2014. október 9., csütörtök

A kristálygyerekek, angyalok és a láthatatlan barátok…Steve Rother szakértő Béketeremtőknek hívja őket, ellentétben az Indigó gyerekekkel, akik a Rendszerbuktatók becenéven váltak ismertté harcos, szembeszegülő, újító szellemükkel. Az Indigók az aurájuk jól megkülönböztethető színéről kapták a nevüket, az indigó szín pedig a harmadik szem, vagy a szemöldökcsakra színe. Így ők nagyon intuitívak, szellemi beállítottságúak, gyorsak, és hamar elunnak dolgokat. A Kristály gyerekek ezzel szemben nem az aurájuk színéről lettek elnevezve, hanem a magas rezgésükről. Ezzel együtt ők a korona csakrában dominánsabbak, és a fehér, tiszta aura jellemző rájuk.
Meg lehet figyelni, ahogyan a pici kristály gyerekek hogyan figyelik a környezetüket, hogyan forgatják a szemüket, amint az angyalokat bámulják. Eközben érthetetlen beszélgetést folytatnak ezzel a láthatatlan világgal. Sok szülő, akivel beszéltem, meg van győződve arról, hogy a kristály babák – akikre gyakran kristályszeműekként utalnak – látják az angyalokat és az elhunyt hozzátartozókat. Hát persze! Miért ne születtek volna tisztánlátónak?
Az emberek sok generációja adott már életet pszichikai képességgel rendelkező gyermekeknek. A kristály gyerekek generációja ennek ellenére ezt a spirituális képességet felnőttkorára szándékozik megőrizni. Az egyik az, hogy a spirituális nyitottság korába értünk, a szülők sokkal jobban támogatják kristály gyerekeik pszichikai képességeit. Az előző generációkat minden pszichikai vonatkozású dolog megrémítette, és elítélték azokat az embereket, akik látták vagy hallották az angyalokat.
Tara Jordán és családja szokásszerűen hálát mondanak, ami¬kor leülnek vacsorázni. Nem sokkal azután, hogy kisfia tizenhárom hónapos lett, Jézust kezdte el hívogatni az ima közben.
Tara így beszél erről: „Grant felnéz, miközben imádkozunk, és állíthatom, hogy látja Jézust, az angyalokat és más lelkeket. Felnéz és integet a láthatatlannak. Jézust nevén szólítja és “Sziát” köszön neki, hogy üdvözölje. Aztán ránéz arra a képre, melynek címe: Az utolsó vacsora, és megint integet. Nincs kétségem afelől, hogy Grant látja és érzékeli a szellemvilágot.”
A szülők és nagyszülők támogatásának köszönhetően a kristály gyerekek megőrzik pszichikai képességeiket, ahogyan nőnek. A kristály gyerekek természetes vonzódást éreznek az angyalok iránt, mivel érzik a mennyei lények feltétlen szeretetét. Azt is szeretik, amikor a szüleik angyalokról mesélnek nekik, és ezt a tudást arra használják, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki a Mennyországgal.
Carolyn magával vitte az Angyalokkal Gyógyítás című könyvemet, amikor Haley-vel rohant a kórházba, a kislány ugyanis eltörte a kezét. Amint Carolyn egy gyógyító imát olvasott, meg-kérte Haley-t, hogy idézze meg Raphael arkangyalt (a gyógyítás angyalát), hogy legyen mellette, és segítsen neki hamar meg¬gyógyulni, és enyhüljön a fájdalma. Ezután bármikor, amikor a kislány karja fájni kezdett, a kislány Raphael arkangyalt hívta.
Mikor a doktorok megvizsgálták Haley-t, elismerésüket fejez¬ték ki, hogy a kislány mennyire nyugodtan viselkedik. Carolynt és férjét Mike-ot szintén meglepte, hogy Haley mennyire nyu-godt, valamint azon is, hogy ők maguk is mennyire nyugodtak. Mégis, ha Carolyn valamelyik gyermeke megsérül, sír és nagyon megrémül. Az angyalok nyilvánvalóan mindenkire pozitív hatással vannak.
Amint az orvosok feltették a gipszet a kislány kezére, Carolyn úgy érezte, hogy hatalmas békesség telepedik a sürgősségi szobára. Ezek után Haley így szólt: „Nézd mami! Zöld színű gipszem van, és a zöld Raphael gyógyító színe!”
Attól kezdve Haley beszélget, együttműködik az angyalaival, és tanul tőlük.
Egy este aztán Haley elkezdte megosztani másokkal azt a bölcsességet, melyet elsajátított. Letérdelt, majdnem olyan helyzet¬be, ahogy imádkozni szoktak, és aztán elkezdett édesanyjának beszámolni arról a csodálatos látványról és nagy mennyiségű tudásról, melyet az angyaloktól szerzett meg. “Az volt az érzésem, hogy Haley is egy angyal, aki ezt a bölcsességet közvetíti.”
Carolyn elmesélte, amit Raphael, Mihály és Gábriel arkangyalról megtudott: „Először is, Haley azt mondta, hogy ezek az angyalok nagyméretűek. A talajtól egészen az égig magasodnak, mint azok a hatalmas fák, melyek az égbe törnek. Haley ekkor hozzátette, hogy az első alkalommal, amikor angyalokat látott, sokan voltak a szobában, és attól félt, hogy szellemek. De aztán meglátta a szárnyaikat, és tudta, hogy angyalok, és nincs mitől félni.
Azt mondja, hogy a tudás angyala működik együtt vele. Egy este megkérdezte ettől az angyaltól, hogy mit jelent az a szó, hogy aktivitás. Az angyal azt válaszolta neki, hogy, sok dolog történése. Haley azt mondja, hogy az angyal tanítja olvasni, és a matematikára. Az óvónő mindezt azzal támasztotta alá, hogy elmondta Haley szókincse mennyire lenyűgöző.
“Egy másik alkalommal, Haley megkérdezett engem, hogy mit jelent az anesztézia. Kérdeztem tőle, hogy hol hallotta ezt a szót, mire azt válaszolta, hogy Raphael arkangyal használta ezt, amikor a múltkor a gyógyításról beszélt neki. Haley azt állítja, hogy amikor a szobájában játszik, sokszor nincs egyedül. Raphael arkangyallal és a többi angyallal játszik.”

