2016. július 1., péntek

Hogyan programozható újra a DNS szavakkal és rezgésekkel?Most már tudjuk, hogy mintha az az internet lenne, a DNS-ünk is képes a saját adatait betáplálni a tudatosság hálózatába és információkat lehívni a hálózatról, valamint kapcsolatot létesíteni más hálózati résztvevőkkel. Ezen kívül bizonyíték van egy teljesen új gyógyszerfajtára, amellyel a befolyásolni lehet a DNS-t és újra lehet programozni szavakkal anélkül, hogy egyes géneket eltávolítanánk vagy kicserélnénk.


Miután a rezgéseink több ezer éven keresztül el voltak választva a magasabb dimenziók rezgéseitől, a DNS-ünk végül megszabadult a régi mintáktól, amelyek összekötötték a világidő mátrixával. Azonban, hamarosan meg fogja tudni és meg fogja érteni, hogy miért van a DNS 97%-nak magasabb rendű célja és hogy annak átalakulása miért vezet el bennünket egy olyan ébredéshez, amelyet sohasem hittünk volna.

Az emberi genom minimum négy millió génkapcsolót tartalmaz, amelyek azokban a DNS-részekben vannak, amelyek egyszer „hulladékként” el lettek távolítva, viszont kiderült róluk, hogy az úgynevezett hulladék DNS-ek kritikus szerepet játszanak annak irányításában, hogy miként viselkedjenek a sejtek, a szervek és az egyéb szövetek. A jelentős orvosi és tudományos áttörésnek tartott felfedezés elképesztő következményekkel jár az emberi egészségre és tudatosságra nézve, mivel számos komplex betegségről úgy tűnik, mintha néhány száz parányi génkapcsoló okozná.


Amikor a tudósok górcső alá vették a „hulladékot” – azokat a DNS-darabokat, melyek nem a fehérjékhez szükséges utasításokat tartalmazó valódi gének –, akkor egy géneket vezérlő komplex rendszert fedeztek fel. Ennek a DNS-nek legalább a 80 százaléka aktív és szükség. A fennmaradó 15-17 százaléknak pedig magasabb funkciói vannak, melyet a tudósok még mindig próbálnak megfejteni.

Az orosz kutatók felfedezései és következtetései egyszerűen forradalmiak! Szerintük a DNS-ünk nem csupán a testünk megalkotásáért felelős, hanem adattárolóként és információközvetítőként is funkcionál. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy a genetikai kód – különösen a látszólag hasznavehetetlen hulladék DNS – ugyanazon szabályok szerint működik, mint minden emberi nyelv. E célból összevetették a szintaktikai szabályokat (annak módszerét, ahogyan a szókapcsolatokat és a mondatokat összeillesztve megformáljuk) a szemantikai (jelentéstan a nyelvi formáknál) és a nyelvtani alapszabályokkal. Felfedezték, hogy a DNS-ünk alkáli molekulái szabályos grammatikát követnek és megvannak a sajátos szabályai csakúgy, mint a nyelveinknek. Ezért az emberi nyelvek nem egyeznek meg egymással, hanem az öröklött DNS-ünknek a tükörképei.

Pjotr Garjajev, orosz biofizikus és molekuláris biológus, illetve a kollégái úgyszintén felfedezték a DNS rezgő viselkedését. A végeredmény a következő volt:

„Az élő kromoszómák úgy működnek, mint a solitonikus (önmagát gerjesztő, egyedülálló hullám), holografikus számítógépek, amelyek a szervezetből kiinduló DNS lézersugárzást használják fel.”

Ez azt jelenti, hogy nekik például sikerül módosítaniuk bizonyos rezgésmintákat a lézersugáron és azzal hatást tudnak gyakorolni a DNS rezgésére, ily módon magára a genetikai információra. Amióta a DNS alkáli molekulapároknak és a nyelvnek (amint azt korábban elmagyaráztuk) ugyanaz a váza, egyáltalán nincs szükség a DNS-dekódolásra.

Ez végső soron tudományosan is megmagyarázza, hogy a megerősítéseknek, az autogén tréningeknek, a hipnózisnak és hasonlóknak miért van olyan erős hatása az emberek lényére és a testre.

