2021. április 6., kedd

Klézli Andrea Pszichológus és égi üzenetközvetítő

 

Mennyei Érintés 

Tanítások -részlet:

Mire felfogtam ezen tanítások lényegét , már a tavasz kezdte bontani szirmait. Néha pillanatokra átéltem a létezés örömét, mellette a hétköznapok keserűségét is. Olyan dolgok történtek velem, melyeken keresztül, éltem meg, az égi tanításokat. Érdekes volt! Írtam, majd nem sokkal később, a saját létezésemben is megjelentek, megoldandó feladatként. Sosem volt könnyű az életem.

Gyermekkorom sem volt felhőtlen. Ma már biztos vagyok benne, hogy kellettek azok a tapasztalatok, ahhoz, hogy tisztán halljam,a bensőm hangját. De valami derű és boldogság, a nehézségeim ellenére, végig kísérte az életem. Ezek mellett persze akadtak csodák is bőven! Még hogy csodák nincsenek! Mosolygok e mondat hallatán! 

Gyönyörű napfényes délután, kint ültem a kertben, és hallgattam a madarak szépséges hangját. A fákon a levelek, már a maguk teljességében, a szellő lágy dallamára táncoltak. Ahogyan megéltem a létezés egységét, egyszerre mindennek éreztem, a szeretettel teli rezgését. Oly magasra repültem, hogy ismét hallani véltem az angyalok hívó szavát. Elővettem hát a füzetem és írtam. Különös alkalom volt ez, mert most kérdéseket tettem fel. Nagyon kíváncsi lélek vagyok, hát persze,hogy érdekelnek a személyes létezésemet érintő dolgok. Választ ekkor nem kaptam.

Minden pillanatban figyeltem, lehet úgy is mondani, hogy egyszerre két világra. Picit szétszórt is lettem, hiszen nem volt könnyű, és a mai napig sem az, a többdimenziós létezés, vagy mondjuk úgy, párbeszéd. Lassan kezdtem megérteni, hogy mivé alakulhat ez a dolog, a személyes,és azoknak a kereső embereknek az életében, kik majd meghallják az égi világ üzenetét. Nagyon sok kudarc ért abban az időben, a földi létezés, minden terén. Sokszor hallom a mai napig is, hogy milyen jó nekem, hogy pszichológusként és az égiekkel való kapcsolatom miatt,sokkal egyszerűbb, mint bárki másnak. Értem én, mire gondolnak, de ez koránt sem így van!

Szenteste gondolatok-részlet

Ha én emelkedem, akkor a világom,és a közös világunk is ezt teszi. Az égi kommunikáció ezt segíti elő. Az angyalok nyelve, varázsnyelv! Életre kelti az életet! Megtanít létezni a végtelenben, érezni az érzések tudatát, gondolataink teremtő hatalmát!

Gondolataim szavakba öltése alatt, ismét karácsony lett. Szenteste írom e sorokat. Ezzel az írásommal köszöntöttem az ünnepet!

Legszívesebben elrepülnék messzire, ahol még a madár sem járt éltében.

Lennék egyedül, önmagamba mélyednék, s így válnék egyszerre mindenkivé!

Megérinteném a szíveket, bánatot onnan elvinném, s elmondanám, a remény örökké él!

Szabad lenne lelkem, szólna mindenkihez, s örömet vinnék oda is, ahol a szó már nem mond eleget!

Lennék napsugár, s csak meleget adnék, meggyógyítanám, ki beteg ma még!

Angyal lennék ismét, bár Isten tudja, jó lenne e?

Néha haza húz szívem, ha nehéz sorsom terhe!

Hófehér szárnyammal érinteném az embereket, amit álmaimban oly sokszor meg is teszek!

Langyos fuvallat, mely lágyan simogatja arcod,füledbe súgva, hogy legyél nagyon boldog!

Boldog, mert erre a Földre születtél, hisz érintheted azokat, kiket a mennyben is szerettél!

Hangot adhatsz az érzéseidnek, csak egy a lényeg, hogy igazat beszéljenek!

Így válik tisztává a léted, értelmet adva a létezésnek.

Ha így teszel, áldott lesz lelked, hisz egy vagy, a mindenséggel.

Szívében dobogsz, s Te az Övében, így fogjátok kezetek a végtelenben!

S meghallod azt, amiért megszülettél menj, hogy önmagadról le ne késs!

Ez a legszebb ajándék, mit adhatsz a világnak, a hit a remény és a szeretet boruljon benned virágba!

Ma este valahogyan én is csodára várok. Talán megpillantok a maga valójában egy angyalt. Amikor angyalokkal dolgozom, az emberek feje körül, vagy a testük körül, színes csillagszóróhoz hasonló fényvillanásokat látok. Legtöbbször, ez arany,vagy ezüst és kék színben láttatja magát. Nagyon sokszor, az égiek jelenlétét egy semmi földi illathoz nem hasonlítható rózsakertként érzem.

Álom -részlet

Az est későre jár már, elfáradt ő is a maga módján. A házakban béke és csend honol. Sokszor tanítanak arra az égiek, hogy a szeretet soha nem hangos, mindig egy önmagát kinyilatkoztató és önmagába visszatérő eszenciáról van szó. 

