „szárnyai”, annál nagyobb magasságba repítenek minket magukkal oda, ahol már a fény „áramlata” is átkarol minket, és a látható határokon túlra emel.

A végtelen képesség az örökségünk. És ha mint lélek és személyiség együtt, kéz a kézben járjuk az utat, hátra tudjuk hagyni mindazt, ami még bezár, beszorít, beszűkít minket, hogy végre kibontakozhasson és növekedni tudjon a valódi énünk.

Lépéseinket szívünk ritmusa kíséri, hisz az utunk hazafelé vezet, a szeretet és a fény forrása felé.
 (forrás: Eva Gostoni spirituális tanító és írónő)