Míg a nyugati kutatók kivágják az egyszerű géneket a DNS-szálaiból és máshová illesztik be, addig az oroszok lelkesen olyan eszköz kifejlesztésén dolgoznak, amely a sejtek anyagcseréjére van hatással a megfelelően modulált rádió és fényfrekvenciák révén, s ily módon javítják ki a genetikai hibákat.

Garjajev kutatócsoportjának sikerült bebizonyítania, hogy ezzel a módszerrel a röntgensugarakkal roncsolt kromoszómákat rendbe lehet hozni. Még egy olyan különleges DNS információmintához is hozzájutottak, amit egy másikra vittek át, ily módon egy másik genommal programozták újra a sejteket. Így sikeresen alakítottak át például békaembriókat szalamandraembriókká egyszerűen azáltal, hogy átvitték az információs mintákat! Ezzel a módszerrel az egész információt átvitték minden különösebb mellékhatás és diszharmónia nélkül, amelyek akkor szoktak előállni, amikor az egyes géneket a DNS-ből kivágják és újra beillesztik. Ez egy hihetetlen és világraszóló forradalmat és szenzációt jelent! Mindezt oly egyszerűen, a rezgések és a nyelv alkalmazásával a régi kivágós eljárás helyett. Ez a kísérlet rámutat a hullám-genetika végtelen erejére, amely nyilvánvalóan nagyobb hatással lesz az élő szervezetek kialakulására, mint az alkáli-szekvenciák biokémiai folyamatai.

Ez a felfedezés az emberi élet eredetében rejlő hangrezgésszámok és rezgések fontosságát is jelzi, valamint rámutat annak a tudatosság hullámainak a segítségével történő teremtés lehetőségére.

A Fantom-DNS hatás egy különleges eset: a DNS minta energiamezője még akkor is érzékelhető marad a lézerfénnyel, ha a fizikai mintát már eltávolították.  Egy fundamentális szinten az ember tiszta energia. A hullám-genetikában a szuperkódok és a hullámkommunikáció gazdag infrastruktúrájának a szintjén található hulladék DNS funkciók materiális formában nyilvánulnak meg, mint a kromoszómakontinuum folyadékkristályaiban lévő kristályszerkezetek – dinamikus gén- hologramok. Ez a modell azt sugallja, hogy az emberi gén egy hulláminformációkból álló valóság nagyobb hologramjának (multiverzumának) a része. A hiperkommunikáció – a távérzékelés, a távgyógyítás és a telepátia formájában – kétségtelenül az emberi protokoll része.

A tudósok tisztában vannak a DNS 97%-val, mivel azt „hulladék DNS-nek” hívják. Azért hívják ezt hulladéknak, mert nem látják, hogy mi a gyakorlati szerepük. A DNS-nek csak a 3%-a csavarodik fel spirális dupla-hélix (felcsavarodott) fonállá. 75 ezer év alatt, amíg a legtöbb torziós energiahullámnak voltunk kitéve, ez úgy hatott a DNS-re, hogy két szálas dupla hélixből 12 szálas hélix szervezte újjá a „hulladék” DNS 97%-át, ami felsegítette az embert az evolúció következő fokára.

Az üres tér nem igazán üres, hanem tele van különböző koncentrációjú, láthatatlan torziós hullámenergiával. Ilyenformán, ahogy a csillagok és a planéták keresztülsodródnak a galaxison, úgy nagyon pontosan időzített intervallumokban különböző koncentrációkon haladnak át, olyan precíz ciklusokon keresztül, amelyek hossza évmilliók alatt módosulhat. Miközben a bolygók e torziós hullámok magas koncentrációjú periódusain haladnak keresztül, egy genetikai változtatás hat a DNS szerkezetére a bolygón, amely arra sarkallja a magasabban szerveződött formákat, hogy gyorsabban másolódjanak, mint a kevésbé fejlett életformák. Erre bőséges bizonyítékokat kínálnak a fosszilis adatok, amelyek fokozatos folyamat helyett váratlan megrázkódtatások folyamataként tárja elénk az evolúciót.

