2018. október 5., péntek

Swedenborg: A megmagyarázhatatlanul tehetséges, hatalmas intellektusú ember és az ő „spirituális ébredése”


Emanuel Swedenborg (1688-1772) egy nagyon különleges intelligenciájú ember volt. A művészetek és a tudomány terén elért eredményeivel tett szert hírnévre. Ráadásul megvolt az a különleges képessége, amelynek révén nem csak ebben, hanem az eljövendő világban is tudott élni. Swedenborg valóban nagyon különleges személyiség volt. Eredeti nevén Emanuel Swedberg, majd nemesi címmel való kitüntetését követően lett Swedenborg. Stockholmban született 1688. január 29-én.


A Swedenborg Társaság székhelye Bloomsbury-ben (Londonban) ad otthont a Swedenborg munkáiból álló könyvtárnak. Itt rendszeresen tartanak előadásokat minden érdeklődő számára mind erre a világra, mind a másvilágra vonatkozó elméleteiről és vélekedéseiről.

Apja teológiaprofesszor volt, később a svédországi Skara lutheránus püspöke lett. A fiatal Emanuel 1710-ben fejezte be az egyetemi tanulmányait Uppsala-ban, majd külföldre utazott: Angliában, Hollandiában, Franciaországban és Németországban járt.


Magasan képzett tudós volt az anatómia, a matematika, a kémia és a fizika terén.

Emellett pszichológus és pszichoanalitikus, teológus, kilenc idegen nyelvet beszélt és hét művészetben volt nagyon járatos mesterember. Swedenborg ugyanakkor képzett kohász is volt, aki a mérnöki tudomány, illetve a bányászmérnökség során alkalmazott fémmegmunkálás több különböző módozatát is feltalálta. Továbbá olyan műveknek volt kreatív szerzője, amelyeket 30 nyelvre fordítottak le.

Mindemellett Swedenborgnak volt ideje kertészkedésre, zenére és költészetre.

„Majdnem mindenki, aki a következő életébe érkezik, úgy gondolja, hogy a pokol és a mennyország mindenki számára ugyanaz, holott a valóságban minden egyes esetre határtalan variációk vannak.

A pokol sohasem pontosan ugyanolyan az egyik ember számára, mint a másiknak, ugyanígy áll a helyzet a mennyországgal is, éppen úgy, mint ahogyan nincs olyan ember, szellem vagy angyal, aki szakasztott olyan lenne, mint a másik.” NDE Emanuel Swedenborg

Tudósi karrierjének azonban váratlanul vége szakadt 1745-ben, amikor hivatásszerű „elhívást” kapott arra, hogy teológussá válhasson; már sokkal korábban különös érdeklődést mutatott a vallási témák iránt és számos misztikus megtapasztalása volt – előre tudott jelezni dolgokat.

Ez a férfi sohasem tartotta magát különcnek, viszont mindig is tisztában volt őrangyala létezésével.

Korán elkezdte lejegyezni az álmait, melyekben sokféle szimbólum tűnt fel; a fény intelligenciát, foszlányokat, az ablakon átmasírozó katonákat, valamint otromba gondolatok mutatott.

Kiadatlan álomnaplójából ismeretes, hogy milyen küzdelmeket vívott a tudományos módszereit érintő függetlenségével és az egyre fokozódó spirituális érdeklődésével. Így Swedenborg első spirituális válságára 1744. áprilisában került sor. Olyan kinyilatkoztatást kapott, mely szerint az Úr arra rendelte őt, hogy írja meg A mennyei doktrínát a kereszténység megreformálására.

A mennyei doktrína szerint az Úr felnyitotta Swedenborg spirituális szemeit, minekután szabad bejárása volt a mennyekbe és a pokolba, angyalokkal, démonokkal és különféle szellemekkel beszélgetett; illetve az Utolsó Ítéletre már 1757-ben sor került.

1744-től kezdve Swedenborg hét teológia munkát készített el, melyek közül a legjelentősebb Az igazi keresztény vallás címet viseli.


Emléktábla jelzi Emanuel Swedenborg házának korábbi helyét Stockholmban (Hornsgatan on Södermalm)

Ez a sokféle rendkívüli tudományos eredménnyel rendelkező tudós azt állította, hogy képes szimultán életet élni a mi világunkban és a szellemek világában.

Érzékeny volt a szellemekre és tudatosan érzékelte, hogy folyamatosan körülötte vannak.

Swedenborg fokozatosan létesített velük kapcsolatot, majd tetszése szerint tudott velük kommunikálni.

Swedenborg egy nagyon egyedülálló médium volt, mivel nem volt olyan szellem, aki az ő világába beléphetett volna, ugyanakkor ő képes volt belépni a szellemek világába.

Ő egy „közvetlen hangú” médium volt, aki a szellemektől származó tollbamondásokat készített.

Számos próféciája percre pontosan beteljesedett. Swedenborg különös epizódjainak egyike volt, amikor elmondta egy Dr. Rosen nevű embernek – aki egyébként tagadta, hogy egy bizonyos könyv birtokában lenne –, hogy az pontosan hol található Rosen padlásszobájának a polcán, ahol egyébként Swedenborg soha életében nem járt.

Sok történet szól e férfiú rendkívüli képességeiről. A Swedenborg Társaság székhelye Bloomsbury-ben (Londonban) ad otthont a Swedenborg munkáiból álló könyvtárnak. Itt rendszeresen tartanak előadásokat minden érdeklődő számára az e világra és a túlvilágra vonatkozó elméleteiről és vélekedéseiről.

Swedenborg úgy vélte, hogy a mennyország és a pokol körülöttünk van.

Hitt abban, hogy a haldoklás egyszerűen az a folyamat, amely által a lélek állapotot vált.

A túlvilágra újonnan érkező szellem angyalokkal és jó szellemekkel/lelkekkel találkozik a spirituális gravitációnak köszönhetően, a lelket azon többi lélekkel való hasonlatossága vonzza szövetségbe, akikkel lenni óhajt, miközben saját céljait és örömeit követi, s így a testi életútjához hasonló életet hoz létre.

Swedenborg szerint Isten senkit sem büntet, azonban a gonosz vágyakat el lehet égetni, a kárhozottak szenvednek, mégis csak abban az értelemben, hogy visszatartják őket a gonosz cselekedetek elkövetésétől.

Swedenborg spirituális kozmológiája három mennyből és három pokolból épül fel; e birodalmak minden lakosa, beleértve az angyalokat és a démonokat is, egyszer emberi lény volt, mivel az emberiség számtalan bolygót benépesít a mienken kívül. Swedenborg nem hitt a reinkarnációban.

Azok a kortársai, akik találkoztak vele és ismerték őt, őszintének, értelmesnek, józan gondolkodásúnak, kedvesnek, az elvállat munkáiban roppant hatékonynak, ugyanakkor valahogy mégis távolságtartónak találták őt.

Sok kortársa hitelesnek tartotta ezt az embert és a rendkívüli dolgait.

(forrás:http://boldognapot.hu)

Swedenborg jelenleg lefordított letölthető munkái:
 http://emanuelswedenborg.tripod.com/


Swedenborg Emánuel:Menny és pokol
http://www.jezusatyank.hu/html/mennyespokol.htm


Menny és pokol a látottak és hallottak szerint
MP3 változat