2014. április 6., vasárnap

A szeretet útja
Ha meggondolod, melyik földi jelenség áll közelebb hozzád: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál vagy egy ember - egyképpen tudsz válaszolni rá:
embernek csak ember lehet társa.A Nap fénytengere felnyitja szemeidet, a Hold ragyogása pihenőre int,
a pislákoló csillagok terelnek éjjeli utadon, a kő szilárdsága példát mutat az akarat hajlíthatatlanságára.
A fa hűs árnyékában felüdülhetsz, és életed dolgai megkönnyebbednek. Egyetlen fűszál is bizonyosság az élet körforgására: kizöldell, szárba szökken, elhalványul, megfonnyad, végül elhanyatlik.
Ezt teszi velünk is az idő: felmagasztosít, majd porba dönt.
A Föld eme jelenségeit akár felruházhatnád emberi tulajdonságokkal is, hisz az ember képes tündökölni, akár a Nap, és ragyogni, miként a Hold az éj sötétjében.
Képes szárnyalni csillagléptékben, s kitartani hittel a kő szilárdságához mérten.
Képes a nyugalom békéjét árasztani, akár a fa törzse, koronája s levelei teszik - méltósággal és alázattal.
Képes születni, növekedni, kiteljesedni, megfakulni és kihunyni, majd mindent újrakezdeni.
Miért képes erre az ember?
Mert ember.
És az ember hatalmas erővel egyesíti magában a természet földi jelenségeit a világmindenség távoli fényeivel.
Mi volna hát csodálatosabb az embernél?
Ő az élet - s az életnél semmi sem csodálatosabb.
Ő a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál egy személyben; és mégis több náluk - mert szeretni képes.
Az ember szeretetre született.
Ugyan mit kezdenél a fénylő Nappal, a ragyogó Holddal, a csillagok káprázatával, a kő hajlíthatatlanságával, a fa hűs árnyával és a fűszál élni tudásával a szeretet nélkül?
Kevés, ha csak aszerint tudsz élni, amit tőlük tanultál.
Felőlük megsejtheted, miben áll az élet; annyi bölcsességet plántálnak beléd, amennyi emberi fejbe csak beleférhet.
De egyet, egyetlen egyet nélkülük kell megtalálnod: a szeretet útját.
Mert egyedül az ember képes szeretni és szeretetet elfogadni.
A szeretet elfogadása éppoly nagy képesség, mint a szeretni tudás.
Annak, aki szeret, tulajdona az egész világ: a Nap, a Hold, a csillagok, a kő, a fa, a fűszál.
A szeretet által előtűnik a fejben a gondolat, beteljesedik az alkotás, termékennyé lesz az akarat, és megvilágosodik az út, amelyet az élet neked szánt.
(Tatiosz: A szeretet útja)