Médiumi képességű gyermekek, médiumi képességű felnőttek

Angyalok vesznek körül bennünket, és a kristály gyermekek magabiztosan beszélgetnek velük. Ha ismersz egy kristály gyereket, akkor szabad bejárásod van saját pszichés képességeid fejlesztésének tanárához!
“Amint Zoey megszületett, látni kezdtem az angyalokat és az elhunyt rokonaimat” – mondja Crystal, Zoey édesanyja. “Pszichikai képességeim felszínre kerültek.” Az egyik ok, amiért a kristály gyerekek katalizátorként hatnak a többi ember pszichikai képességeire, annak hatalmas szerető energiájuk az oka. Ez a szeretet megnyitja a csakrákat, főleg a szívcsakrát. Nem félünk többé a szeretettől, amely lehetővé teszi, hogy még inkább tudatában legyünk az angyalok szeretetteljes jelenlétének.
Crystal azt meséli, hogy fénygyűrűket kezdett látni Zoey körül. Ezek a gyűrűk még a kislányról készült fényképeken is látszanak!
Sok szülő és nagyszülő, akivel volt alkalmam beszélgetni, arról számolt be, hogy kristály gyerekeik, unokáik körül szikrázó fényeket, izzó aurákat, sőt még angyalokat is látnak. Cindy Goldenberg azt mondja, hogy alvó kislánya körül kékes-fehér fénygyűrűt látott. “Ha megmozdítottam volna Kirsten takaróját, a fény a takarója alá került volna, úgy hogy tovább fénylik.”
Cindy támogatta Kirsten tisztánlátó képességét, és azt mondja, hogy kislánya most ötévesen nagyon pontosan olvas az emberekben, aurájuk színe alapján. Cindy és Kirsten “tündér-és angyalport” szórnak az újságok szalagcímeire, így azok az emberek, akiknek köze van azokhoz az eseményekhez, meggyó¬gyulnak. Kirsten és Cindy jó példája annak, hogyan tudja egy gyermek és egy szülő spirituális adottságát egyesíteni.

