2018. október 27., szombat

Emánuel szellem nyilatkozataiMajdnem negyedszázada annak, hogy Emánuel szellem írómédiumi úton közvetített nyilatkozatai magyar fordításban megjelentek. Az első kiadás már régen elfogyott, a „Szellemi búvárok pesti egylete" tehát spiritiszta olvasó közönségünk óhajtásának tesz eleget, .amikor ezt a második, tetemesen bővített kiadást közreadja. 


Az eredeti német nyelvű kiadás 1898-ban Münchenben jelent meg, melyet Forsboom Bernát tett közzé. Forsboom fiatalabb korában az akkori felfogás szerinti modern materialista világnézet híve volt. Egy alkalommal, több mint húsz évvel az e könyvvel közzétett első szellemi nyilatkozat előtt, Forsboom, amint ezt nekem elbeszélte, Bécsben találkozott Hellenbach Lázárral, aki akkor lelkes előharcosa volt már a spiritizmusnak és lelkesedve beszélve neki kedvenc témájáról, meghívta őt egy spiritiszta ülésre, melyre éppen akkor menendő volt. Forsboom nagy kétellyel fogadta Hellenbach szavait, de kíváncsisága mégis reábírta őt, hogy elmenjen az ülésre
.
Az említett ülésen tapasztalt szellemi jelenségek által meggyőzött Forsboom ezután több mint húsz éven át minden idejét a spiritizmus tanulmányozására fordította. Nem kímélt sem költséget, sem fáradságot, hogy az akkor Európa különböző országaiban fel-feltűnő médiumokat felkeresse és tanulmányozza.

FORSBOOM BERNÁT: EMÁNUEL SZELLEM NYILATKOZATAI 

Ágnes médium meséli el beszélő-, író-, látó és 
transzmédiumitása kialakulásának történetét.- videó