2018. november 12., hétfő

Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok


A torony
Egy fejezet részlete C. G. Jung Emlékek, álmok, gondolatok című könyvéből:

 ...az úgynevezett kertet kerí­tő fal építésekor kövekre volt szükségem, a követ egy kőbányában rendeltem meg. A kőműves az én jelenlétemben diktálta a kőbánya tulajdonosának az összes méreteket, az pedig bevezette az adatokat a noteszába. 


Amikor azután a hajó meghozta a köveket, kisült, hogy az úgynevezett sarokkő teljesen elhibázott méretű: háromélű kő helyett kockakövet hoztak. Szabályos kocka volt, sokkal nagyobb méretű a megrendeltnél, mintegy öt­ven centiméteres éllel. A kőműves dühöngött, és azt mondta a hajósoknak, vihetik is mindjárt vissza.


Én azonban, megpillantva a követ, így szóltam: „Nem, ez az én kövem - nekem kell!"


Rögtön megláttam rajta ugyanis, hogy éppen nekem való, és tudok vele mit kezde­ni. Csak még azt nem tudtam, mit.

És a kő! ~ Jung maga faragta a kő latin és görög nyelvű szövegét.
Középen egy kis emberke vagy baba. Ez a baba csuklyás köpenybe burkolt, laternát visz...

Legelőször Arnaldus de Villanova alkimistának egy latin verse jutott az eszembe, és ez lett az első, amit be is véstem a kőbe. Fordításban ilyesféleképp hang­zik:


Itt áll a kő, a jelentéktelen.
Árát tekintve is olcsó. -
Megvetik mind az ostobák,
Annál jobban szereti, aki tudó.

(Forrás: koranyi.blogspot.com + videó)