2018. augusztus 31., péntek

Kicsoda Seth? - Sethről általában„Le lehetne szögezni: Seth vagy a tudattalanban megszületett dramatizáció, vagy független személyiség. Én a magam részéről nem látom be, miért mondana ellent egymásnak a kettő.”
Jane Roberts (Seth könyve)

Jane Roberts (1929-1984) médium akin keresztül Seth megnyilatkozott

Jane Roberts egy New York állambeli kisvárosban, Elmirában élt, egy művészeti galériában dolgozott, és szabad idejében írással foglalkozott. 

Novelláit, verseit kis példányszámú folyóiratok közölték, még kötete is megjelent. A szellemvilág nemhogy nem érdekelte, nem is hitt benne. Következésképp álmában sem jutott volna eszébe, hogy egy szép őszi napon médiummá válik, és épp őrajta keresztül szólal meg a nem ismert tartománnyal való emberi kapcsolat történetének egyik legrokonszenvesebb szellemegyénisége. 

A szellem Sethnek nevezte magát, és Jane testét használta közlései eszközéül. Kapcsolatuk körülbelül húsz esztendőn át tartott, egészen Jane Roberts 1984-ben bekövetkezett haláláig. Az asszony kezdetben természetesen hitetlenül, sőt rémülten észlelte paranormális képességét, és módszeresen, tudományos igénnyel igyekezett elemezni, rendszerezni mindazt, ami vele történik. 

Seth közléseit Jane férje, Robert Butts festőművész jegyezte le, és a Seth-szövegek alapján több kötet is megjelent.  A szellemvilággal való kapcsolattal foglalkozó szakirodalom azt tartja Seth tanításairól, hogy a hasonló eredetű közlések közül a legérthetőbbek, legvilágosabbak. Seth bölcsességről és mélyreható pszichológiai tudásról tanúskodó szavai az emberiséget évezredek óta foglalkoztató, nagy témákról szólnak; magyarázatot adnak a teremtés, az élet, a halál, az egészség és betegség, a bűn és az igazság, a lélek halhatatlansága, a reinkarnáció, a vallás, a tudomány, a háború, az erőszak, a félelem, a szeretet kérdéseire.

Jane Roberts -Seth könyve
 A lélek örök érvényessége:
http://mek.oszk.hu/00100/00120/00120.pdfKicsoda Seth? Saját meghatározása szerint energia személyiség lényeg, aki már nem összpontosul fizikai formában. Gondolhatsz rá úgy, mint egy időn és téren kívül lakozó intelligenciára. 1963-ban mutatkozott be Jane Roberts írónak és író/festőművész férjének, Robert F. Buttsnak, amikor Ouija-táblával (ejtsd: víja-táblával) kísérleteztek Jane egyik könyvéhez.


A kísérlet indíttatását Jane Roberts egy különös pszichés tapasztalata adta, melynek során automatikus írással megalkotta A fizikai univerzum mint ideakonstrukció kéziratát. Mint Seth később elmondta, ez az élmény volt az ő első formális kapcsolatfelvétele.

A szokatlan élmény hatására Jane és Rob elhatározták, hogy kísérletsorozatba kezdenek az érzékfeletti érzékelés terén, s hogy Jane könyvet ír majd kísérleteik eredményéről. Bár tervbe vették a könyvhöz a Ouja-tábla kipróbálását, egyikük sem érdeklődött igazán az ilyesfajta kommunikáció iránt, s meglehetősen készületlenül érte őket Seth bemutatkozása.

Robert F. Butts festménye Sethrõl, egy 1968-as víziója nyomán

„Meglepődtünk, hogy a tábla működik a kedvünkért. Én azt gondoltam: milyen nevetséges, két felnőtt ember bámulja a mutatót, amint betűről betűre mozog a táblán: nem is nagyon vettük az egészet komolyan” – írta Jane a Seth megszólalban. „Már csak azért sem, mert természetesen egyikünk sem hitt igazán a halál utáni életben – olyanban pedig végképp nem, ahonnan tudatosan kommunikálni lehet.”

Az idő múlásával azonban, tekintettel az anyag minőségére, amit a táblán kaptak, Rob és Jane aggodalma alábbhagyott valamelyest, s Jane ekkor megengedte, hogy Seth rajta keresztül beszéljen a nehézkesebb Ouija-tábla helyett, míg ő transzban van. A tizennegyedik ülésen elmélyült Jane transzhangja, s hamarosan kibontakozott a Seth-személyiség. Jane így írt erről:

„A Rob és Seth közötti párbeszéd előrehaladtával Rob mindinkább megszokta a hangot, és mind jobban érezte magát; elméjében nem maradt kétség afelől, hogy Seth az Seth: egy teljesen független és különálló személyiség.

Rob a hangból, a gesztusokból és a viselkedésből azt a benyomást szerezte, hogy egy energikus, művelt úrral áll szemben, aki a ’régi iskolához’ tartozik, talán a hatvanas éveiben járhat, rendkívül intelligens, de tisztában van saját különcségeivel: egy férfi, akinek igen fejlett, bár kissé régimódi humorérzéke van.”

Ettől függetlenül továbbra sem hagytak fel a szkepticizmussal. Az első néhány évben számos kísérletet végeztek Seth tesztelésére. Ezekről Jane Roberts a Seth megszólal című könyvben számolt be részletesebben.

Jane Roberts -Seth megszólal:
http://mek.oszk.hu/00100/00121/00121.pdf

Az üléseken – ahogy a Sethtel való találkozókat nevezték – Rob jegyezte le Seth szavait. Együttműködésük vezetett el a majdnem 1800 üléshez, melyeket több mint húsz éven át, Jane 1984-ben bekövetkező haláláig tartottak. Seth rendszerint „entitásnevükön” nevezte kettőjüket: Jane-t Ruburtként, Robot Josephként említette.

Seth bizonyos üléseket kifejezetten könyvanyagnak diktált, s így születtek meg a Seth-könyvek. Más szövegek személyes jellegűek: Jane és Rob vagy mások magánügyeit taglalják. Ezek kiadása jelenleg folyamatban van (angolul). Ott vannak még az ESP-ülések: azok a Seth-szövegek, melyeket Jane hetente tartott ESP-óráin [*] mondott el Seth. Az ESP-üléseket nem Rob jegyezte le: magnóra vették őket, s a felvétel alapján valamelyik hallgató később legépelte a szövegüket. Ezek nagy része máig kiadatlan.

Az ülések összességére rendszerint „a Seth-anyag” gyűjtőnéven utalnak (bár létezik egy külön ilyen című – „The Seth material” – könyv is, amit Jane Roberts írt a kezdeti időszakról; ez Seth megszólal címmel jelent meg magyarul)
(forrás:http://seth.hu)

 Kapcsolódó írás:
Jane Roberts magasabb dimenzióbeli kapcsolata Seth elmagyarázza a halál utáni életünket:
http://dszilvia.blogspot.com/2018/07/jane-roberts-magasabb-dimenziobeli.html

  Seth beszél- videó
forrás:We Plants Are Happy Plants