2021. május 5., szerda

Létfontosságú üzenetek, melyeket Hans Otto König kapott a túlvilágról

 

Más létsíkok elkötelezett szellemi lényei elhatározták, hogy segítenek az emberiségnek megtanulni kommunikálni a világukkal a számunkra korábban elérhetetlen elektronikus eszközök segítségével.


Ezek a szellemi lények konkrét személyeket választottak ki a földi síkon, hogy közösen dolgozzanak együtt ebben a fontos munkában.

A földi sík legsikeresebb úttörője Hans Otto König, aki életének 45 évét laboratóriumi technikai kutatásnak szentelte, folyamatosan új, fejlettebb eszközöket létrehozva a szellemi lényekkel való kommunikációhoz.

Kutatásának eredményei nagy érdeklődésre tartanak számot a tudományos világban és különösen az alapkutatók körében most és az elkövetkező években.

König 1974-ben észlelte először a földi síkon az emberiséggel való fokozott kommunikációt fejleszteni kívánó szellemi lények hangját.

Az elkövetkező 45 évben szenvedélyesen tanulmányozta a hangokat előidéző akusztikai jelenségeket, kiterjesztve azoknak a műszaki készülékeknek a hatósugarát, amelyekkel messze túlmutatott azon, amit lehetségesnek tartottak; javítani tudta a jelerősséget és kommunikálni tudott a szellemi lényekkel.
 

A túlvilági lények már nagyon várták az ismeretek megosztását, ezért részt vettek a König által fejlesztett műszaki berendezések fejlesztésében.

A kutató ma rendszeresen kapcsolatba lép a szellemi lényekkel az "kontakthidaknak" nevezett kapcsolatokon keresztül, és megosztja a tanultakat más kutatókkal és az emberiséggel.

Kommunikációjából megtudta, hogy a többi birodalomban élő entitások a lét magasabb szintjein vannak, az 5-től a 7-ik szintig.

Ezek a szellemi lények kutatásai során kapcsolatban álltak Königgel és továbbra is olyan üzeneteket továbbítanak nekünk, amelyeket szeretnék, ha az emberiség hallana:

• Örökkévaló lények vagyunk. Nincs halál, mint az egyéni szellem vége. "Senki sem szűnik meg létezni, minden élet örökkévaló," - mondják.

• Az univerzumba be kell hatolnia és irányítani kell a Lélek erőinek. Ezért van szükség az emberre az Isteni örök tervben.

• A szellemi lények nagyon aggódnak amiatt, ami a Föld síkján történik. A szeretet erejét küldik, hogy segítsenek nekünk.

• Azt mondták Könignek, hogy megérett az idő a tudatosság kiterjesztésére.

• A kapcsolatok megerősödnek. A kontakthíd teljesítménye és képessége növekszik.

• Sok ember, aki a Föld síkján élt, kapcsolatba akar lépni velünk, különösen szeretteikkel.

• Azt állítják, hogy a földönkívüli élet, más életformák is kapcsolatba fognak lépni velünk.

• A jó kapcsolatok belső felkészülést és lelki összpontosítást igényelnek. Speciális, fejlettebb eszközökkel nem mindenki tud jó kapcsolatot kialakítani velük. A testalkat és a lelki érettség az alapja.

"Minden egy." Mindent a szeretet köt össze. Mindannyian az élet egységei vagyunk, még az állatok és a növények is. Az élet értelme és értéke a szeretetben és az élettel való egyesülésen alapul.

• A szellemi lények ismerik a gondolatainkat. Jelentik, hogy "figyelnek" minket.

• Ha meg akarjuk változtatni a világot, azt mondják, hogy egyénekként kell saját világunkat megváltoztatnunk mindannyiunkban. Azt állítják, hogy a szellem legyőzi az anyagot.

Ezeket a mély meglátásokat a szellemi lények Könignek adták át az emberiség érdekében.

König most arra törekszik, hogy elérhetővé tegye tanításaikat, hogy minden ember profitálhasson belőlük, teljesítve a szellemlények azon célját, hogy kapcsolatba lépjenek velünk a Föld síkján.

A kutató ezért egy könyvet jelentetett meg, amely tartalmazza ezeknek a tanításoknak a lényegét.

Forrás:ujvilagtudat.blogspot.com


Kapcsolódó írás:
Hans Otto König transzkommunikációs kísérletei is bizonyítják, hogy az elhunytak egy másik dimenzióban élnek tovább
 
Hans Otto König - videó
forrás:Tiempo de Misterio