Láthatatlan barátok

Teljesen normális, sőt még egészséges dolog is az, ha egy gyermeknek “láthatatlan barátai” vannak, ezek azok a lények, akik őrangyalként vagy szellemi vezetőként vannak jelen. Ami¬kor a szülők támogatják vagy bátorítják gyermekeik láthatatlan lényekkel való kapcsolatát, akkor a gyermekek úgy érzik, hogy természetes és istenadta képességeik szentesítve vannak.
Néha ezek a láthatatlan barátok arkangyalok, akik a gyermekeket fontos életcéljukban segítik. Vagy, a láthatatlan barátok lehetnek őrangyalok, akik segítenek abban, hogy a gyermekek félelmei elmúljanak. A láthatatlan barátok lehetnek még elhunyt rokonok, barátok vagy éppen háziállatok is.
Néhány évvel ezelőtt, egy Melissa nevezetű hölgy teherbe esett egy olyan férfitól, akit tisztelt és szeretett. A férfit mindez nem érdekelte. Melissa nem mondta el kisfiának, Liamnek, hogy kisbabát vár. Ennek ellenére egy nap Liam rajzolt egy ké¬pet, odaadta édesanyjának, és elmagyarázta, hogy ez a kép az ő kistestvéréről készült. (Melissának ebben az időben csak egy gyermeke volt.)
Végezetül Melissa meghozta azt a nehéz döntést, hogy elveteti a gyermeket, de erről nem szólt Liamnak. Egy héttel később Liam arról számolt be, hogy kistestvére azt üzente neki: „Úgy döntöttem, hogy még nem megyek, de minden rendben van, és szeretlek benneteket.” A kisfiú azt mondta, hogy amíg nem kész arra, hogy gyermekként megszülessen, addig Melissa mellett marad őrangyalként. Amikor eljön az idő, akkor mindkét gyermek vigyázni fog az édesanyjára.
Melissa elbeszélése alapján Liam tisztánlátónak tekinthető. Egyszer Melissa azért meditált, hogy rájöjjön, ki az ő “erő állata”.
A hagyományok szerint mindannyiunknak van egy állata szelle¬mi vezetőként, de az nem feltétlenül egy elhunyt háziállat. A meditáció közben Melissa egy oroszlánt vett észre maga körül. A nagy bőrszékben üldögélt, élvezte a meditációt, amikor Liam sétált be a szobába. Azt kérdezte, hogyan kerültek azok a nagy karmolások a szék karfájára. Amikor Melissa azt válaszolta, hogy fogalma sincs, Liam saját maga válaszolta meg a kérdést.
– Mama, tudod, az oroszlánod tette! – mondta.
– Az oroszlánom? – kérdezte Melissa.
– Igen, az az oroszlán, aki követ téged, mami. Nem látod őt?
Liam elmagyarázta, hogy ő mindig látott egy nőstény oroszlánt az édesanyja körül, és hogy a nagymacska édesanyja ágyának végében aludt éjszaka.
“Teljesen ledöbbentem!” – mondja Melissa. Aztán hozzáteszi: “Köszönöm, Istenem. Akkora áldás és megtiszteltetés nekem, hogy ilyen fiam van. Ő a fény, ő az erőm.”
Az egyik ok, amiért a szülőknek fölösleges a gyermek pszichikai képességei miatt aggódni az, hogy ez az adottság segít a gyermekeknek kigyógyulni az érzelmi és testi sérülésekből. Ez az istenadta öngyógyító képesség mindannyiunkban megtalálható.
Például, az ötéves Sabrina teljesen letört, amikor egyik barát¬ja meghalt. Vigaszt kapott azoktól az angyaloktól, akikhez élet¬re szóló barátság kötötte. Mégis, azonnal megkönnyebbült, ami¬kor látta, hogy barátja a szellemvilágban létezik tovább.
Sabrina azt mondja, hogy álmában beszélget a barátjával, aki mosolyog és egy szivárvány alatt álldogál. Egy kicsivel később, Sabrina édesanyja elmesélte ezt az üzenetet az elhunyt barát szüleinek, akik elmondták, hogy kislányuk utoljára egy olyan képet rajzolt, amelyen egy szivárvány alatt áll.