Mely csendben teszi dolgát, persze ha figyelnénk is rá. Ez lenne a karácsony igaz üzenete!

Elteltek az ünnepek. A hétköznapok egyszínűségét csodás, fehér havas táj váltotta fel.Visszatérő álmaimban,egy hóval betakart erdő közepén álló fakunyhót látok. Belépek oda. A tűz csendesen ég, árasztja szeretetteli melegét. Az egész helységet valami megmagyarázhatatlan melegség járja át. A gyertyák fénye,nyugalmat áraszt magából. Állok a szobában, szemeimmel körbe nézek, moccanni sem merek. 

Egyszer csak kintről lépteket hallok. Mint egy lágy fuvallat, oly könnyednek hallom. Vajon ki lép ide be? Nyílik az ajtó. Megpillantok egy korosodó, de nagyon szép arcú nőt. Aurája gyönyörű színekben játszik,érzem, nem e világi. Arcában saját vonásaimat vélem meglátni. 

Persze,tudom, hogy ez csak álom, így itt minden lehetséges. Nézem őt, miközben örömtelin üdvözöl. Tekintetéből bölcsesség árad. Kéri foglaljak helyet,és elmondja, hogy nála sokan megfordulnak.Közben kopottas ruháját nézem,mely mégis csodaszépnek tűnik. A sok-sok szeretetteli válasz,melyet ad a hozzá fordulóknak,egyszerre angyallá varázsolja őt. Persze csak az én szemeimben. 

Ekkor mintha megérezte volna a fejemben kavargó gondolatokat és hirtelen válaszolt is rá!

Angyali beszélgetés -részlet

Leírhatatlan nyugalmat éreztem abban a szobában, mint még soha előtte. Mintha egy láthatatlan védelmező kar ölelt volna át! Ilyen érzésem akkor szokott lenni,mikor angyali üzeneteket csatornázok. Semmi kétségem! Ő is egy közülük!És ha csak az álmaimban, de érinthetem és érezhetem Őt, teljes valójában.

-A Te teremtményed vagyok Gyermekem! Szavai zavarba ejtettek elkalandozott

Gondolataim hirtelen magukra találtak e szavak hallatán!

-Hogy érted? Kérdeztem! 

-Benned élek! És mindenkiben!A vágyaid és a gondolataid testet öltése vagyok!

-Mint minden más a világodban!

-Akkor hogyan kerültél az álmaimba? Kérdeztem.

-Vagy esetleg Te az enyémbe? Én is megálmodhatlak Téged, mint lelkem egy részét! Végül is nincs jelentősége,hiszen minden Én,és Te vagyunk. Épp csak azon múlik,hová és merre tekintesz önmagadban.

-De én,most álmodlak Téged! Feleltem!

-Ez pont oly valóságos, mint ébren léted! Ki tudja, talán még valóságosabb!

A tűz egyre hangosabban hallatta magát,meghitt helyén. Nem tudtam nem figyelni rá! Fényéből egyre határozottabban hallottam,mondandója lényegét!

-Látod? Egyhelyben van,nem mozdul sehová,nincs célja,csak maga az út,még hamuvá lesz! Céltalan az utazásban!Neked is így kellene Gyermekem!Nem az eredmények hajszolása,hanem az út megélésének a szépsége a lényeges.A pillanatokban való megtestesülés!

-Nekem ez nem megy! Válaszoltam halkan.

-Nem baj! Hangjából a végtelen elfogadás hallatszott.

-Te tudsz így élni? -Kérdeztem!

-Igen,én már a határtalan létezést tapasztalom. 

Azt a létezést,amikor korlátok nélkül önmagam lehetek,viszont így mindenkivé is válok.Ez maga a létezés,a létezés vansága! Megtapasztalása maga a csoda!

-Az emberek miért nem tudnak így élni?

-Mert elválasztják magukat a valódi lényegüktől,de a földi tapasztalásuk része is ez egyben.

Teremtenek,ahogyan ők is teremtődnek. Ezáltal kerülnek egyre mélyebben önmagukba,ami minden létező dolog forrása. Én is benned keltem életre,az érzéseid által,és megtestesültem a világodban. Ott ahol a minden van,már találkoztunk.Ezért nem kell sietned sehová,csak maradj az itt és a mostban a térnélküliség benned lévő valóságában. Akkor megtapasztalhatod a semmit,amibe minden benne van,és a fókuszodat oda helyezed,ahová akarod.Ha rám hallgatsz,a jó érzéseket figyeled meg,amelyek aztán világokat teremtenek benned,és rajtad kívül is.Ezért vagyok én is itt veled,még ha csak az álmoknak nevezett valóságodban is.Szinte a hangját is lehet hallani,ahogy teremtődik a világod!

Ekkor emlékeztem földi valóságomra, melyben ezt az égi üzenetet kaptam.

- Klézli Andrea Pszichológus és égi üzenetközvetítő -

forrás:mennyeierintes.hu

Mennyei szférák - videó