A természetben a hiperkommunikáció sikeresen került alkalmazásra évmilliókon keresztül. A rovarállamokban található élet szervezett áramlata ezt elsöprően bizonyítja. A modern ember ezt csak egy sokkalta kifinomultabb szinten, „intuícióként” ismeri. Azonban mi is visszanyerhetjük annak teljes használatát. Egy természetből vett példa: Amikor a hangyakirálynő térben el van választva a kolóniájától, az építkezés akkor is nagy ügybuzgalommal zajlik a tervek szerint. Ellenben, ha a királynő elpusztul, akkor a kolónia minden munkása megáll. Egyik hangya sem tudja, mi a dolga.

Szemmel láthatóan a királynő a messzi távolból is átküldi az „építési terveket” az alattvalóinak a csoporttudatosság révén. Olyan távolságban lehet, amilyenben akar, amíg életben van. Az emberi hiperkommunikációval a leggyakrabban akkor találkozunk, amikor valaki váratlanul úgy szerez információkat, hogy az a meglévő tudásbázisán kívül esik. Az effajta hiperkommunikáció azután inspirációként vagy intuícióként éljük meg. Példának okáért, Giuseppe Tartini, olasz zeneszerző, egyik éjjel azt álmodta, hogy az ördög leült mellé és hegedűn játszott. Másnak reggel Tartini pontosan le tudta jegyezni a darabot emlékezetből, s az Ördögtrilla szonátának nevezte el.

Évekkel ezelőtt egy 42 esztendős ápoló egy olyan helyzetről álmodott, amelyben ő egy CD-ROM féle dologgal volt összekapcsolva. Ezután az összes elképzelhető területről származó, visszaigazolható tudást adtak át neki, amire reggel vissza tudott emlékezni. Egy információáradat volt, amely egy teljes enciklopédiának tűnt, amit éjszaka közöltek vele. A tények többsége kívül esett a személyes tudásbázisán és olyan technikai részleteket tartalmazott, amelyekről neki abszolúte semmi tudomása nem volt.

A hiperkommunikáció folyamatát az ember meg tudja figyelni a DNS-ben csakúgy, mint az emberi lét speciális jelenségeiben. Az orosz tudósok a DNS-mintákat lézerfénnyel világították meg. A monitoron egy tipikus hullámminta rajzolódott ki. Amikor eltávolították a DNS-mintát, akkor a hullámminta nem tűnt el, hanem megmaradt. Számos ellenőrző kísérlet kimutatta, hogy a minták még mindig áradnak abból az eltávolított mintából, amelynek az energiamezője látszatra egymagában maradt. Ezt az effektust jelenleg fantom DNS-hatásnak hívják.

Azt feltételezik, hogy a téren és időn kívüli energia továbbra is keresztüláramlik az aktív féregjáraton , miután a DNS-t eltávolították. Az emberi lényben is meglévő hiperkommunikáció során a leggyakrabban tapasztalt mellékhatások a megmagyarázhatatlan elektromágneses mezők az érintett személyek környezetében. Az olyan elektromos szerkezetek, mint a CD-lejátszók és hasonlók, megzavarodhatnak tőle és órákra megállhatnak. Amikor lassan eloszlik az elektromágneses mező, a szerkentyűk ismét normálisan működnek. Sok gyógyító és fizikus munkája révén ismeri ezt a hatást. Minél jobb a hangulat és az energia, annál frusztrálóbb, hogy a felvevő eszközök leállnak és az idő alatt nem rögzítenek. Továbbá az ülés utáni ismételt ki-bekapcsolás továbbra sem állítja helyre a működést, de másnap reggel minden a régi kerékvágásba tér vissza. Talán ez sokak számára megnyugtató olvasni, mivel akik nem értenek a technikai dolgokhoz, azoknak semmi dolguk nincs – ez ugyanis azt jelenti, hogy ők jók a hiperkommunikációban.