Előző életből származó emlékek

Néhány kristály gyereknek élénk emlékei vannak előző életéből. Ebben önmagában nincs semmi szokatlan, mivel a gyermekek sokszor beszélnek előző életeikről. Az új és fantasztikus előrelépés az, hogy a felnőttek most már jobban engedik a gyermekeket előző életekről mesélni, és jobban hisznek is nekik. Ez lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy életben tartsák ezeket az emlékeket anélkül, hogy elmerülnének azokban. Amikor rájövünk, hogy az élet örökké tart, elveszítjük a halálra vonatkozó előfeltételezésünket. Elengedjük azon félelmeinket is, melyeket néhány vallás örökít tovább a pokolról és a kárhozatról. És amikor elengedjük mindezen félelmeinket, akkor tudjuk teljességgel élni az életünket.
Itt van néhány példa, azokra a gyermekekre, akik visszaemlékeznek előző életekre:
A hatéves Róbert gyakran beszél “régi szülőkről”, azokról, akik azelőtt voltak a szülei, mielőtt édesanyja méhében megfogant volna. Részletesen elmondta nekik az életét. Róbert elmesélte az édesanyjának, hogy a Mennyekből figyelte, ahogy édes¬anyja valamit ráz a kezében, és amikor az kékké változott (egy terhességi teszt volt), akkor beköltözött a pocakjába.
Beverly Moore azt meséli, hogy ötéves kisfia, Ethan úgy tűnik sok előző életére visszaemlékszik. Beverly azt mondja: „Ethan sokat mesél az előző életeiről. Mindig azt mondja: “…Emlékszel, amikor én voltam annyi idős, mint te, és az enyém voltál?” Azt mondta, hogy “egyszer az édesanyám, egyszer pedig az édesapám volt.”
Az ötéves Evan, Nathannal, idősebb testvérével beszélgetett a lányokról. Hirtelen Nathan így szólt: – Evan, honnan tudsz te bármit is a lányokról? Még csak ötéves vagy!
Evan azon nyomban így replikázott: – Óh, az isten szerelmére, Nathan. Már legalább hatvanszor voltam nő!
Néhány kristály gyerek először van itt a földön, és a földi élet idegen vagy nyugtalanító a számukra. Cathy azt meséli, hogy hároméves kisfia, William az ölében ült, és azt kérdezte, hogy hazamehetnének-e.
Cathy erre azt válaszolta: – De hát itthon vagyunk. Mire William: – Itthon?
Végül Cathy rájött, hogy William egy evilági élet előtti dologról beszél, így lágyan így szólt a kisfiúhoz: -Azért vagyunk itt a Földön, mert itt kell lennünk, és az otthon nincs olyan messze.
Úgy tűnt ez a válasz kielégíti Williamet.
Felnőttként az is a dolgunk, hogy megmutassuk a kristály gyerekeknek, hogyan lehet a földi létet túlélni. Ez azt jelenti, hogy segítünk nekik abban, hogy nyitottak maradjanak; megtanítjuk nekik, hogyan szabaduljanak meg az alacsonyabb energiáktól; és megerősítjük őket. Mint szépséges bimbókkal, úgy kell bánnunk a kristály gyermekekkel, ahogyan a kertészek bánnak a virágokkal, hogy kinyíljanak.

(forrás: faceportal.hu - Dr. Doreen Virtue – Kristálygyerekek)

Kristálygyerekek, akik 2000 után születtek - Dr. Gelléri Julianna, Partl Viktória - videó