A „Vernetzte Intelligenz” (Hálózati értelem) című könyvben Grazyna Fosar és Franz Bludorf pontosan és világosan kifejtik ezeket az összefüggéseket. A szerzők olyan forrásokra hivatkoznak, amelyek feltételezik, hogy a régibb időkben az emberiség – az állatokhoz hasonlóan – nagyon szoros csoporttudat formává kacsolódott össze és egy csoportot alkotott. Az egyéniség kifejlesztése és megtapasztalása közben nekünk, embereknek, szinte teljes mértékben el kellett felejtenünk a hiperkommunikációt. Most, hogy meglehetősen stabilak vagyunk az egyéni tudatosságunk szempontjából, létrehozhatjuk a csoporttudatosság új formáját, nevezetesen egy olyat, amiben a DNS-n keresztül tudunk hozzáférni minden információhoz anélkül, hogy arra rákényszerítenének vagy távolról ellenőriznék, hogy mihez kezdünk az információkkal. Most már tudjuk, hogy miként az interneten, úgy a DNS is képes betáplálni a megfelelő információkat egy hálózatba, képes lehívni az adatokat a hálózatról és képes kapcsolatba lépni a hálózat többi résztvevőjével.

A távgyógyítás, a telepátia vagy a rokonok állapotának a „távérzékelése” stb. ily módon nyerhet magyarázatot.

Néhány állat távolról tudomást szerez róla, amikor a gazdája a hazajövetelét tervezi. Ezt újabban a hiperkommunikáció és a csoporttudatosság koncepcióin keresztül lehet magyarázni és értelmezni. A kollektív tudatosságot nem lehet minden időciklusban érzékelhetően használni megkülönböztető jellegek nélkül. Máskülönben visszatérhetnénk a primitív csordaszellemhez, amely könnyen manipulálható.

A hiperkommunikáció az új évezredben valami egészen mást jelent: a kutatók azt gondolják, hogy ha a kifejlett individuummal rendelkező emberek visszanyernék a csoporttudatosságot, akkor istenhez hasonló hatalmat kapnának arra, hogy megteremtsék, megváltoztassák és megformálják a dolgokat itt a Földön! ÉS az emberiség kollektíven egy ilyen újfajta csoporttudat felé halad. A mai gyermekek fele problémás gyerek lesz, amint iskolás éveibe lép. A rendszer mindenkit egy kalap alá vesz és beszabályozást követel. De a mai gyerekek egyénisége olyan erős, hogy elutasítják ezt a beszabályozást és nem hagyják letörni a különböző formában kifejezésre jutó egyéni sajátosságaikat.

Az igazi önmegvalósítás és lelki ébredés a meglévő hiedelmeink kibővítését igénylik (a programozott hitrendszerünk korlátain túl – Nyiss az Abszolút Univerzális Igazság felé). Azért érkeztünk erre a planétára, hogy megismerjük az Univerzális Igazságot. Amint felnövünk, megszakítjuk a kapcsolatot az Univerzális Igazsággal és megörököljük családunk hiedelemrendszerét. Szüleink hiedelemrendszere úgy végzi, hogy létrehozzuk a sajátunkat. Ennek a hitnek a megalapozása megteremti a korlátainkat.

Az univerzumnak nincsenek korlátai. Mi a saját hiedelemrendszerünkön alapuló határokat hozunk létre. Ezek a határok korlátozzák a spirituális fejlődésünket/ a belső fejlődésünket, amely kihat a DNS-re és fordítva.

Végül beléptünk a kapun egy olyan helyre, ahol kreatív létezőkként a teljes lehetőségtárunkat ki tudjuk bontakoztatni és megkezdhetjük korábbi állapotaink emberi sablonjainak fokozatos eltávolítását, amelyek csak egy régi világban voltak hasznosak.

Csak a magasabb tudatossággal és rezgésekkel teli új világ teszi lehetővé a bennünk található legnagyobb fokú jóval való rezgésbeli összehangolódást. Minden más félre lesz téve és arra fog kényszeríteni bennünket, hogy alkalmazkodjunk, míg alkalmassá nem válunk. Ez egy új kapu, amely minden hónapban erősödni fog.

(forrás:feherlotusz7.blogspot.hu- fordította Száraz György)